Matteüs 6 vers 13 • Onze Vader (Vaderdag)
Oudenbosch

Matteüs 6 vers 13 • Onze Vader (Vaderdag)

Matteüs 6:13 en Genesis 22:1-13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.] DE INHOUD EN ONDERTEKENING (Onze Vader als brief) Proefwerk In mijn schooltijd moest er regelmatig een ‘proefwerk’ worden gemaakt. Je had schriftelijke overhoringen, repetities en proefwerken, en het cijfer dat je daarvoor haalde telde op verschillende manieren mee, bijvoorbeeld éénmaal of twee maal in een reeks van behaalde cijfers. De ‘repetities’, de naam zegt het al, daarvoor het woord ‘repeteren’ in waren oefeningen voor het echte werk. De schriftelijke…

Lees verderMatteüs 6 vers 13 • Onze Vader (Vaderdag)
Matteüs 6 vers 12 • Onze Vader (Zondag na Pinksteren)
Heeft Hij ook mij in ‘t oog

Matteüs 6 vers 12 • Onze Vader (Zondag na Pinksteren)

Matteüs 6:12 en Handelingen 2:37-39 En vergeef ons onze schulden Gelijk ook wij aan anderen vergeven Opnieuw een geheugenopfrisser: in de vorige overdenkingen spraken we over het ‘Onze Vader’. En vergeleken we het gebed met een brief, met de structuur van een aanhef, een inhoud en een ondertekening. Vorige week (Pinksteren) ging het over de ‘brood’ als levensbehoefte. Vandaag gaat het om de volgende vraag: het verlangen naar en het gebed om vergeving. Kent u dit liedje (nog)? Hallo meneer de Uil waar brengt u ons naar toe? Naar Fabeltjesland? Eh, ja, naar Fabeltjesland. En leest u ons dan voor…

Lees verderMatteüs 6 vers 12 • Onze Vader (Zondag na Pinksteren)
Matteüs 6 vers 11 • Onze Vader (Pinksteren)
Mensenwensen

Matteüs 6 vers 11 • Onze Vader (Pinksteren)

Matteüs 6:11 en Exodus 16:4-8 Geef ons heden ons dagelijks brood Even een geheugenopfrisser, in de vorige overdenking over het ‘Onze Vader’ vergeleken we het gebed met een brief, met een aanhef, een inhoud en een ondertekening. In de overdenking van vorige week ging het over de ‘geadresseerde’ van de brief. Bij deze gaat het over de ‘vragen’ van de brief ofwel het gebed. DE INHOUD (Onze Vader als brief) Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben In tal van Bijbelse verhalen zijn ‘brood’ en ‘voedsel’ van betekenis. Aan Genesis 21 vers 14 gaat vooraf dat Abraham Hagar…

Lees verderMatteüs 6 vers 11 • Onze Vader (Pinksteren)
Matteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)
Met Hem onderweg

Matteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)

Matteüs 6:9&10 en 1 Petrus 2:3-5 Onze Vader die in de hemelen zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel Het schrijven van een brief Een met de hand geschreven brief. Voor heel veel mensen is dat heel lang geleden. Brieven en berichten worden verzonden per E-mail, Whatsapp en SMS, om maar wat te noemen. Maar een uit de hand geschreven brief? Ja, ik schrijf weleens een wat uitgebreidere kaart, met meer daarop dan ‘een vriendelijke groet’ of ‘van harte beterschap’. Maar een echte brief naar een instantie of een belanghebbende,…

Lees verderMatteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)
Geloven voor beginners (15) Jezus’ gebedsleven (Hemelvaartsdag)
Kapel in het Silfretta gebergte

Geloven voor beginners (15) Jezus’ gebedsleven (Hemelvaartsdag)

Geloven voor beginners (en gevorderden) JEZUS’ GEBEDSLEVEN Jezus van Nazareth leidde een leven waarin gebeden werd. Dat kunnen we lezen in de Evangeliën, waar het levensverhaal van Jezus door de vier evangelisten Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes wordt verteld. In Lucas 3 vers 21 staat dat Jezus bad bij zijn doop door Johannes de Doper. De handeling ofwel het ritueel van het ondergedompeld worden in het water van de rivier de Jordaan vond biddend plaats. De Heilige Geest daalde als een duif uit de hemel op Hem, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon,…

Lees verderGeloven voor beginners (15) Jezus’ gebedsleven (Hemelvaartsdag)
Markus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten
Schoenen uit in Ny-Ålesund

Markus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten

Marcus 6:6-13 en Jesaja 52:1-6 Op Svalbard en Spitsbergen, de noordelijke eilandengroep dicht bij de Noordpool bestaat er een bijzondere gewoonte. Binnenshuis doet iedereen zijn schoenen uit. Zo ligt op Spitsbergen de nederzetting Ny-Ålesund, het meest noordelijke dorp ter wereld. In de huidige tijd wonen er wetenschappers vanuit de gehele wereld, die vooral onderzoek doen naar flora en fauna en het klimaat in de poolstreken. Ook deze wetenschappers doen in hun onderzoekscentra hun werk op sokken. Overeenkomstig de gewoonte en de traditie. Of het nu in een museum, een hotel of een restaurant, de bibliotheek, de school, bij mensen thuis…

Lees verderMarkus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten
Marcus 6:1-6 • Aanname van Jezus
Je bent een timmerman

Marcus 6:1-6 • Aanname van Jezus

Marcus 6:1-6 en Filippenzen 2:1-10 ’Geaccepteerd worden’, dat zijn de woorden die bij mij in gedachten komen bij de het gebeuren, van Jezus in Nazareth, Jezus in zijn vaderstad. De ‘acceptatie’ van hem in de omgeving waar Jezus’ broers en zussen wonen, waar zijn moeder vandaan kwamen, waar Jezus bekend staat als ‘de timmerman’. ‘Geaccepteerd worden’. Andere woorden voor ‘accepteren’ zijn ‘aanvaarden’ en ‘aannemen’. ‘Accepteren’ is een werkwoord afkomstig uit de Franse taal,  met de betekenis van ‘ontvangen’. Denk maar aan de ‘acceptgirokaart’ waarmee in het verleden betalingen werden gedaan, de ‘acceptgirokaart’ die regelmatig kon worden ‘ontvangen’. Door deze in te…

Lees verderMarcus 6:1-6 • Aanname van Jezus
Openbaring 7:9-17 • Rein door het bloed
Schapen in de schaapskooi

Openbaring 7:9-17 • Rein door het bloed

Openbaring 7:9-17 en Johannes 10:22-30 ’Vertrouw op God en geloof in Jezus!’ Dat is het bericht dat spreekt uit de aangegeven Bijbellezingen. Geef God alle eer, stel op Hem alle vertrouwen, weet dat de redding komt van Hem. Van Hem alleen die op de troon is, God staat bovenal, God staat in het midden, God staat centraal. En het Lam is Hem nabij. Het Lam, dat is Jezus Messias naar wie Johannes de Doper had gewezen: ‘Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.’ (Johannes 1:29) Geloof in Jezus de Redder, de Verlosser, de Messias. Dat is…

Lees verderOpenbaring 7:9-17 • Rein door het bloed
Geloven voor beginners (13) Jezus’ leerlingen
Nog andere schapen heb Ik

Geloven voor beginners (13) Jezus’ leerlingen

Geloven voor beginners (en gevorderden) HOREN BIJ HEM Het gebeurde eens dat er een groep mensen bijeen was vanuit verschillende kerken uit de stad. Samen zouden ze die avond ‘vasten’ wat zeggen wilde een maaltijd bestaande uit brood zonder beleg, fruit, water en thee. Iedereen had iets meegenomen voor de vastenmaaltijd om samen te delen. Die avond zouden de mensen zich aan elkaar voorstellen, en dat ging zo: ‘Ik ben Peter van de Grote Kerk. Ik ben Andrea van de Jacobus-kerk. Ik ben Johan van de Kerk van de Nazorener, ik ben Flip en ik kom van hier … en…

Lees verderGeloven voor beginners (13) Jezus’ leerlingen

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden