Johannes 15:1-8  •  Vruchtgebruik
Fruitgroenten

Johannes 15:1-8 • Vruchtgebruik

Johannes 15:1-8 en Galaten 5:13-26 In het bedrijfsleven kunnen managers en zakenpartners tot elkaar zeggen dat zij hopen op een ‘vruchtbare samenwerking’. En de boodschap is helder: er wordt gehoopt en gerekend op een succesvolle onderneming. Maar er zijn stemmen die zeggen dat een ‘vruchtbare samenwerking’ niet zakelijk genoeg klinkt. Omdat bij ‘vruchtbaarheid’ aan andere dingen wordt gedacht. Zoiets als bij de bloemetjes en de bijtjes. En dat de betrokken managers M/V dan wel heel close met elkaar om zullen gaan. En daarom las ik een advies in een managementboek, om bij coöperatie, partnerschap en kartelvorming geen dubbelzinnige  termen te…

Lees verderJohannes 15:1-8 • Vruchtgebruik
Matteüs 6 vers 13 • Onze Vader (Vaderdag)
Oudenbosch

Matteüs 6 vers 13 • Onze Vader (Vaderdag)

Matteüs 6:13 en Genesis 22:1-13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.] DE INHOUD EN ONDERTEKENING (Onze Vader als brief) Proefwerk In mijn schooltijd moest er regelmatig een ‘proefwerk’ worden gemaakt. Je had schriftelijke overhoringen, repetities en proefwerken, en het cijfer dat je daarvoor haalde telde op verschillende manieren mee, bijvoorbeeld éénmaal of twee maal in een reeks van behaalde cijfers. De ‘repetities’, de naam zegt het al, daarvoor het woord ‘repeteren’ in waren oefeningen voor het echte werk. De schriftelijke…

Lees verderMatteüs 6 vers 13 • Onze Vader (Vaderdag)
Matteüs 6 vers 12 • Onze Vader (Zondag na Pinksteren)
Heeft Hij ook mij in ‘t oog

Matteüs 6 vers 12 • Onze Vader (Zondag na Pinksteren)

Matteüs 6:12 en Handelingen 2:37-39 En vergeef ons onze schulden Gelijk ook wij aan anderen vergeven Opnieuw een geheugenopfrisser: in de vorige overdenkingen spraken we over het ‘Onze Vader’. En vergeleken we het gebed met een brief, met de structuur van een aanhef, een inhoud en een ondertekening. Vorige week (Pinksteren) ging het over de ‘brood’ als levensbehoefte. Vandaag gaat het om de volgende vraag: het verlangen naar en het gebed om vergeving. Kent u dit liedje (nog)? Hallo meneer de Uil waar brengt u ons naar toe? Naar Fabeltjesland? Eh, ja, naar Fabeltjesland. En leest u ons dan voor…

Lees verderMatteüs 6 vers 12 • Onze Vader (Zondag na Pinksteren)
Matteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)
Met Hem onderweg

Matteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)

Matteüs 6:9&10 en 1 Petrus 2:3-5 Onze Vader die in de hemelen zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel Het schrijven van een brief Een met de hand geschreven brief. Voor heel veel mensen is dat heel lang geleden. Brieven en berichten worden verzonden per E-mail, Whatsapp en SMS, om maar wat te noemen. Maar een uit de hand geschreven brief? Ja, ik schrijf weleens een wat uitgebreidere kaart, met meer daarop dan ‘een vriendelijke groet’ of ‘van harte beterschap’. Maar een echte brief naar een instantie of een belanghebbende,…

Lees verderMatteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)
Marcus 6:1-6 • Aanname van Jezus
Je bent een timmerman

Marcus 6:1-6 • Aanname van Jezus

Marcus 6:1-6 en Filippenzen 2:1-10 ’Geaccepteerd worden’, dat zijn de woorden die bij mij in gedachten komen bij de het gebeuren, van Jezus in Nazareth, Jezus in zijn vaderstad. De ‘acceptatie’ van hem in de omgeving waar Jezus’ broers en zussen wonen, waar zijn moeder vandaan kwamen, waar Jezus bekend staat als ‘de timmerman’. ‘Geaccepteerd worden’. Andere woorden voor ‘accepteren’ zijn ‘aanvaarden’ en ‘aannemen’. ‘Accepteren’ is een werkwoord afkomstig uit de Franse taal,  met de betekenis van ‘ontvangen’. Denk maar aan de ‘acceptgirokaart’ waarmee in het verleden betalingen werden gedaan, de ‘acceptgirokaart’ die regelmatig kon worden ‘ontvangen’. Door deze in te…

Lees verderMarcus 6:1-6 • Aanname van Jezus
Geloven voor beginners (11) Geloof, Hoop & Liefde
Anker, Bijbels symbool van de hoop

Geloven voor beginners (11) Geloof, Hoop & Liefde

Geloven voor beginners (en gevorderden) GELOOF, HOOP & LIEFDE (1) Korinthe Geloof, hoop en liefde kunnen in één adem worden genoemd, een ‘drieluik’ genomen uit de eerste brief van Paulus uit de eerste eeuw na Christus aan de christelijke gemeente van Korinthe, een stad in Griekenland. Korinthe was destijds een handelsstad, gelegen op een landengte tussen het vaste land waar ook de Griekse hoofdstad Athene op is gevestigd, en het schiereiland Peloponnesus, het grootste schiereiland van Griekenland. Vandaar dat vele reizigers en belangrijke hoeveelheden handelswaar langs Korinthe kwamen. De christenen van Korinthe waren niet wereldvreemd maar stonden midden in de…

Lees verderGeloven voor beginners (11) Geloof, Hoop & Liefde
Kolossenzen 3 vers 12 – 17  •  Het Nieuwe Leven
Wegwijzer

Kolossenzen 3 vers 12 – 17 • Het Nieuwe Leven

Kolossenzen 3:12 - 17 Paulus schreef een brief aan de christelijke gemeenschap van Kolosse. Een woonplaats eens gelegen in het huidige Turkije. ‘Frygië’ heette destijds die landstreek. ‘Kolosse’, dat klinkt als ‘Kolossaal’ en ‘Groots’. Maar wie vandaag de dag ‘Kolosse’ bezoekt komt terecht op een klein stukje grond, met restanten van oude fundamenten waar ooit huizen hebben gestaan. En ook nog wat restanten van een openluchttheater. Er zijn maar weinig archeologen die ‘Kolosse’ de moeite waard vinden om te onderzoeken, sinds een aardbeving ergens in de geschiedenis ‘Kolosse’ met de grond gelijk maakte. Geen ‘kolossale’ archeologische vondsten, hooguit wat potscherven.…

Lees verderKolossenzen 3 vers 12 – 17 • Het Nieuwe Leven
1 Johannes 4 vers 7 – 17  • God is liefde
Doe eens lief tegen elkaar

1 Johannes 4 vers 7 – 17 • God is liefde

1 Johannes 4 vers 7 - 11 met Matteüs 8:2-11 ‘Doe eens “lief” tegen elkaar’ … Dat kun je volwassenen tot kinderen horen zeggen. ‘Dat ze “lief” moeten zijn en “lief” moeten gaan spelen’. Anders moet ‘Abeltje’ maar naar huis gaan, of ‘Kaatje’ een ander kindje zoeken om mee te spelen. ‘Nu gaan jullie “lief” spelen want anders pak ik jullie speelgoed af, dan gaan jullie maar ergens anders mee spelen’. ‘Doe eens “lief” tegen elkaar …’ Aan mensen die dat zeggen wordt sinds het jaar 1901 de ‘Nobelprijs voor de Vrede’ uitgereikt. Henri Dunant, de oprichter van het Rode…

Lees verder1 Johannes 4 vers 7 – 17 • God is liefde
2 Petrus 1 vers 16 – 21  •  Gedreven
Gedreven door de wind

2 Petrus 1 vers 16 – 21 • Gedreven

Naar 2 Petrus 1:16 - 21 De Bijbel zoals wij die kennen heeft een boeiende ontstaansgeschiedenis. De jongste tekstgedeelten zijn bij benadering negentienhonderdvijftig jaar geleden geschreven. De oudste geschriften dateren van meerdere eeuwen voor de westerse jaartelling. Hoe ver in de tijd gaan we terug wanneer je daar de mondelinge overlevering bij optelt. Waarbij de verschillende Bijbeldelen samengevoegd zijn vanuit ver van elkaar gelegen gebieden en verschillende culturen en uiteenlopende omstandigheden. Delen van de Bijbel zijn geschreven in Israël en Jeruzalem. Andere geschriften kwamen op Schrift in Babel, in het rijk van de Babyloniërs. Maar ook Rome ten tijde van…

Lees verder2 Petrus 1 vers 16 – 21 • Gedreven

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden