Geloven voor beginners (8) Zondag

Geloven voor beginners (en gevorderden)

ZONDAG

Inleiding

Er zijn agenda’s waarin de maandag als de eerste dag van de week wordt vermeld. Zoals werk- en schoolagenda’s. Andere agenda’s laten de week op zondag beginnen. Welke agenda heeft nu ‘gelijk’? En hoe telt de ‘agenda’ van een christen?

Eerste dag

Joodse mensen vieren en houden de sabbat op de zaterdag. Ook voor moslims is de zaterdag de gezegende dag. Evenals voor de Zevende Dag Adventisten. Naar Bijbelse maatstaven is de sabbat de zevende dag, de daaropvolgende dag de eerste dag. De dag die de naam ‘zondag’ heeft meegekregen. Dag van de zon (*) Voor veel christenen is de zondag ‘heilig’. In de Nederlandse wetgeving is de ‘Zondagswet’ opgenomen, en er bestaat een ‘Vereniging voor de Zondagsrust en Zondagsheiliging’.

‘Zon’dag maar ook ‘maan’dag (*) en de andere dagen: daar is wel wat van te zeggen. Ga naar namen van de dagen en maanden, waarin godennamen uit verschillende culturen zijn opgenomen.

Werken op zondag kan stuiten op principiële bezwaren. Maar werken op ‘zon- en feestdagen’ wordt in tal van sectoren ook extra beloond. Voor vele christenen is de zondag ‘heilig’, en de ‘rustdag’, als ware het de sabbat. De zondag lijkt in die zin een ‘verschoven’ zevende dag, alsof christenen er een andere telling op na houden. Maar niets is minder waar, de Joodse en de christelijke telling lopen gelijk. Hoe dan?

Paas-Evangelie naar Lucas

Het antwoord is te vinden in de Evangeliën. In de gedeelten waar verteld wordt van de Opstanding van Jezus uit de dood. En wel ‘op de eerste dag van de week’. Het zal de dag gaan worden die christenen de ‘Eerste Paasdag’ gaan noemen. En niet alleen christenen, Pasen wordt door velen gevierd als viering van de lente met ‘eitjes’ en ‘paashazen’ en ‘krokussen’ en ‘lammetjes’. Maar de onderstaande Bijbelgedeelten duiden wat christenen vieren, de eerste Paasdag waarmee het Nieuwe Leven begint, waarop geloof in de Levende Heer is gebaseerd. Om te beginnen Lucas 24. Evangelieschrijver Lucas was een arts, een geneesheer, en dat wil wat zeggen! Iemand vertrouwd met leven en dood die nauwkeurig de gebeurtenissen beschrijft:

Lucas 24:1-3

Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden.  Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, zagen ze het lichaam van de Heer Jezus niet.

Aanvullend belicht en vertelt

De vier evangelisten hebben ieder op hun eigen wijze het levensverhaal van Jezus van Nazareth beschreven, daarbij ook verhalen van elkaar overgenomen zoals Matteüs die de vertelling van Marcus heeft aangevuld met zijn ervaringen en vertellingen. Lucas heeft het verhaal van Marcus en Matteüs ook weer verder ingekleurd met ook weer aanvullende verhalen. Marcus en Lucas worden beiden ook genoemd als ‘bekend’ bij Petrus en Paulus (1 Petrus 5:13, 2 Timotheüs 4:11, Kolossenzen 4:10, Filemon 24). Matteüs wordt genoemd als zijnde een ‘tollenaar’, een belastinginner in Matteüs 9:9 en 10:1-4.

Paas-Evangelie naar Johannes

De evangelist Johannes heeft een geheel eigen stijl van vertellen, heeft op latere leeftijd het Evangelie beschreven en op verschillende plaatsen theologisch uitgediept. Waarschijnlijk bedoeld Johannes met ‘de leerling van wie Jezus veel hield’  zichzelf.

De evangelist Johannes opent ‘zijn’ Evangelie, evenals zijn Brieven met verwijzingen naar het scheppingsverhaal van Genesis 1, naar de eerste dag van de schepping waarop God sprak dat er licht moest zijn als keerzijde van de duisternis. God is licht, in Hem is leven, het eeuwige leven.

Johannes 20:1
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en naar de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald, en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben’.

Paas-Evangelie naar Matteus

Het Evangelie naar Matteüs vertelt ook van ‘de eerste dag van de week’, en dat de hemel van zich laat horen, de aarde gaat ervan beven, vergelijkingen met natuurverschijnselen zoals bliksem en sneeuw. De evangelist Matteüs vertelt van Jezus Christus als Koning over hemel en aarde, in de lijn van herdersvorst Abraham en koning David maar dan in alle omvang. (zie Matteüs 25:27-31 & 35)

Matteüs 28:1
Na de sabbat, toen de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria bij het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw.

Paas-Evangelie naar Marcus

Het Evangelie naar Marcus is menselijk en aandoenlijk. De bij name genoemde vrouwen hebben dwars door hun verdriet heen de sabbat, de Joodse rustdag gerespecteerd. Zodra het ‘kon’ en ‘mocht’ naar het Woord van God zijn ze gaan handelen met de intentie om een geliefde eer te bewijzen. Maar ook de menselijke beperking spreken ze uit, ‘hoe moet dat met die steen?’ Er blijft ook een vraag: ‘wie is die jongeman in het wit, waar komt deze vandaan, wat heeft hij te zeggen?’ Geloven is niet alles weten, geloven laat juist de menselijke beperkingen weten. Waarin Gods Zoon de mens tegemoet komt. Bij Marcus speelt de vraag: ‘Wie is Jezus?’ In het slot van Marcus’ Evangelie geeft een Romeinse centurio het antwoord: ‘Werkelijk, dit was Gods Zoon’. (Marcus 15:39)

Marcus 16:1-3
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Salome geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen zagen ze rechts in het wit een jongeman zitten.

Waarom vieren christenen zondag?

Daarom vieren christenen op zondag, naar Joodse maatstaven de eerste dag, daags na de sabbat de Opstanding van Jezus. Ieder zondag wordt als het ware ‘Pasen’ gevierd, het voortdurende geloof in de Opgestane Heer, de Levende Heer die hel en dood heeft overwonnen en in wie het Eeuwige Leven wordt gevonden door wie in Hem geloven. Daarom brandt er in vele kerkelijke gemeenten de ‘Paaskaars’, als symbool van het eeuwige licht van Jezus. Christenen vieren zondag aan zondag dat graf en dood zijn overwonnen, dat de Levende Heer het Licht voor de wereld en het Licht van hun leven is.

Geloofsopvatting

Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij, die gelooft, daarvan het getuigenis in zich heeft.

Hel Leven vieren

Daarom houden christenen de zondagsrust in ere, op de eerste dag van de week. Jezus Christus zei ‘Ik ben het licht voor de wereld’. Daar kan ook aan gedacht worden bij het vieren van de ‘zon’dag, bij de opkomst van de zon. Op de eerste dag, zo staat er in Genesis 1, maakte God scheiding tussen de duisternis en het licht. En God zag dat het licht goed was. Zondags vieren christenen dat Jezus Christus het licht voor de wereld en het licht voor hun leven is.

Johannes 1:4
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

OM OVER NA TE DENKEN

‘Evangelie’ betekent ‘Blijde Boodschap’ of ‘Goed Bericht’.

‘Jezus leeft’, daar zijn vele gelovigen van overtuigd,
en daar getuigen zij ook van in woord en daad.

Jezus leerde het licht voor de wereld te zijn,
en leerde wie in Hem geloven om zelf
ook licht te verspreiden.

Kunt u, kun jij daarin meegaan?

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren