Geloven voor beginners (15) Jezus’ gebedsleven (Hemelvaartsdag)
Kapel in het Silfretta gebergte

Geloven voor beginners (15) Jezus’ gebedsleven (Hemelvaartsdag)

Geloven voor beginners (en gevorderden) JEZUS’ GEBEDSLEVEN Jezus van Nazareth leidde een leven waarin gebeden werd. Dat kunnen we lezen in de Evangeliën, waar het levensverhaal van Jezus door de vier evangelisten Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes wordt verteld. In Lucas 3 vers 21 staat dat Jezus bad bij zijn doop door Johannes de Doper. De handeling ofwel het ritueel van het ondergedompeld worden in het water van de rivier de Jordaan vond biddend plaats. De Heilige Geest daalde als een duif uit de hemel op Hem, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon,…

Lees verderGeloven voor beginners (15) Jezus’ gebedsleven (Hemelvaartsdag)
Geloven voor beginners (14) Bidden
Kerk van Longyearbyen

Geloven voor beginners (14) Bidden

Geloven voor beginners (en gevorderden) BIDDEN Op verschillende manieren kunnen mensen bidden. Individueel terwijl anderen in dezelfde ruimte ook in persoonlijk gebed zijn. Of alleen op een afgelegen of teruggetrokken plaats. Er kan gebeden worden waarbij de biddende mensen tegelijk dezelfde woorden uitspreken. Maar ook kan het zo zijn dat één iemand gebeden uitspreekt en de anderen luisterend meebidden. Er kan in stilte gebeden worden, in gedachten of zacht uitgesproken, alleen of gezamenlijk, maar de woorden van het gebed kunnen ook gezongen of geciteerd worden. Bijvoorbeeld met woorden die aangeleerd zijn, of die uitgeschreven staan. Zo zijn er de ‘vrije’…

Lees verderGeloven voor beginners (14) Bidden
Geloven voor beginners (13) Jezus’ leerlingen
Nog andere schapen heb Ik

Geloven voor beginners (13) Jezus’ leerlingen

Geloven voor beginners (en gevorderden) HOREN BIJ HEM Het gebeurde eens dat er een groep mensen bijeen was vanuit verschillende kerken uit de stad. Samen zouden ze die avond ‘vasten’ wat zeggen wilde een maaltijd bestaande uit brood zonder beleg, fruit, water en thee. Iedereen had iets meegenomen voor de vastenmaaltijd om samen te delen. Die avond zouden de mensen zich aan elkaar voorstellen, en dat ging zo: ‘Ik ben Peter van de Grote Kerk. Ik ben Andrea van de Jacobus-kerk. Ik ben Johan van de Kerk van de Nazorener, ik ben Flip en ik kom van hier … en…

Lees verderGeloven voor beginners (13) Jezus’ leerlingen
Geloven voor beginners (12) Geloof, Hoop & Liefde
De boodschap van het kruis

Geloven voor beginners (12) Geloof, Hoop & Liefde

Geloven voor beginners (en gevorderden) GELOOF, HOOP & LIEFDE (2) Aan Jezus werd eens de vraag gesteld: ‘Wat is het Grote Gebod’. Met andere woorden, ‘wat is van alle geboden in de Bijbel het allerbelangrijkste gebod voor je geloof en leven?’ Jezus antwoordde daar ‘Schriftgetrouw’ ofwel ‘Bijbelvast’ op: Marcus 12:28-31 Statenvertaling Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit:…

Lees verderGeloven voor beginners (12) Geloof, Hoop & Liefde
Geloven voor beginners (11) Geloof, Hoop & Liefde
Anker, Bijbels symbool van de hoop

Geloven voor beginners (11) Geloof, Hoop & Liefde

Geloven voor beginners (en gevorderden) GELOOF, HOOP & LIEFDE (1) Korinthe Geloof, hoop en liefde kunnen in één adem worden genoemd, een ‘drieluik’ genomen uit de eerste brief van Paulus uit de eerste eeuw na Christus aan de christelijke gemeente van Korinthe, een stad in Griekenland. Korinthe was destijds een handelsstad, gelegen op een landengte tussen het vaste land waar ook de Griekse hoofdstad Athene op is gevestigd, en het schiereiland Peloponnesus, het grootste schiereiland van Griekenland. Vandaar dat vele reizigers en belangrijke hoeveelheden handelswaar langs Korinthe kwamen. De christenen van Korinthe waren niet wereldvreemd maar stonden midden in de…

Lees verderGeloven voor beginners (11) Geloof, Hoop & Liefde
Geloven voor beginners (10) Tien Geboden
Vrouwe Justitia en de Tien Geboden

Geloven voor beginners (10) Tien Geboden

Geloven voor beginners (en gevorderden) DE TIEN GEBODEN In een Bijbelquiz zou het een mooie vraag kunnen zijn: ‘Noem de Tien Geboden’. Je ziet dan de deelnemers op hun vingers tellen: niet vloeken, niet liegen, niet hebberig zijn, geen relaties verbreken, je ouders respecteren, niet vals getuigen. En dan ook  het niet werken op sabbat/zondag, geen afgodsbeelden maken, geen vreemde goden vereren. Als ik goed geteld heb in de genoemde opsomming zitten we nu op negen. Waar is het tiende gebod? Tellen van de geboden Hieronder staat een samenvatting van de Tien Geboden, zoals deze in kerken en geloofsgemeenschappen kan…

Lees verderGeloven voor beginners (10) Tien Geboden
Geloven voor beginners (9) Schepping
Water, ijs, damp

Geloven voor beginners (9) Schepping

Geloven voor beginners (en gevorderden) DE BIJBEL In zes dagen geschapen … De wereld in zeven dagen geschapen … of beter gezegd, in zes dagen want de zevende dag wordt beschouwd als de rustdag. Blijven over zes scheppingsdagen. Vaak aangedragen om ‘het geloof’ en ‘de Bijbel’ ter discussie te stellen. Of het bestaan van God. Waarop de argumenten komen van ‘de oerknal’ en de vondsten van skeletten van prehistorische beesten. Met verwijzingen naar de bevindingen van Charles Darwin, de evolutietheorie van aanpassen en overleven. Daarbij ook de vraag van als Adam en Eva de eerste mensen waren, waar kwamen dan…

Lees verderGeloven voor beginners (9) Schepping
Geloven voor beginners (8) Zondag
Visserman onderweg

Geloven voor beginners (8) Zondag

Geloven voor beginners (en gevorderden) ZONDAG Inleiding Er zijn agenda’s waarin de maandag als de eerste dag van de week wordt vermeld. Zoals werk- en schoolagenda’s. Andere agenda’s laten de week op zondag beginnen. Welke agenda heeft nu ‘gelijk’? En hoe telt de ‘agenda’ van een christen? Eerste dag Joodse mensen vieren en houden de sabbat op de zaterdag. Ook voor moslims is de zaterdag de gezegende dag. Evenals voor de Zevende Dag Adventisten. Naar Bijbelse maatstaven is de sabbat de zevende dag, de daaropvolgende dag de eerste dag. De dag die de naam ‘zondag’ heeft meegekregen. Dag van de…

Lees verderGeloven voor beginners (8) Zondag
Geloven voor beginners (7) Sabbat
In Hem leven wij, bewegen wij, zijn wij

Geloven voor beginners (7) Sabbat

Geloven voor beginners (en gevorderden) SABBAT Inleiding In de perioden van Lock-Downs vanwege de COVID-19 pandemie gebeurde het dat er geen kerkdiensten werden gehouden. Kerkgangers toonden hun solidariteit met de zorg, het onderwijs, de horeca, de theaters, de sportwereld en alle denkbare contactberoepen. Gehoorzaam ook aan de overheid. Gelovigen lieten daarmee ook zien dat christenen niet in een andere werkelijkheid leven, maar deel uitmaken van een gebroken wereld. Spraakmakend waren de kerken die wel erediensten hielden, al dan niet met de nodige voorzorgsmaatregelen, maar wel vasthoudend aan de zondag als gewijde dag (naar Genesis 2:1-3), de dag die de Heer…

Lees verderGeloven voor beginners (7) Sabbat

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden