Marcus 6:1-6 • Aanname van Jezus
Je bent een timmerman

Marcus 6:1-6 • Aanname van Jezus

Marcus 6:1-6 en Filippenzen 2:1-10 ’Geaccepteerd worden’, dat zijn de woorden die bij mij in gedachten komen bij de het gebeuren, van Jezus in Nazareth, Jezus in zijn vaderstad. De ‘acceptatie’ van hem in de omgeving waar Jezus’ broers en zussen wonen, waar zijn moeder vandaan kwamen, waar Jezus bekend staat als ‘de timmerman’. ‘Geaccepteerd worden’. Andere woorden voor ‘accepteren’ zijn ‘aanvaarden’ en ‘aannemen’. ‘Accepteren’ is een werkwoord afkomstig uit de Franse taal,  met de betekenis van ‘ontvangen’. Denk maar aan de ‘acceptgirokaart’ waarmee in het verleden betalingen werden gedaan, de ‘acceptgirokaart’ die regelmatig kon worden ‘ontvangen’. Door deze in te…

Lees verderMarcus 6:1-6 • Aanname van Jezus
Geloven voor beginners (12) Geloof, Hoop & Liefde
De boodschap van het kruis

Geloven voor beginners (12) Geloof, Hoop & Liefde

Geloven voor beginners (en gevorderden) GELOOF, HOOP & LIEFDE (2) Aan Jezus werd eens de vraag gesteld: ‘Wat is het Grote Gebod’. Met andere woorden, ‘wat is van alle geboden in de Bijbel het allerbelangrijkste gebod voor je geloof en leven?’ Jezus antwoordde daar ‘Schriftgetrouw’ ofwel ‘Bijbelvast’ op: Marcus 12:28-31 Statenvertaling Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit:…

Lees verderGeloven voor beginners (12) Geloof, Hoop & Liefde
Geloven voor beginners (10) Tien Geboden
Vrouwe Justitia en de Tien Geboden

Geloven voor beginners (10) Tien Geboden

Geloven voor beginners (en gevorderden) DE TIEN GEBODEN In een Bijbelquiz zou het een mooie vraag kunnen zijn: ‘Noem de Tien Geboden’. Je ziet dan de deelnemers op hun vingers tellen: niet vloeken, niet liegen, niet hebberig zijn, geen relaties verbreken, je ouders respecteren, niet vals getuigen. En dan ook  het niet werken op sabbat/zondag, geen afgodsbeelden maken, geen vreemde goden vereren. Als ik goed geteld heb in de genoemde opsomming zitten we nu op negen. Waar is het tiende gebod? Tellen van de geboden Hieronder staat een samenvatting van de Tien Geboden, zoals deze in kerken en geloofsgemeenschappen kan…

Lees verderGeloven voor beginners (10) Tien Geboden
Geloven voor beginners (7) Sabbat
In Hem leven wij, bewegen wij, zijn wij

Geloven voor beginners (7) Sabbat

Geloven voor beginners (en gevorderden) SABBAT Inleiding In de perioden van Lock-Downs vanwege de COVID-19 pandemie gebeurde het dat er geen kerkdiensten werden gehouden. Kerkgangers toonden hun solidariteit met de zorg, het onderwijs, de horeca, de theaters, de sportwereld en alle denkbare contactberoepen. Gehoorzaam ook aan de overheid. Gelovigen lieten daarmee ook zien dat christenen niet in een andere werkelijkheid leven, maar deel uitmaken van een gebroken wereld. Spraakmakend waren de kerken die wel erediensten hielden, al dan niet met de nodige voorzorgsmaatregelen, maar wel vasthoudend aan de zondag als gewijde dag (naar Genesis 2:1-3), de dag die de Heer…

Lees verderGeloven voor beginners (7) Sabbat
Geloven voor beginners (2) God
Water, ijs, damp

Geloven voor beginners (2) God

Geloven voor beginners (en gevorderden) WIE IS GOD? Wie is God? Geen eenvoudige vraag om antwoord op te geven. Wie kan het weten wie God is? Om maar bij het woordje ‘wie’ te beginnen in de vraag: het gaat blijkbaar om ‘Iemand’, om een ‘Persoonlijkheid’. Geen mens, maar God. God is de Andere. In de Hebreeuwse taal, en daarmee in de Hebreeuwse Bijbel wordt God veelal aangeduid met de vier letters JHWH. Het Hebreeuws gebruikt in de geschreven teksten alleen medeklinkers, dus geen ‘A’ en ‘O’ en ‘U’ en ‘E’ en ‘I’. Dus de naam JHWH kan op verschillende manieren…

Lees verderGeloven voor beginners (2) God
Lucas 4 vers 14 – 21 • Jubeljaar, genadejaar
Het nieuws over Hem verspreidde zich

Lucas 4 vers 14 – 21 • Jubeljaar, genadejaar

Bij Lucas 4:14-21 en Jesaja 61:3, zie ook Leviticus 25 Een jubeljaar! Dat zal de toehoorders in de synagoge van Nazareth als muziek in de oren hebben geklonken! Een jubeljaar! Jubelen, dat wordt komt van het Hebreeuwse woord ‘jobel’ wat betekent ‘ramshoorn’. En wanneer er uitbundig op de ramshoorn, op de ‘jobel’ wordt gejubeld, dan is dat het teken dat het jubeljaar is begonnen. Een feestjaar, een jubileumjaar! Dat verstonden de luisteraars in de synagoge van Nazareth waar Jezus uit het bijbelboek Jesaja voorleest. Jubelen van vreugde Een jubel-, een jubileumjaar, en in Joodse oren galmt het wetboek van Leviticus mee.…

Lees verderLucas 4 vers 14 – 21 • Jubeljaar, genadejaar
Marcus 1 vers 9-15 • Berouw
Vloed van genade

Marcus 1 vers 9-15 • Berouw

Naar Marcus 1:9-15 en Genesis 9:8-17 ‘Ik heb nergens spijt van. En als ik het over mocht doen deed ik het precies weer zo’. Dat hoor ik mensen weleens zeggen. En daar wordt ik dan stil van. Beter gezegd, daar klap ik van dicht. Want ik heb wel van dingen spijt. Ik heb spijt van keuzes die ik heb gemaakt. Van dingen die ik heb gezegd. Van hoe ik weleens heb gereageerd. Ik weet van spijt van iets dat ik heb gekocht. Van iets dat ik heb verkocht. Van waar ik aan ben begonnen. En van wat ik niet heb…

Lees verderMarcus 1 vers 9-15 • Berouw

Marcus 1 vers 29-31 • Gastvrij

Naar Marcus 1 vers 29 tot 31 en Genesis 18:1-8 Gastvrijheid staat in de Bijbel hoog aangeschreven, dat valt op te maken uit tal van Bijbelse verhalen. Zoals aartsvader Abraham die in zijn tent zat en op afstand drie mannen zag staan, op het heetst van de dag. Abraham die opgestaan hen tegemoet was gegaan, Abraham die gezegd heeft ‘kom in de schaduw van mijn tent, want de zon is op zijn felst. Doe uw schoenen van uw voeten, dan haal ik water om de voeten te wassen, en uw gezicht, we zullen de tafel dekken voor de maaltijd. Een…

Lees verderMarcus 1 vers 29-31 • Gastvrij

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden