Geloven voor beginners (11) Geloof, Hoop & Liefde
Anker, Bijbels symbool van de hoop

Geloven voor beginners (11) Geloof, Hoop & Liefde

Geloven voor beginners (en gevorderden) GELOOF, HOOP & LIEFDE (1) Korinthe Geloof, hoop en liefde kunnen in één adem worden genoemd, een ‘drieluik’ genomen uit de eerste brief van Paulus uit de eerste eeuw na Christus aan de christelijke gemeente van Korinthe, een stad in Griekenland. Korinthe was destijds een handelsstad, gelegen op een landengte tussen het vaste land waar ook de Griekse hoofdstad Athene op is gevestigd, en het schiereiland Peloponnesus, het grootste schiereiland van Griekenland. Vandaar dat vele reizigers en belangrijke hoeveelheden handelswaar langs Korinthe kwamen. De christenen van Korinthe waren niet wereldvreemd maar stonden midden in de…

Lees verderGeloven voor beginners (11) Geloof, Hoop & Liefde
Geloven voor beginners (10) Tien Geboden
Vrouwe Justitia en de Tien Geboden

Geloven voor beginners (10) Tien Geboden

Geloven voor beginners (en gevorderden) DE TIEN GEBODEN In een Bijbelquiz zou het een mooie vraag kunnen zijn: ‘Noem de Tien Geboden’. Je ziet dan de deelnemers op hun vingers tellen: niet vloeken, niet liegen, niet hebberig zijn, geen relaties verbreken, je ouders respecteren, niet vals getuigen. En dan ook  het niet werken op sabbat/zondag, geen afgodsbeelden maken, geen vreemde goden vereren. Als ik goed geteld heb in de genoemde opsomming zitten we nu op negen. Waar is het tiende gebod? Tellen van de geboden Hieronder staat een samenvatting van de Tien Geboden, zoals deze in kerken en geloofsgemeenschappen kan…

Lees verderGeloven voor beginners (10) Tien Geboden
Geloven voor beginners (9) Schepping
Water, ijs, damp

Geloven voor beginners (9) Schepping

Geloven voor beginners (en gevorderden) DE BIJBEL In zes dagen geschapen … De wereld in zeven dagen geschapen … of beter gezegd, in zes dagen want de zevende dag wordt beschouwd als de rustdag. Blijven over zes scheppingsdagen. Vaak aangedragen om ‘het geloof’ en ‘de Bijbel’ ter discussie te stellen. Of het bestaan van God. Waarop de argumenten komen van ‘de oerknal’ en de vondsten van skeletten van prehistorische beesten. Met verwijzingen naar de bevindingen van Charles Darwin, de evolutietheorie van aanpassen en overleven. Daarbij ook de vraag van als Adam en Eva de eerste mensen waren, waar kwamen dan…

Lees verderGeloven voor beginners (9) Schepping
Geloven voor beginners (8) Zondag
Visserman onderweg

Geloven voor beginners (8) Zondag

Geloven voor beginners (en gevorderden) ZONDAG Inleiding Er zijn agenda’s waarin de maandag als de eerste dag van de week wordt vermeld. Zoals werk- en schoolagenda’s. Andere agenda’s laten de week op zondag beginnen. Welke agenda heeft nu ‘gelijk’? En hoe telt de ‘agenda’ van een christen? Eerste dag Joodse mensen vieren en houden de sabbat op de zaterdag. Ook voor moslims is de zaterdag de gezegende dag. Evenals voor de Zevende Dag Adventisten. Naar Bijbelse maatstaven is de sabbat de zevende dag, de daaropvolgende dag de eerste dag. De dag die de naam ‘zondag’ heeft meegekregen. Dag van de…

Lees verderGeloven voor beginners (8) Zondag
Geloven voor beginners (7) Sabbat
In Hem leven wij, bewegen wij, zijn wij

Geloven voor beginners (7) Sabbat

Geloven voor beginners (en gevorderden) SABBAT Inleiding In de perioden van Lock-Downs vanwege de COVID-19 pandemie gebeurde het dat er geen kerkdiensten werden gehouden. Kerkgangers toonden hun solidariteit met de zorg, het onderwijs, de horeca, de theaters, de sportwereld en alle denkbare contactberoepen. Gehoorzaam ook aan de overheid. Gelovigen lieten daarmee ook zien dat christenen niet in een andere werkelijkheid leven, maar deel uitmaken van een gebroken wereld. Spraakmakend waren de kerken die wel erediensten hielden, al dan niet met de nodige voorzorgsmaatregelen, maar wel vasthoudend aan de zondag als gewijde dag (naar Genesis 2:1-3), de dag die de Heer…

Lees verderGeloven voor beginners (7) Sabbat
Geloven voor beginners (6) Heilige Geest
Een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER

Geloven voor beginners (6) Heilige Geest

Geloven voor beginners (en gevorderden) DE HEILIGE GEEST Jezus beloofde zijn leerlingen dat Hij de Vader zou vragen om een andere Trooster, een andere Helper, een andere Pleitbezorger. (Johannes 14:16). De Bijbel leert dat nadat Jezus in de hemel is opgenomen de Heilige Geest is gekomen om Helper, Trooster en Pleitbezorger voor de mensen te zijn. Er zijn veel Bijbelteksten die daarvan vertellen. Een aantal mooie voorbeelden, eerst uit het Oude Testament, de Joodse Bijbel: Leidsman naar Gods hart In Jesaja 11:2 wordt aan het volk van God een leider, rechter en koning in het vooruitzicht gesteld uit de stam…

Lees verderGeloven voor beginners (6) Heilige Geest
Geloven voor beginners (5) Heilige Geest
Graanoogst

Geloven voor beginners (5) Heilige Geest

Geloven voor beginners (en gevorderden) HEILIGE GEEST ’De geest krijgen’ wordt gezegd als iemand een helder inzicht verkrijgt, of inspiratie geniet. Dan gaat het over heldere gedachten en inzichten en verfrissende ideeën. Geïnspireerd komen kunstuitingen tot stand zoals in de muziek, op het toneel en in de beeldende kunst. Maar in Bijbelse zin is ‘de Geest ontvangen’ meer dan dat. Wanneer de ‘Geest van de Heer’ op mensen gaat rusten, dan gaan mensen de dingen van God zien, woorden van God spreken, de kracht van God ervaren. Dan is God aan het werk, aanwezig, merkbaar. De Geest brengt ordening De…

Lees verderGeloven voor beginners (5) Heilige Geest
Geloven voor beginners (4) Bevrijding en verlossing
Het nieuws over Hem verspreidde zich

Geloven voor beginners (4) Bevrijding en verlossing

Geloven voor beginners (en gevorderden) JEZUS DE VERLOSSER ‘Verlossing’ is een thema dat als een rode draad door de Bijbel heen loopt. De Israëlieten werden ‘verlost’ van het slavenbestaan in Egypte. De Israëlieten verrichten dwangarbeid en leiden een slaafs bestaan. Maar God roept Mozes om de farao aan te spreken, dat hij de Israëlieten vrijheid moet verlenen. In het Bijbelboek Ruth doet Ruth een beroep op Boaz om ‘losser’ te zijn, om schulden ‘af te lossen’: er is een stuk land dat verkocht gaat worden om aan andere verplichtingen te kunnen doen. Maar daarmee verdwijnt het land uit de familie…

Lees verderGeloven voor beginners (4) Bevrijding en verlossing
Geloven voor beginners (3) Jezus’ menselijkheid
Licht voor de wereld

Geloven voor beginners (3) Jezus’ menselijkheid

Geloven voor beginners (en gevorderden) JEZUS Het Nieuwe Testament van de Bijbel staat geheel in het teken van Jezus van Nazareth. Zonder het leven van Jezus zou dit deel van de Bijbel niet zijn geschreven. De Evangeliën beschrijven het leven en werken van Jezus: Lucas en Matteüs beginnen vanaf zijn geboorte, Marcus en Johannes bij zijn ‘werken’. Maar bij alle vier de Evangeliën loopt het uit op Jezus sterven aan een kruis en … op de opstanding uit de dood. De evangelist Marcus zoekt nog naar woorden (begrijpelijk toch?) maar Matteüs, Lucas en Johannes zijn er van overtuigd: Jezus leeft!…

Lees verderGeloven voor beginners (3) Jezus’ menselijkheid

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden