Matteüs 6 vers 13 • Onze Vader (Vaderdag)
Oudenbosch

Matteüs 6 vers 13 • Onze Vader (Vaderdag)

Matteüs 6:13 en Genesis 22:1-13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.] DE INHOUD EN ONDERTEKENING (Onze Vader als brief) Proefwerk In mijn schooltijd moest er regelmatig een ‘proefwerk’ worden gemaakt. Je had schriftelijke overhoringen, repetities en proefwerken, en het cijfer dat je daarvoor haalde telde op verschillende manieren mee, bijvoorbeeld éénmaal of twee maal in een reeks van behaalde cijfers. De ‘repetities’, de naam zegt het al, daarvoor het woord ‘repeteren’ in waren oefeningen voor het echte werk. De schriftelijke…

Lees verderMatteüs 6 vers 13 • Onze Vader (Vaderdag)
Matteüs 6 vers 12 • Onze Vader (Zondag na Pinksteren)
Heeft Hij ook mij in ‘t oog

Matteüs 6 vers 12 • Onze Vader (Zondag na Pinksteren)

Matteüs 6:12 en Handelingen 2:37-39 En vergeef ons onze schulden Gelijk ook wij aan anderen vergeven Opnieuw een geheugenopfrisser: in de vorige overdenkingen spraken we over het ‘Onze Vader’. En vergeleken we het gebed met een brief, met de structuur van een aanhef, een inhoud en een ondertekening. Vorige week (Pinksteren) ging het over de ‘brood’ als levensbehoefte. Vandaag gaat het om de volgende vraag: het verlangen naar en het gebed om vergeving. Kent u dit liedje (nog)? Hallo meneer de Uil waar brengt u ons naar toe? Naar Fabeltjesland? Eh, ja, naar Fabeltjesland. En leest u ons dan voor…

Lees verderMatteüs 6 vers 12 • Onze Vader (Zondag na Pinksteren)
Matteüs 6 vers 11 • Onze Vader (Pinksteren)
Mensenwensen

Matteüs 6 vers 11 • Onze Vader (Pinksteren)

Matteüs 6:11 en Exodus 16:4-8 Geef ons heden ons dagelijks brood Even een geheugenopfrisser, in de vorige overdenking over het ‘Onze Vader’ vergeleken we het gebed met een brief, met een aanhef, een inhoud en een ondertekening. In de overdenking van vorige week ging het over de ‘geadresseerde’ van de brief. Bij deze gaat het over de ‘vragen’ van de brief ofwel het gebed. DE INHOUD (Onze Vader als brief) Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben In tal van Bijbelse verhalen zijn ‘brood’ en ‘voedsel’ van betekenis. Aan Genesis 21 vers 14 gaat vooraf dat Abraham Hagar…

Lees verderMatteüs 6 vers 11 • Onze Vader (Pinksteren)
Matteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)
Met Hem onderweg

Matteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)

Matteüs 6:9&10 en 1 Petrus 2:3-5 Onze Vader die in de hemelen zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel Het schrijven van een brief Een met de hand geschreven brief. Voor heel veel mensen is dat heel lang geleden. Brieven en berichten worden verzonden per E-mail, Whatsapp en SMS, om maar wat te noemen. Maar een uit de hand geschreven brief? Ja, ik schrijf weleens een wat uitgebreidere kaart, met meer daarop dan ‘een vriendelijke groet’ of ‘van harte beterschap’. Maar een echte brief naar een instantie of een belanghebbende,…

Lees verderMatteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)
Geloven voor beginners (15) Jezus’ gebedsleven (Hemelvaartsdag)
Kapel in het Silfretta gebergte

Geloven voor beginners (15) Jezus’ gebedsleven (Hemelvaartsdag)

Geloven voor beginners (en gevorderden) JEZUS’ GEBEDSLEVEN Jezus van Nazareth leidde een leven waarin gebeden werd. Dat kunnen we lezen in de Evangeliën, waar het levensverhaal van Jezus door de vier evangelisten Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes wordt verteld. In Lucas 3 vers 21 staat dat Jezus bad bij zijn doop door Johannes de Doper. De handeling ofwel het ritueel van het ondergedompeld worden in het water van de rivier de Jordaan vond biddend plaats. De Heilige Geest daalde als een duif uit de hemel op Hem, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon,…

Lees verderGeloven voor beginners (15) Jezus’ gebedsleven (Hemelvaartsdag)
Geloven voor beginners (14) Bidden
Kerk van Longyearbyen

Geloven voor beginners (14) Bidden

Geloven voor beginners (en gevorderden) BIDDEN Op verschillende manieren kunnen mensen bidden. Individueel terwijl anderen in dezelfde ruimte ook in persoonlijk gebed zijn. Of alleen op een afgelegen of teruggetrokken plaats. Er kan gebeden worden waarbij de biddende mensen tegelijk dezelfde woorden uitspreken. Maar ook kan het zo zijn dat één iemand gebeden uitspreekt en de anderen luisterend meebidden. Er kan in stilte gebeden worden, in gedachten of zacht uitgesproken, alleen of gezamenlijk, maar de woorden van het gebed kunnen ook gezongen of geciteerd worden. Bijvoorbeeld met woorden die aangeleerd zijn, of die uitgeschreven staan. Zo zijn er de ‘vrije’…

Lees verderGeloven voor beginners (14) Bidden

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden