Welkom

Fijn dat je ons gevonden hebt, welkom op deze website! Waarop regelmatig overdenkingen zullen worden geplaatst. Mocht je een meditatie van deze website willen gebruiken of delen, helemaal goed. Wel zouden wij dan graag een berichtje ontvangen waar en wanneer je de tekst hebt gebruikt. Of hoe de woorden zijn geland. Zegen en alle goeds, Johan

Toelichting

Kerkscheepjes

Gedachten over kerkscheepjes Op veel manieren beleven mensen plezier aan miniaturen. Kinderen spelen met autootjes en poppetjes, met houten blokken, Playmobil en Lego wordt de echte wereld nagemaakt. De voorlopers waren de tinnen soldaatjes, later vervangen voor plastic. Denk ook aan papieren bouwplaten en plastic bouwpakketten van alles wat rijdt, vaart en vliegt, ook van gebouwen en dieren. Of het maken van een kijkdoos of een collage. Zoals er ook van hout en zand en klei van alles in het klein wordt nagemaakt. In het verlengde daarvan liggen racebaan en de treinbaan, maar dat spelen met miniaturen blijft niet beperkt

Bijbelwoord

1 Korintiërs 9 vers 19 – 23 • In vrijheid werken

1 Korintiërs 9:19-23 en Lucas 10:1-9 Wanneer ik de de brief van Paulus aan de Korintiërs lees, en aankom bij hoofdstuk 9, dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat het Paulus behoorlijk hoog zit. Paulus vindt dat zijn hoedanigheid in twijfel is getrokken. Er gaan stemmen op dat Paulus geen apostel zou zijn. Een apostel, dat is iemand met een missie, een door de Heer zelf een gezondene. (Marcus 3:14 & 15) Paulus weet zich iemand met een opdrachten en een missie, een apostel. Maar anderen vinden van niet. Dat hij niet thuishoort in het rijtje van

Bijbelwoord

Johannes 15:1-8 • Vruchtgebruik

Johannes 15:1-8 en Galaten 5:13-26 In het bedrijfsleven kunnen managers en zakenpartners tot elkaar zeggen dat zij hopen op een ‘vruchtbare samenwerking’. En de boodschap is helder: er wordt gehoopt en gerekend op een succesvolle onderneming. Maar er zijn stemmen die zeggen dat een ‘vruchtbare samenwerking’ niet zakelijk genoeg klinkt. Omdat bij ‘vruchtbaarheid’ aan andere dingen wordt gedacht. Zoiets als bij de bloemetjes en de bijtjes. En dat de betrokken managers M/V dan wel heel close met elkaar om zullen gaan. En daarom las ik een advies in een managementboek, om bij coöperatie, partnerschap en kartelvorming geen dubbelzinnige  termen te

Bijbelwoord

Matteüs 6 vers 13 • Onze Vader (Vaderdag)

Matteüs 6:13 en Genesis 22:1-13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.] DE INHOUD EN ONDERTEKENING (Onze Vader als brief) Proefwerk In mijn schooltijd moest er regelmatig een ‘proefwerk’ worden gemaakt. Je had schriftelijke overhoringen, repetities en proefwerken, en het cijfer dat je daarvoor haalde telde op verschillende manieren mee, bijvoorbeeld éénmaal of twee maal in een reeks van behaalde cijfers. De ‘repetities’, de naam zegt het al, daarvoor het woord ‘repeteren’ in waren oefeningen voor het echte werk. De schriftelijke

Bijbelwoord

Matteüs 6 vers 12 • Onze Vader (Zondag na Pinksteren)

Matteüs 6:12 en Handelingen 2:37-39 En vergeef ons onze schulden Gelijk ook wij aan anderen vergeven Opnieuw een geheugenopfrisser: in de vorige overdenkingen spraken we over het ‘Onze Vader’. En vergeleken we het gebed met een brief, met de structuur van een aanhef, een inhoud en een ondertekening. Vorige week (Pinksteren) ging het over de ‘brood’ als levensbehoefte. Vandaag gaat het om de volgende vraag: het verlangen naar en het gebed om vergeving. Kent u dit liedje (nog)? Hallo meneer de Uil waar brengt u ons naar toe? Naar Fabeltjesland? Eh, ja, naar Fabeltjesland. En leest u ons dan voor

Bijbelwoord

Matteüs 6 vers 11 • Onze Vader (Pinksteren)

Matteüs 6:11 en Exodus 16:4-8 Geef ons heden ons dagelijks brood Even een geheugenopfrisser, in de vorige overdenking over het ‘Onze Vader’ vergeleken we het gebed met een brief, met een aanhef, een inhoud en een ondertekening. In de overdenking van vorige week ging het over de ‘geadresseerde’ van de brief. Bij deze gaat het over de ‘vragen’ van de brief ofwel het gebed. DE INHOUD (Onze Vader als brief) Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben In tal van Bijbelse verhalen zijn ‘brood’ en ‘voedsel’ van betekenis. Aan Genesis 21 vers 14 gaat vooraf dat Abraham Hagar

Bijbelwoord

Matteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)

Matteüs 6:9&10 en 1 Petrus 2:3-5 Onze Vader die in de hemelen zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel Het schrijven van een brief Een met de hand geschreven brief. Voor heel veel mensen is dat heel lang geleden. Brieven en berichten worden verzonden per E-mail, Whatsapp en SMS, om maar wat te noemen. Maar een uit de hand geschreven brief? Ja, ik schrijf weleens een wat uitgebreidere kaart, met meer daarop dan ‘een vriendelijke groet’ of ‘van harte beterschap’. Maar een echte brief naar een instantie of een belanghebbende,

Bijbelwoord

Geloven voor beginners (15) Jezus’ gebedsleven (Hemelvaartsdag)

Geloven voor beginners (en gevorderden) JEZUS’ GEBEDSLEVEN Jezus van Nazareth leidde een leven waarin gebeden werd. Dat kunnen we lezen in de Evangeliën, waar het levensverhaal van Jezus door de vier evangelisten Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes wordt verteld. In Lucas 3 vers 21 staat dat Jezus bad bij zijn doop door Johannes de Doper. De handeling ofwel het ritueel van het ondergedompeld worden in het water van de rivier de Jordaan vond biddend plaats. De Heilige Geest daalde als een duif uit de hemel op Hem, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon,

Bijbelwoord

Markus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten

Marcus 6:6-13 en Jesaja 52:1-6 Op Svalbard en Spitsbergen, de noordelijke eilandengroep dicht bij de Noordpool bestaat er een bijzondere gewoonte. Binnenshuis doet iedereen zijn schoenen uit. Zo ligt op Spitsbergen de nederzetting Ny-Ålesund, het meest noordelijke dorp ter wereld. In de huidige tijd wonen er wetenschappers vanuit de gehele wereld, die vooral onderzoek doen naar flora en fauna en het klimaat in de poolstreken. Ook deze wetenschappers doen in hun onderzoekscentra hun werk op sokken. Overeenkomstig de gewoonte en de traditie. Of het nu in een museum, een hotel of een restaurant, de bibliotheek, de school, bij mensen thuis