Geloven voor beginners (5) Heilige Geest

Geloven voor beginners (en gevorderden)

HEILIGE GEEST

’De geest krijgen’ wordt gezegd als iemand een helder inzicht verkrijgt, of inspiratie geniet. Dan gaat het over heldere gedachten en inzichten en verfrissende ideeën. Geïnspireerd komen kunstuitingen tot stand zoals in de muziek, op het toneel en in de beeldende kunst. Maar in Bijbelse zin is ‘de Geest ontvangen’ meer dan dat. Wanneer de ‘Geest van de Heer’ op mensen gaat rusten, dan gaan mensen de dingen van God zien, woorden van God spreken, de kracht van God ervaren. Dan is God aan het werk, aanwezig, merkbaar.

De Geest brengt ordening

De openingszin van de Bijbel, Genesis 1 vers 1 is al meermalen benoemd: de Geest van God zweefde over het water’. Waarna het scheppingsverhaal begint, God brengt ordening en leven. De openingszin van Jesaja 61 luidt ‘De Geest van God, van de Heer rust op mij’. Waarna woorden volgen van troost en herstel en genade. Wraak en afrekening jegens onrecht, vreugde daarvoor in ruil.

De Geest die op Jezus was

Wanneer Jezus zich door Johannes laten dopen in de rivier de Jordaan daalt de Geest van God als een duif uit de hemel neer op Jezus. En klinkt er een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde’. (Lucas 3:22) En wanneer Jezus nadien in de synagoge van  Nazareth de ‘Schrift’ voorleest dan leest hij Jesaja 61. ‘De Geest van God is op Mij’. Je zou kunnen zeggen: de Bijbel wijst op Jezus, Jezus baseert zich op de Bijbel, de Geest bevestigt beiden.

De Geest op wie op Jezus vertrouwen 

Tijdens het Joodse Pinksterfeest wordt de Heilige Geest uitgestort over Jezus’ leerlingen. Het Pinksterfeest is een Bijbels oogstfeest. Op het Pinksterfeest ofwel Wekenfeest werden de eerste vruchten van de tarweoogst geofferd (Exodus 34:22). En op dat feest ontvangen Jezus’ leerlingen de Geest, Joodse mensen uit verschillende landstreken horen de leerlingen verstaanbaar spreken over Gods grote daden. Mensen komen massaal tot geloof in Jezus van Nazareth. Het ‘oogstfeest’ van producten van het land krijgt een andere dimensie, er worden geen zaden maar woorden gezaaid, er wordt ‘geloof’, er worden ‘zielen’ geoogst.

Pleitbezorger 

De evangelist Johannes beschrijft hoe Jezus in de aanloop naar de kruisiging afscheid neemt van zijn leerlingen. Jezus beloofd zijn leerlingen: ‘Ik zal de Vader vragen, bidden of Hij een andere Trooster, een Pleitbezorger wil geven, die altijd bij jullie zal zijn. De Geest der waarheid, die in jullie woont en bij jullie zal blijven. (vrij vertaald naar Johannes 14:15)

Trooster

De grondtekst van het Nieuwe Testament is de oud-Griekse taal. En dan kunnen er verschillende vertalingen ontstaan: beloofd Jezus nu een ‘Trooster’ of een ‘Pleitbezorger’?  Bij troosten kan gedacht worden aan ‘het leed, de pijn verzachten’. Bij pleitbezorging kom je in het gebied van de rechtspraak en de advocatuur, waar verzachtende omstandigheden worden aangedragen, waar een advocaat het woord voor je doet, het voor je opneemt, pleit voor gerechtigheid en rechtvaardigheid. De Heilige Geest. In ‘theologisch opzicht’ meer dan een ‘Pro Deo Advocaat’.

De erbij geroepene

Het oud-Griekse woord ‘Parakleet’ heeft de betekenis van ‘de erbij geroepene’. Zoals ‘vader of moeder erbij geroepen wordt wanneer haar kind is is gevallen of gepest wordt.’ Een goede ouder brengt troost. De ‘erbij geroepene’ is ook de advocaat die erbij wordt gehaald om een goed woord te doen. De advocaat weet waar de aangeklaagde recht op heeft. De ‘erbij geroepene’ is ook een bemiddelaar in een conflict tussen partijen die er niet uitkomen. Jezus beloofde dat Hij God om een ‘Parakleet’ zou gaan vragen, de Heilige Geest die de gelovige mensen bij zal gaan staan. Die hen de woorden zal gaan duiden. Wanneer Jezus beloofd dat Hij de Vader gaat vragen om een ‘Parakleet’, dan roept Hij Iemand erbij. De Heilige Geest is geen kracht of bron maar een Iemand. Hij is de ‘Erbij Geroepene’.

OM OVER NA TE DENKEN

Waar zou u, waar zou jij
Gods Geest bij willen roepen?

Hoe zou het zijn wanneer Gods Geest
door de levens van mensen vandaag gaat waaien?

Geloof jij dat over ieder mens wil klinken
‘Jij bent Mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde?’

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren