Genesis 41 vers 53-57 • Doen wat Hij zegt

Genesis 41:53-57 en Matteüs 17:14-21

Oorlog in Oekraïne. Oorlog in Europa. Zevenenzeventig jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. In de tussentijd waren er de Koude Oorlog en de Balkanoorlog die raakten aan Europa, maar ‘Europa is wakker geschud’ las ik in verschillende toonaarden in nieuwsberichten. Zevenenzeventig jaar na 1945. Drieëndertig jaar na de val van de Berlijnse Muur in 1989, de beruchte scheidslijn tussen oost en west. De impact van de oorlog in Oekraïne is niet te overzien. Onbekend wanneer en waarmee het zal eindigen. De miljoenen vluchtelingen, berekeningen laten weten dat de helft van alle Oekraïense kinderen ontheemd zijn, de steden waarvan geen steen op de andere wordt gelaten, je hart draait om, je maag krimpt samen, de tranen branden achter je ogen of stromen over het gezicht.

Voedseltekorten

Oekraïne en Rusland. Beide landen zijn, of beter gezegd waren rijk aan graan. Oekraïne staat te boek als de ‘graanschuur van Europa en van de Noord-Afrikaanse landen’. Ook Rusland leverde graan als exportproduct. Maar voedseltekort dreigt. De akkers van Oekraïense landbouwers liggen onder vuur. Een ander probleem is de brandstof voor de landbouwwerktuigen. Die is nodig voor militaire voertuigen. En het graan van Rusland dan? De boycot staat import en export in de weg. Voedseltekort en zelfs hongersnood dreigt voor Oekraïne en voor van hen afhankelijke landen. In andere landen van Europa stijgen de voedselprijzen. Van de zonnebloemolie waarin graag wordt gefrituurd. Van de maïs veelal bestemd als veevoer. Deze week berichtte een levensmiddelenfabrikant de productie van mosterd te moeten stoppen. Geen mosterdzaad meer op voorraad.

Graanschuren van Egypte

Het Bijbelboek Genesis vertelt van hongersnood, duizenden jaren geleden in de tijden van de Egyptische farao’s. Een hongersnood waar de farao al wakker van had gelegen, of beter gezegd, waar een farao van had gedroomd.

Koeien uit de Nijl

Niet dat die zorgwekkende dromen helemaal duidelijk waren. Want wat wil het zeggen als je droomt van zeven mooie vleesrijke koeien en zeven lelijke magere koeien. En dan die scharminkels die de weldoorvoede koeien te grazen nemen, opeten? Dat kan toch niet! Koeien zijn grazers, geen vleeseters!

Opgeslokte aren

En nog gekker worden de dromen van deze farao, van zeven korenaren uit één korenhalm dat is wat je noemt een rijke oogst, maar dan komen er zeven armetierige aren die de mooie korenaren opslokken. Als ware het vleesetende planten. Te gek voor woorden.

De dromen uitgelegd

De dromen van farao, door Jozef worden ze uitgelegd. Jozef stamt af van Abraham, Isaak en Jakob. Abraham was zijn overgrootvader, Isaak zijn opa, Jakob zijn vader. Woonachtig als nomaden in de landstreken waar nu het land Israël ligt. Maar deze Jozef was na omzwervingen in Egypte beland. Eerst als slaaf, slachtoffer van mensenhandel, daarop onterecht terecht gekomen in het gevang, vals beschuldigd van ongewenste intimiteiten, maar gerehabiliteerd een raadgever geworden van de farao. Een bliksemcarrière vanwege de uitleg van farao’s wonderlijke dromen;

Mijnheer de farao, de droom van die zeven mooie koeien, opgevreten door zeven magere scharminkels, die droom betekenen dat er zeven jaren van overvloed komen, zeven jaren van rijke oogsten, zeven jaren van overvloed en welvaart, zeven jaren waarin het niet op kan. Maar daarna breken zeven jaar van schaarste en tekort en honger aan. Daarvan vertellen ook de dromen van de korenaren.

Vlees- en graanproductie?

Zo klinkt het ook in onze huidige tijd. Schaarste aan levensmiddelen, schaarste aan veevoer. Waarmee vlees ook duur betaald gaat worden. ‘Alles wordt duurder, de oorlog heeft een prijs’ wordt er gezegd. Het raakt de ‘vlees producerende landen’ zoals Nederland met zijn mega-stallen en de Verenigde Staten. De term ‘wereldvleesproductie’ kwam aan mij voorbij. En net zo gemakkelijk hebben economen het over ‘graan producerende landen’. Zoals Canada, Rusland en Oekraïne.

Gaat dit niet voorbij aan de wonderen van de natuur, schepsels uit de hand van God? Kijk naar de vogels, de leliën en het gras, schapen, geiten, al het vee, de vogels en de vissen, hoe machtig is de naam van de HEER staat er in Psalm 8. Geen ‘producten’ maar ‘schepsels’!

Jozef in het Bijbelverhaal van Genesis 41: hij laat de farao weten dat God het is die aan de farao de dromen heeft gegeven. ‘God geeft het zijn beminden in de slaap, vergeefs is het dat je je aftobt voor wat brood’ staat er in Psalm 127.

Wees wijs, wees verstandig

En Genesis 41 vertelt dat deze farao en Egypte betrokken worden in het ‘overlevingsplan’ van God, God heeft het goed voor met deze farao, en met de mensen die in Egypte wonen, en met de omliggende landen en de mensen daar. Farao, je bent geen graan-producent maar het graan wordt je wel van Hogerhand gegeven, de komende zeven jaar in overvloed zelfs. Wees wijs en doe er iets goeds mee, leg voorraden aan voor komende zeven magere jaren! Dat is wat Jozef aan farao laat weten.

Zeven magere jaren

Je kon erop wachten, de zeven magere jaren kwamen. Na de zeven jaren van welvaart en voorspoed en overvloed. Farao was wijs geweest. In alle steden van Egypte waren er graanvoorraden aangelegd, graan van de omliggende akkers. Wijs en verstandig beleid. Doorgevoerd beleid, ook in de magere jaren. Waar de schuren vooralsnog gesloten bleven. Alsof Jozef die in opdracht van de farao de graanvoorraden beheerde speculatie met voedsel wilde voorkomen. Niet wilde dat de rijken zich zouden verrijken door hun speculeren met graan: ‘kopen als graan goedkoop is, verkopen als graan duur betaald wordt’.

Als één lid lijdt …

Maar, staat er in Genesis 41 vers 56, toen de hongersnood zich over het hele land had verspreid, pas toen gingen de voorraadschuren open en van slot en grendel, gelijke monniken, gelijke kappen, als één lid lijdt, lijden alle leden mee, draagt elkander lasten, laat de rijken zich niet verrijken ten koste van de armen, laten er geen woekerwinsten komen, laat er niet gespeculeerd worden en laat het niet zo zijn dat de haantjes de voorsten de meeste graantjes meepikken. Jozef die de graanschuren, de voedselbanken van Egypte pas opende in alle wijsheid en met beleid, toen de nood, de hongersnood zich over het hele land had verspreid, alle mensen en dieren trof.

Farao die verwijst

En de farao, de machtige farao van Egypte, de farao’s waarvan de geschiedenis leert dat zij gezien werden als dragers van een goddelijke status: de farao in het verhaal, de hongerige Egyptenaren kloppen bij hem aan, vragen hem om hulp en voedsel. Maar deze farao zegt: ‘Ga maar naar Jozef en doe wat hij u zegt’. (naar Genesis 41:55 Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziende Statenvertaling). Naar Jozef de vreemdeling in Egypte, die door farao als een ‘verstandig en wijs iemand’ wordt beschouwd (Genes 41:39-41). Deze farao die Gods wijsheid en verstand had gezien in iemand als Jozef. Gods wijsheid en Gods verstand gaan mensen te boven. Het klinkt als ‘delegeren’ maar het klinkt ook als ‘hij weet het beter dan ik’.

De wereld van vandaag

En dat laatste raakt ook aan ons vandaag. De wereld van vandaag hoopt op de wijsheid en het verstand en de krachten van wereldleiders. Dat zij zullen blijven handelen met wijsheid en verstandig beleid, met daadkracht en zelfbeheersing. De wereldleiders zijn aan zet met hun schaakstukken en zetten, terwijl de wereld in spanning volgt. Juist in tijden van oorlogen en geruchten van oorlogen en dreigende hongersnoden hebben wereldleiders het nodig dat er voor hen wordt gebeden!

Matteüs 17:20-21

Jezus zei: ‘Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn’

Onze hulp is van de Heer

De machteloosheid in de wereld is groot. Maar in alle machteloosheid van de wereld staan gelovige mensen niet met lege handen. Integendeel zelfs, wie geloven hebben werk te verzetten, bergen werk zelfs! Gelovige mensen weten tot wie zij hebben te gaan. Wie geloven hebben te bidden voor de wereldleiders. Dat hun wijsheid en verstand de wereld goed zal doen.

Wij hebben in de naam van Jezus te gaan tot God de hemelse Vader. Om te bidden voor wie geweld aandoen. Dat hun verharde harten zacht zullen worden en dat zij tot inkeer wie geloven zullen komen. Wie geloven hebben te bidden dat wie op de vlucht zijn gegaan barmhartige mensen zullen ontmoeten.

Trooster en Pleitbezorger

In de naam van Gods Heilige Geest die de Trooster en Pleitbezorger (zie Johannes 16:7-11) bidden voor wie gedwongen worden anderen van het leven te beroven. Dat zij eens vrede zullen hebben met zichzelf, hun lot en hun keuzes. De kinderen van Oekraïne, maar ook van Rusland hebben onze gebeden nodig, nu zij onder vuur liggen, ontheemd zijn, de angst nabij voelen, hun vaders, broers en ooms vechten in de oorlog.

Bidden om wijsheid en verstand

In de naam en de kracht kracht van Gods Heilige Geest bidden om wijsheid en verstand, voor wie aan de onderhandelingen deel nemen. Dat zij elkaar in de ogen zullen zien, en ervaren wat hen ten diepste raakt en beweegt. Bidden voor de journalisten dat zij de werkelijke verhalen kenbaar kunnen maken. Dat zij beschermd zullen worden, en dat hun werk bij moge dragen aan het stoppen van de oorlog.

Alle reden om te danken, en te bidden voor behoud van de voedselvoorraden van de wereld. Voor de graanschuren van Rusland en de graanvelden van Oekraïne en de oogsten van de aarde. Dat voedsel rechtvaardige wegen zal vinden om mensen te voeden. Zovele mensen, zij hebben al onze gebeden nodig.

Kracht van gebed, van geloof, van God

Leren vertrouwen op God, durven te verwijzen naar God, ertoe komen om te bidden tot God, de Schepper van hemel en aarde die het werk van Zijn handen nooit zal laten vallen. Nood leert bidden, gelovige mensen mogen weten en hebben te delen dat de Heer hun kracht is, en in alle tijden hun lied. Hij geeft brood en woorden om van te leven. Zoals het geloof van een mosterdzaadje, het kleinst bekende zaadje (zie Matteüs 13:31-32 en vooral Matteüs 17:14-21) Jezus maakt de vergelijking, dat geloof als van een mosterdzaadje bergen kan verzetten, dat het onmogelijke mogelijk wordt. Denk zo groot over de kracht van gebed, over de kracht van geloof in Jezus’ naam. Zou voor God iets te wonderlijk zijn?

Amen

Dit bericht heeft één reactie

  1. Gerrie

    Goed verwoord zoals ik het bedoeld heb.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren