Advent & Kerst

CHRISTELIJKE FEEST- EN GEDENKDAGEN (Advent en Kerst)

ADVENT, VERWACHTEN VAN DE MESSIAS

De vier weken voor Kerst zijn de weken van Advent ofwel van ‘Verwachting’. In deze vier weken worden er verschillende lijnen van Bijbelverhalen gevolgd, die toeleiden naar de geboorte van Jezus van Nazareth. Deze verhaallijnen zouden deze kunnen zijn:

Geslachtsregister volgens Matteüs 1:1-6

De evangelist Matteüs heeft vier vrouwen vermeld in het geslachtsregister van Jezus Christus. Het zijn Tamar, Rachab, Ruth en Batseba, de laatste vermeld als ‘de vrouw van Uria’, Tamar, Rachab en Ruth worden bij name genoemd. De Bijbelverhalen van deze vrouwen weerspiegelen de drama’s van het leven waarin een mens kan belanden.

Tamar, Genesis 38
Het verhaal van Tamar komt uit het Bijbelboek Genesis 38. Het verhaal vertelt van verstoten worden uit de familie. Waarop Tamar zich aanbiedt (vermomd als prostitué) aan haar schoonvader, die haar had verstoten. Tamar raakt zwanger en wordt een voorouder in de stamboom van Jezus.

Rachab, Jozua 2
Het verhaal van Rachab staat in Bijbelboek Jozua hoofdstuk 2. Rachab is een prostitué op de wallen van Jericho. Rachab woont in een huis aan de stadsmuur en biedt onderdak aan twee Israëlieten, die als ‘verkenners’ zich ophielden in Jericho. Wanneer duidelijk wordt dat er ‘spionnen’ in de stad zijn kiest Rachab ervoor de twee Israëlieten in bescherming te nemen en te helpen Jericho te ontvluchten. Later worden Rachab, haar vader en moeder en haar gehele familie opgenomen in het volk van de Israëlieten. Rachab wordt de moeder van Boaz.

Ruth, Ruth 1-4
Van Ruth is de uitspraak ‘Uw volk is mijn volk en uw God mijn God’. Er is hongersnood in Bethlehem en daarom vertrekken een man en zijn vrouw Naomi en twee zonen naar Moab waar wel voldoende voedsel is. In Moab treden de twee zonen in het huwelijk, de ene met Orpa en de andere met Ruth. Maar na verloop van tijd slaat het noodlot toe, zowel de man van Naomi als van Orpa als van Ruth overlijden. Waarop Naomi besluit terug naar Bethlehem te gaan. Ruth kiest ervoor met haar mee te gaan. ‘Uw volk is mijn volk en uw God mijn God’. In Bethlehem weet Ruth het hart te winnen van Boaz die voor Naomi garant gaat staan. Uit Ruth en Boaz wordt Obed geboren, de vader van Isaï, de vader van David.

Batseba, 2 Samuël 11
Koning David valt op Batseba, Davids ‘overbuurvrouw’. Daar komt het op neer. Maar de buurvrouw is een getrouwde vrouw. Toch deelt koning David het bed met Batseba en zij raakt zwanger van David. Haar man Uria was op dat moment ‘onder de wapenen’ waarop David hem bij zich riep en aanbood ‘bij zijn vrouw tot rust te komen’. Maar Uria doet dat niet, in solidariteit met zijn strijdmakkers. Dit verontrust David, waarop hij Uria laat positioneren aan het front waar hij omkomt. Batseba schenkt het leven aan een kindje maar dit kindje sterft. Opnieuw raakt Batseba zwanger van David, zij schenkt het leven aan de latere koning Salomo.

KERST, GEBOORTE VAN JEZUS

Geboorteverhaal naar Lucas

Het vieren van de geboorte van Jezus Christus. De Bijbellezing uit Lucas 2 vers 1 tot 21 is daarbij de vertelling: Jozef en de zwangere Maria afkomstig uit Nazareth waren genoodzaakt om naar Bethlehem te gaan vanwege een van regeringswege opgedragen volkstelling. In Bethlehem vinden zij onderdak waar een voederbak voor dieren staat, in de herberg is er voor hen geen plaats. Daar wordt hun kind geboren, de voederbak ofwel kribbe wordt de wieg. Herders in de omgeving worden omgeven door stralend licht, een engel brengt hen de boodschap van een geboorte horen engelen zingen van vrede op aarde. Zij gaan naar Bethlehem en vinden Jozef en Maria en hun kind in de voederbak. Bethlehem betekent ‘Huis van Brood’ of ‘Broodhuis’. Jezus zal later zichzelf duiden als ‘Brood voor het leven’.

Geboorteverhaal naar Matteüs

Het parallelle geboorteverhaal is dat van Matteüs 2 vers 1 tot 12. Vertelde de evangelist Lucas van herders die te omschrijven zijn als eenvoudige zorgende mensen uit de nabije omgeving van Bethlehem, de evangelist Matteüs vertelt het verhaal van ‘Wijzen uit het Oosten’ die de sterrenhemel bestudeerden, en vandaar uit opmaken dat er een koningskind geboren zal zijn. Daarom reizen zij naar Jeruzalem en kloppen aan bij koning Herodes die op zijn beurt de theologen van Jeruzalem raadpleegt. Herodes is een vazal van de keizer van Rome, en ziet de geboorte van een Joods koningskind als een bedreiging. De ‘Wijzen’ vinden Jozef en Maria en Kind en brengen ‘Koninklijke’ geschenken. Maar mijden daarna koning Herodes. De evangelist Matteüs wil duiden: ‘Jezus Christus is de ware Koning’.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren