Welkom

Fijn dat je ons gevonden hebt, welkom op deze website! Waarop regelmatig overdenkingen zullen worden geplaatst. Mocht je een meditatie van deze website willen gebruiken of delen, helemaal goed. Wel zouden wij dan graag een berichtje ontvangen waar en wanneer je de tekst hebt gebruikt. Of hoe de woorden zijn geland. Zegen en alle goeds, Johan

Zingeving

Openbaring 7 vers 1 – 17 • Zijn van Hem

Openbaring 7:1-17 en Marcus 13:24-29 We schrijven november 2021. Als toegevoegde Corona-maatregel is er het ventileren bijgekomen. Het ventileren van onze woonhuizen.  Door het liefst continu met ramen en roosters op een kier, maar minstens een kwartier per etmaal de ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten. Na het slapen, na het douchen, na het koken, na mensen over de vloer. Ventileren, een frisse wind door onze huizen. En dan helpt een zuchtje wind van buiten. Om lekker door te tochten. Frisse lucht, dat is gezond. Windstilte Daaraan moest ik denken bij het lezen van Openbaring 7. Waarin een

Zingeving

Marcus 12 vers 38 – 44 • Laatste cent, grootste schat

Marcus 12:38-44 en 2 Koningen 12:10-19 Bent u wel eens in de Schatkamer van de Sint-Servaas in Maastricht geweest? Een schatrijk museum onder een eeuwenoude kerk met een rijke historie en tegelijk een Rijksmonument. In Schatkamer van de Sint-Servaas is het één en al goud en zilver en edelgesteente dat er blinkt. Achter glas en vitrines. Kijken mag, aankomen niet. Toonbeeld van rijkdom. Zichtbaar en onzichtbaar bewaakt. Wanneer Jezus van Nazareth de mensen onderwijst over geloof en leven, dan is dat dikwijls in de tempel van Jeruzalem. En wel op een bijzondere plaats. Verschillende Bijbelteksten wijzen erop dat Jezus Zijn

Zingeving

Marcus 12 vers 28b – 34 • God dienen

Marcus 12 vers 28b – 34 en Romeinen 12:1-8 Alida Bosshardt Van majoor Bosshardt, (Utrecht, 8 juni 1913 – Amsterdam, 25 juni 2007), bij leven decennia lang het boegbeeld van het Leger des Heils en nog altijd een icoon is de uitspraak ‘God dienen is mensen dienen, en mensen dienen is God dienen.’ Alida Bosshardt liet dat op unieke en onnavolgbare wijze zien. Een Evangelie-verkondigster in woord en daad. Waar zij de kans kreeg getuigde zij van de liefde van God. Als persoonlijkheid was zij graag gezien in koninklijke kringen, maar ook onder de prostitués van de Amsterdamse Wallen. Overal

Feestdagen

Nehemia 7 vers 72b – 8 vers 12 • Lees je Bijbel, bid elke dag

Nehemia 7:72b – 8:12 en Handelingen 2:41-47 Bij verschillende gelegenheden worden er Bijbels uitgereikt. Zo zijn er Bijbels gegeven aan kinderen die de christelijke basisschool of de zondagsschool verlieten. Soms met een persoonlijk woord van de onderwijzer erin geschreven zoals ‘Bewaar het goede dat je is toevertrouwd …’ of ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen …’ Bij huwelijksinzegeningen zijn er Bijbels meegegeven, de ‘Trouwbijbel’ met soms daarin een Trouwtekst zoals zoals ‘Dat liefde en trouw jullie niet verlaten …’ of ‘Wie op Hem vertrouwen omringt Hij met liefde …’ Met ruimte daarin om de namen te schrijven van de

Zingeving

Marcus 10 vers 47 – 52 • Mijn Leraar

Marcus 10:47-52 en Psalm 103:1-13 Algemeen wordt aangenomen dat wij mensen vijf zintuigen hebben meegekregen. Te weten zien en horen, ruiken en proeven en voelen. En die vijf zintuigen maken het leven aangenaam, werken mee om ons lichaam goed te laten functioneren en waarschuwen ook bij gevaar. Neem bijvoorbeeld het zintuig van het ruiken. Wanneer bij het bereiden van de maaltijd wij de geuren uit de keuken ruiken, dan komt onze spijsvertering al op gang. ‘Het water loopt ons door de mond’ zeggen we dan. Waarbij het speeksel bijdraagt aan het verteren van ons voedsel. Maar wanneer voedsel niet fris

Zingeving

Marcus 10 vers 17-27 • Mogelijk bij God

Marcus 10:17-27 en 1 Korintiërs 1:4-9 en 18 Ik mag geen reclame maken. Niet voor een bepaald product, niet voor een politieke partij, niet voor een zekere vakantiebestemming, niet voor mijzelf. Maar ik heb wel degelijk reclame te maken, een boodschap te ventileren. Ik heb reclame te maken voor geloof in Jezus, voor de woorden van de Bijbel, voor het Koninkrijk van God. ‘Van geloof getuigen’ noemen we dat. ‘Het geloof verkondigen’ met andere woorden. ‘De boodschap uitdragen’. En voor wie van ons geldt die opdracht nu niet, om een ‘levende aanbevelingsbrief van Jezus te zijn, een ‘wandelende reclamezuil, een

Zingeving

Lucas 14 vers 25 – 33 • Volgen wij Jezus?

Lucas 14:25 – 33 en Psalm 48 Jezus neemt geloven serieus. Niet iets dat je er even bij doet. En Jezus laat de mensen weten, dat zij van Hem volgen geen lachwekkende vertoning moeten maken. Door maar wat mee te lopen. Nee, zegt Jezus tot allerlei mensen: wanneer je Mij wilt volgen, weet waar je aan begint! Want Mij volgen is niet even bij Mij je licht opsteken, maar is als het bouwen van een toren. In de tijd van Jezus waren het landarbeiders die torens bouwden bij hun akkers en wijngaarden. Zodat dieren en dieven tijdig konden worden verjaagd.

Zingeving

Lucas 10 vers 25 – 38 • Vrijgevig

Lucas 10 : 25 – 38 en Efeziërs 2:1-10 en 19&20 Het verhaal van de Barmhartig Samaritaan. Een gelijkenis door Jezus van Nazareth verteld om duidelijk te maken waarom het gaat bij omzien naar je naaste. En waar het op aankomt in het grote gebod, het God liefhebben bovenal en je naaste als jezelf. De Bijbelse richtlijnen voor geloof en leven. Om het verhaal van de Barmhartige Samaritaan nog maar eens naar voren te halen: er is een mens die op weg gaat van Jeruzalem naar Jericho. Voor de godsdienstige verstaander is dat iemand die of in Jeruzalem, de heilige

Zingeving

Marcus 9 vers 30-37 • Kwetsbaar als een kind

Bij Marcus 9:30-37 en 1 Korintiërs 15:1-11 Waar heb je nu meer aan? ‘Aan een coach van sportteam die bij de training in de aanloop naar een wedstrijd zegt: de volgende tegenstander, dat is totaal geen partij voor jullie, die wedstrijd gaan jullie fluitend winnen’, of aan een coach die zegt: ‘We gaan straks die wedstrijd in maar pas op, dit is niet zomaar een team, ze zijn sterk, ze hebben ervaring, ze zijn gemotiveerd …’ En wat kan een docent nu beter zeggen, vlak voor een examen? ‘Dat diploma hebben jullie al in de zak, het is alleen maar