Matteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)
Met Hem onderweg

Matteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)

Matteüs 6:9&10 en 1 Petrus 2:3-5 Onze Vader die in de hemelen zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel Het schrijven van een brief Een met de hand geschreven brief. Voor heel veel mensen is dat heel lang geleden. Brieven en berichten worden verzonden per E-mail, Whatsapp en SMS, om maar wat te noemen. Maar een uit de hand geschreven brief? Ja, ik schrijf weleens een wat uitgebreidere kaart, met meer daarop dan ‘een vriendelijke groet’ of ‘van harte beterschap’. Maar een echte brief naar een instantie of een belanghebbende,…

Lees verderMatteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)
Markus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten
Schoenen uit in Ny-Ålesund

Markus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten

Marcus 6:6-13 en Jesaja 52:1-6 Op Svalbard en Spitsbergen, de noordelijke eilandengroep dicht bij de Noordpool bestaat er een bijzondere gewoonte. Binnenshuis doet iedereen zijn schoenen uit. Zo ligt op Spitsbergen de nederzetting Ny-Ålesund, het meest noordelijke dorp ter wereld. In de huidige tijd wonen er wetenschappers vanuit de gehele wereld, die vooral onderzoek doen naar flora en fauna en het klimaat in de poolstreken. Ook deze wetenschappers doen in hun onderzoekscentra hun werk op sokken. Overeenkomstig de gewoonte en de traditie. Of het nu in een museum, een hotel of een restaurant, de bibliotheek, de school, bij mensen thuis…

Lees verderMarkus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten
Marcus 6:1-6 • Aanname van Jezus
Je bent een timmerman

Marcus 6:1-6 • Aanname van Jezus

Marcus 6:1-6 en Filippenzen 2:1-10 ’Geaccepteerd worden’, dat zijn de woorden die bij mij in gedachten komen bij de het gebeuren, van Jezus in Nazareth, Jezus in zijn vaderstad. De ‘acceptatie’ van hem in de omgeving waar Jezus’ broers en zussen wonen, waar zijn moeder vandaan kwamen, waar Jezus bekend staat als ‘de timmerman’. ‘Geaccepteerd worden’. Andere woorden voor ‘accepteren’ zijn ‘aanvaarden’ en ‘aannemen’. ‘Accepteren’ is een werkwoord afkomstig uit de Franse taal,  met de betekenis van ‘ontvangen’. Denk maar aan de ‘acceptgirokaart’ waarmee in het verleden betalingen werden gedaan, de ‘acceptgirokaart’ die regelmatig kon worden ‘ontvangen’. Door deze in te…

Lees verderMarcus 6:1-6 • Aanname van Jezus
Openbaring 7:9-17 • Rein door het bloed
Schapen in de schaapskooi

Openbaring 7:9-17 • Rein door het bloed

Openbaring 7:9-17 en Johannes 10:22-30 ’Vertrouw op God en geloof in Jezus!’ Dat is het bericht dat spreekt uit de aangegeven Bijbellezingen. Geef God alle eer, stel op Hem alle vertrouwen, weet dat de redding komt van Hem. Van Hem alleen die op de troon is, God staat bovenal, God staat in het midden, God staat centraal. En het Lam is Hem nabij. Het Lam, dat is Jezus Messias naar wie Johannes de Doper had gewezen: ‘Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.’ (Johannes 1:29) Geloof in Jezus de Redder, de Verlosser, de Messias. Dat is…

Lees verderOpenbaring 7:9-17 • Rein door het bloed
Genesis 41 vers 53-57 • Doen wat Hij zegt
Graanoogst

Genesis 41 vers 53-57 • Doen wat Hij zegt

Genesis 41:53-57 en Matteüs 17:14-21 Oorlog in Oekraïne. Oorlog in Europa. Zevenenzeventig jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. In de tussentijd waren er de Koude Oorlog en de Balkanoorlog die raakten aan Europa, maar ‘Europa is wakker geschud’ las ik in verschillende toonaarden in nieuwsberichten. Zevenenzeventig jaar na 1945. Drieëndertig jaar na de val van de Berlijnse Muur in 1989, de beruchte scheidslijn tussen oost en west. De impact van de oorlog in Oekraïne is niet te overzien. Onbekend wanneer en waarmee het zal eindigen. De miljoenen vluchtelingen, berekeningen laten weten dat de helft van alle Oekraïense kinderen…

Lees verderGenesis 41 vers 53-57 • Doen wat Hij zegt
Kolossenzen 3 vers 12 – 17  •  Het Nieuwe Leven
Wegwijzer

Kolossenzen 3 vers 12 – 17 • Het Nieuwe Leven

Kolossenzen 3:12 - 17 Paulus schreef een brief aan de christelijke gemeenschap van Kolosse. Een woonplaats eens gelegen in het huidige Turkije. ‘Frygië’ heette destijds die landstreek. ‘Kolosse’, dat klinkt als ‘Kolossaal’ en ‘Groots’. Maar wie vandaag de dag ‘Kolosse’ bezoekt komt terecht op een klein stukje grond, met restanten van oude fundamenten waar ooit huizen hebben gestaan. En ook nog wat restanten van een openluchttheater. Er zijn maar weinig archeologen die ‘Kolosse’ de moeite waard vinden om te onderzoeken, sinds een aardbeving ergens in de geschiedenis ‘Kolosse’ met de grond gelijk maakte. Geen ‘kolossale’ archeologische vondsten, hooguit wat potscherven.…

Lees verderKolossenzen 3 vers 12 – 17 • Het Nieuwe Leven

Johannes 11 vers 1 – 27 • Over Leven

Johannes 11:1-3 en 17-27 Wat mij steeds weer opvalt is de hechte verwantschap tussen Jezus, Marta, Maria en Lazarus. Zij geven om elkaar. Zij houden van elkaar. Marta en Maria en Lazarus zijn zussen en broer wonen in hetzelfde dorp Betanië. Maria die hartstochtelijk haar liefde voor Jezus had geuit, zij had Jezus met kostbare olie gezalfd en zijn voeten met haar haren had gedroogd. Dat was haar gave. De geur van de balsem had rondom Jezus en Maria gehangen en had zich door het gehele huis verspreid. (Johannes 12:1-3) En Marta had het in zich om voor anderen te…

Lees verderJohannes 11 vers 1 – 27 • Over Leven
Lucas 4 vers 14 – 21 • Jubeljaar, genadejaar
Het nieuws over Hem verspreidde zich

Lucas 4 vers 14 – 21 • Jubeljaar, genadejaar

Bij Lucas 4:14-21 en Jesaja 61:3, zie ook Leviticus 25 Een jubeljaar! Dat zal de toehoorders in de synagoge van Nazareth als muziek in de oren hebben geklonken! Een jubeljaar! Jubelen, dat wordt komt van het Hebreeuwse woord ‘jobel’ wat betekent ‘ramshoorn’. En wanneer er uitbundig op de ramshoorn, op de ‘jobel’ wordt gejubeld, dan is dat het teken dat het jubeljaar is begonnen. Een feestjaar, een jubileumjaar! Dat verstonden de luisteraars in de synagoge van Nazareth waar Jezus uit het bijbelboek Jesaja voorleest. Jubelen van vreugde Een jubel-, een jubileumjaar, en in Joodse oren galmt het wetboek van Leviticus mee.…

Lees verderLucas 4 vers 14 – 21 • Jubeljaar, genadejaar
Johannes 1:19-34 • Roep in de woestijn
Gebergte

Johannes 1:19-34 • Roep in de woestijn

Johannes 1:19-34 en Jesaja 40:1-11 Waar denken we aan, bij het gezegde ‘een roepende in de woestijn te zijn’? Vaak heeft dat gezegde iets negatiefs in zich. Zo van ‘er wordt niet geluisterd’. ‘Roependen in de woestijn’ worden vaak omschreven als mensen die wel gelijk hebben maar niet gehoord worden. Mensen de ‘klokkenluiders’ zijn, met signalen die van tafel worden geveegd. Als een ‘roepende in de woestijn’ aandacht vraagt voor een probleem; dat er te weinig opvang is, dat de winkeliers en de scholieren het moeilijk hebben, dat de zorg en de psychologen en de handhavers het niet aan kunnen,…

Lees verderJohannes 1:19-34 • Roep in de woestijn

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden