Methodisme

Manifest van John Wesley • Methodisme

METHODISME John Benjamin Wesley (1703-1791), de grondlegger van het methodisme kwam op 31 maart 1739 op voorstel van George Whitefield (1714-1770) prediken in Bristol in

Wesleyaanse Vierhoek • Methodisme

Wesleyaanse Vierhoek De Wesleyaanse Vierhoek, geen methode ontwikkeld door John Wesley, maar wel aan de grondlegger van het Methodisme verwant. Geloof en religie zijn al

Peter Böhler (1712-1775) • Herrnhutters

Von Zinzendorf, Whitfield, Wesley In de ontstaansgeschiedenis van het Methodisme, de protestant christelijke stroming voortgekomen uit de Anglicaanse kerk en het gedachtengoed van de Herrnhutters