1 Samuel 2:1-3 • Blijven bidden

Bij 1 Samuël 2:1-3 en 1 Korintiërs 1:30-31

Nu juicht mijn hart dankzij de HEER,
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER,
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden,
want dankzij uw hulp beleef ik vreugde.

Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan u,
geen rots is er als onze God.

Gebruik toch geen grote woorden,
blaas niet zo hoog van de toren,
want de HEER is een alwetende God:
door hem worden onze daden gewogen.

Waarbij de woorden van het volgende lied in mijn gedachten kwamen:

‘O Heer, Mijn God, wanneer ik mij ten volle,
verdiep in alles wat U hebt gemaakt.
Zie ‘k hei en akker, hoor ‘k de donder rollen,
‘k besef: U schept, U spijzigt en bewaakt.
Dan juicht mijn zie, O God, ontroerd en blij,
hoe groot zijt Gij’.

En wat vallen die woorden mooi op hun plaats, gelezen in de weken tussen Pasen en Pinksteren. Want ‘Mijn Heer en mijn God’, dat waren ook de woorden van Tomas. De als geloofstwijfelaar bekend staande, door de Heer zelf tegemoet gekomen. Tomas die met eigen ogen wilde zien, met eigen handen wilde voelen. Dan zou Tomas geloven. In Tomas herkennen we de mens die niet alles zomaar aanneemt. Herkenning en erkenning nodig heeft. Erop hopende dat God er is. En dat hijzelf er mag zijn. De mens met behoefte aan tastbare bewijzen en zichtbare tekenen. Zoals ook geloof dat nodig heeft om aannemelijk te zijn. Geloof dat zichtbaar moet zijn in de zijnswijze, de leefwijze van mensen. Oprecht geloven, dat wordt gemerkt. Waar mensen goed doen, daar zijn tekenen van het koninkrijk van de hemel aanwezig. Wat geloof jij van wat mensen zeggen en laten zien?

De Godslamp bijna uitgedoofd

Maar over 1 Samuël 2 gesproken: een prachtige Bijbeltekst vol woorden van dankbaarheid, verwondering en gebedsverhoring. Het gebed van Hanna, haar naam betekent ‘God heeft mij begenadigd’. En priester Eli staat erbij en kijkt ernaar en hoort het aan, het jubellied van Hanna, de vrouw van Elkana. De naam ‘Eli’ betekent daarbij ‘Mijn God’. In een tijd dat de ‘Godslamp’ aan het uitdoven was, staat er in het volgende hoofdstuk van Samuël. Het licht van geloven dat nog maar spaarzaam brandde. Een kwijnende vlaspit, zou de profeet Jesaja kunnen zeggen.

Ideaal gezin?

Jaarlijks ziet priester Eli van Silo het gezin van Elkana, Hanna en en Peninna langskomen. De indruk wekkend van een vroom en gelovig godsdienstig gezin. Maar wanneer je achter de deuren en door de muren heen kijkt van deze familie, dan zie je een huishouden met een onderhuids verdriet en onderlinge spanning. Het ideale gezin waarin lief en leed worden gedeeld is ver te zoeken. Elkana die er mee moet zien te leven, met huisgenoten die elkaar verdriet doen. Venijn tussen Peninna en Hanna. En priester Eli die van de zijlijn toekijkt, aanvankelijk op het verkeerde been gezet, vermoedende dat er dronkenschap in het spel is bij één van de gezinsleden. Ach, hoe kan ik mij vergissen. Zoals ook priester Eli zich kan vergissen, Eli die niet goed had verstaan, niet goed had gezien.

Luisterend oor van de priester

Maar het luisterende oor hebben ogen en mond en hart van priester Eli geopend. Eli die Hanna de vrede van de Heer heeft meegegeven, de belofte gedaan dat de gebeden van Hanna zullen worden verhoord, een gedurfde uitspraak van een pastor. Maar de gebeden van Hanna, die Eli voor een aangeschoten vrouw had gezien, de gebeden van Hanna werden verhoord.

En dat doet Hanna het lofzangen, psalmzingen: ‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER’. Door Hem alleen, Hij is mijn rots, de grond waarop ik sta, Hij is God en Hij alleen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Ja, wat is de mens dat God aan hem denkt? Stel je maar bescheiden op, blaas niet te hoog van de toren, laat je maar niet verleiden tot grootspraak, al spreek je alle talen van de mensen en die van de engelen, zonder de liefde is het schallend koper, zijn het schelle cymbalen, gaat Paulus later schrijven. Wat is de mens dat God aan hem denkt? Maar Hanna jubelt het uit: ‘Nu juicht mijn hart, dankzij de HEER!’

Hoe is dat met ons?

Ja, het is waar, het samen zijn in de naam van Jezus, het samen zingen, samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer, we hebben geleerd hoe waardevol het is. We beleven leerzame dagen, juist als je missen moet waarop wordt gehoopt. Het zingen van het hoge lied van heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig. En van de Geest die alle talen spreekt. Maar dit mogen we weten: de Kerk van de Here Jezus is geen kwijnende vlaspit. Want dankzij Hem juicht ons hart ontroerd en blij: ‘Hoe groot zijt Gij’ die ons door duistere tijden heen draagt! Want Hij schept en spijzigt en bewaakt, zorgt voor Zijn volk en voor mensenkinderen! En stromen van zegen gaan komen, want groot is Gods trouw.

Hoorder van gebeden

Want God is getrouw en Zijn plannen falen niet. En Hij verlangt dat mensen Hem dienen, zoals een priester Eli met een geopend hart voor God en mensen. En de Here God wil Zijn liefde beantwoord zien dat mensen Hem hoog en in ere zullen houden. Zoals een Hanna de Here God dankte. Dat Zijn koninkrijk van de hemel zichtbaar wordt op aarde. Onder Gods kinderen, in Zijn Kerk, en achter de deuren van ons huis. Omdat Zijn liefde naar de mens uitgaat en omdat Hij verlangt dat Zijn liefde wordt beantwoord.

Verhoorder van gebeden

Ja, priester Eli durfde het aan! Om op de drempel van zijn heilige huis tot Hanna te zeggen: ‘jou gebeden, zij zullen verhoord worden’. Zoals de Here Jezus dat ook zijn leerlingen zei: Bid, en er zal je gegeven zijn, klop en de deuren gaan voor je open. Zoek en jullie zullen gaan vinden. Alle reden om te blijven bidden. Tot God, de hemelse Vader, de hoorder en verhoorder van alle gebeden.
Amen

1 Korintiers 1:30-31

Door hem bent u één met Christus Jezus,
die dankzij God onze wijsheid is geworden.
Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig
en door hem worden wij verlost,
opdat het zal zijn zoals geschreven staat:
‘Wil iemand zich op iets beroemen,
laat hij zich op de Heer beroemen.’

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren