Markus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten
Schoenen uit in Ny-Ålesund

Markus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten

Marcus 6:6-13 en Jesaja 52:1-6 Op Svalbard en Spitsbergen, de noordelijke eilandengroep dicht bij de Noordpool bestaat er een bijzondere gewoonte. Binnenshuis doet iedereen zijn schoenen uit. Zo ligt op Spitsbergen de nederzetting Ny-Ålesund, het meest noordelijke dorp ter wereld. In de huidige tijd wonen er wetenschappers vanuit de gehele wereld, die vooral onderzoek doen naar flora en fauna en het klimaat in de poolstreken. Ook deze wetenschappers doen in hun onderzoekscentra hun werk op sokken. Overeenkomstig de gewoonte en de traditie. Of het nu in een museum, een hotel of een restaurant, de bibliotheek, de school, bij mensen thuis…

Lees verderMarkus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten
Geloven voor beginners (6) Heilige Geest
Een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER

Geloven voor beginners (6) Heilige Geest

Geloven voor beginners (en gevorderden) DE HEILIGE GEEST Jezus beloofde zijn leerlingen dat Hij de Vader zou vragen om een andere Trooster, een andere Helper, een andere Pleitbezorger. (Johannes 14:16). De Bijbel leert dat nadat Jezus in de hemel is opgenomen de Heilige Geest is gekomen om Helper, Trooster en Pleitbezorger voor de mensen te zijn. Er zijn veel Bijbelteksten die daarvan vertellen. Een aantal mooie voorbeelden, eerst uit het Oude Testament, de Joodse Bijbel: Leidsman naar Gods hart In Jesaja 11:2 wordt aan het volk van God een leider, rechter en koning in het vooruitzicht gesteld uit de stam…

Lees verderGeloven voor beginners (6) Heilige Geest
Geloven voor beginners (2) God
Water, ijs, damp

Geloven voor beginners (2) God

Geloven voor beginners (en gevorderden) WIE IS GOD? Wie is God? Geen eenvoudige vraag om antwoord op te geven. Wie kan het weten wie God is? Om maar bij het woordje ‘wie’ te beginnen in de vraag: het gaat blijkbaar om ‘Iemand’, om een ‘Persoonlijkheid’. Geen mens, maar God. God is de Andere. In de Hebreeuwse taal, en daarmee in de Hebreeuwse Bijbel wordt God veelal aangeduid met de vier letters JHWH. Het Hebreeuws gebruikt in de geschreven teksten alleen medeklinkers, dus geen ‘A’ en ‘O’ en ‘U’ en ‘E’ en ‘I’. Dus de naam JHWH kan op verschillende manieren…

Lees verderGeloven voor beginners (2) God

Marcus 1 vers 39-45 • Plaatsvervangend

Naar Marcus 1 vers 39-45 en Jesaja 53 Er waren lijdende mensen naar Jezus toegekomen, en Jezus had hen op Zijn wijze uit hun lijden verlost. Door aan hun lijden een einde te maken en hen het leven te geven. En de evangelisten vertellen daarvan, hoe Jezus mensen die geen leven hadden geneest: doven gaan horen, blinden gaan zien, verlamden gaan lopen, stommen gaan spreken, doden herleven. Het kan niet op en het houdt niet op bij Jezus. Want bij Jezus gaat het zowel over het dagelijkse en het eeuwige leven. Het leven in het hier en nu en het…

Lees verderMarcus 1 vers 39-45 • Plaatsvervangend

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden