Handelingen 1 vers 12 – 13 • Jezus redt

Handelingen 1:12 – 13 en Nehemia 2:11-20

Op het dak van een boerderij zijn de woorden gelegd met gekleurde dakpannen. En op een betonnen brugpijler bij een treinstation had iemand het met een verfspuitbus in grote letters neergezet ‘Jezus Redt’. U hebt dat vast wel eens gezien. ‘Graffiti’.

‘Graffiti’

Het is al zo oud als de mensheid dat mensen hun namen of schuilnamen kerven in een rotswand of in een boom. De Germanen krasten afbeeldingen in spelonken waarin ze woonden, de Vikingen lieten hun merktekens achter op plaatsen waar zij geweest waren, de Romeinen pronkten met hun namen op markante gebouwen. Verliefde stelletjes krassen hartjes en namen in een bankje in het park en grote kinderen kerven uit verveling. De moderne vorm van Graffiti is de spuitbus waarmee kunstenaars namen en merktekens achterlaten op treinen, metro’s en muren. Geloof het of niet. Maar ‘Graffiti’ staat officieel te boek als zijnde ‘kunst’. Straatkunst!

‘Jezus redt’

En zo had iemand op een brugpijler gezet ‘Jezus Redt’ in bloedrode letters. Tot een getuigenis voor duizenden treinreizigers die dagelijks langs de betonnen pijlers kwamen: ‘Jezus redt’.

Maar op een dag, waarschijnlijk was het in de nacht, had iemand opnieuw een spuitbus ter hand genomen. Er waren letters bijgezet, dikke zwarte letters. ‘Jezus redt het niet’ was ervan gemaakt. Voor de één aanstootgevend. Voor de ander een spotkreet. Weer iemand anders vond het maar onzin. Voor weer een ander was het dwaasheid. Nog iemand gaf er niet om. ‘Jezus redt het niet’ prijkte er drie dagen op de betonnen pijler. Totdat er opnieuw iemand ongezien met een spuitbus naar het treinstation was gegaan: ‘Jezus redt het niet zonder ons’ lazen dagelijks de reizigers. Om over na te denken, thuis en onderweg …

Met geloof op weg

De evangelist Lucas vertelt in het Bijbelboek Handelingen dat Jezus’ leerlingen eensgezind samen zijn. Het zijn de leerlingen die vanaf het begin van Jezus’ leerweg met Hem zijn meegegaan, sommigen geroepen vanuit hun dagelijks werk aan het visserswater of langs de weg, bij het tolhuis of onder hun vijgenboom vandaan. De vijgenboom, dat is een Bijbels beeld van leven in relatie met de Here God.( zie Jeremia 8:13, Hosea 9:10 en Joël 1:7) en Lucas vertelt dat ook een aantal vrouwen tot die groep mensen behoren. Samen met Maria, de moeder van Jezus, en Jezus’ broer. Mensen die zich eensgezind wijden aan het vurige bidden.

Eengezind

Eensgezind. Hoe verschillend zij van elkaar ook zijn; geen van hen heeft een streepje voor. Niet degene die er als eerste bij waren, zoals de vissers van Galilea. En niet degene die het meest had ingeleverd, zoals de inner van belastinggelden. Niet degene uit wie Jezus is geboren, moeder Maria, of diegene die zich van jongs af aan al in Gods Woord had verdiept. Of die broers die al met Jezus speelden toen Hij nog een kind was. Lucas vertelt iets anders. Eensgezind wijden zij zich samen aan het bidden, zoals zij bij Jezus hadden gezien, van Jezus hadden geleerd. Hun gebeden gaan uit naar de hemel. Samen in de naam van Jezus.

Met Jezus

Maar ook in het besef, dat zij het niet redden zonder Jezus! Zij redden het niet zonder Hem die zij naar de hemel op hebben zien gaan. Want zonder Hem zijn zij aangewezen op elkaar en op zichzelf.  Zonder Hem blijft het leven en geloven naar eigen kunnen. Blijft het ‘het beste ervan maken’, met alle goede bedoelingen. Maar geloven is weten het niet te redden zonder Jezus. Vertrouwen op Hem is weten dat niet jij, maar dat Jezus redt. Dat zonder Hem ook jou geloof het niet redt.

Meerdere wegen

Ja, ieder van hen heeft langs eigen wegen van Gods bedoelingen gehoord. De één van jongs af aan ermee opgegroeid, gaandeweg het leven ermee vertrouwd geraakt, zich in geloofswoorden verdiept. In de nabijheid van Jezus zijn er brood en woorden gedeeld, mensen genezen, tot geloof gekomen. Sommigen van hen weten van hemelse verschijningen, hebben engelen gezien en gehoord, hebben het gezicht en de kleding van Jezus zien stralen. De bouwstenen van hun geloof zijn aangedragen en aangegrepen. Maar dit wetende, dat zijzelf gered zijn, dankzij en door de Here Jezus alleen, Hij het fundament en hoeksteen van hun leven.

De Redder bespot

Hoe zouden zij anderen tot Jezus kunnen leiden? Kunnen zij in eigen kracht God dienen? Hoe kunnen zij staande blijven in een samenleving waarin met Jezus de spot wordt gedreven? Zoals ook werd gedaan toen Hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, waar gespot werd: ‘Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu zichzelf redden’. En hoe kunnen zij elkaar niet uit het oog, en uit het hart verliezen? Als zij straks uit elkaar gaan, ieder een eigen weg gaan, door van alles in beslag genomen? En wat er op hen af gaat komen?

Wij redden het niet zonder Jezus

Eensgezind en vurig is er gebeden door die kring van mensen, bezield door de Here Jezus die zij naar de hemel hebben zien gaan vanwaar zij Hem ook verwachten. Hun hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en niet laat varen het werk van Zijn handen. Wetende: ‘Wij redden het niet zonder Jezus’. Gelovende ‘Jezus is Heer en onze Redder en Helper’, Hij is de Heer die voor ons bidt en voor ons pleit. Of met de woorden van Nehemia: ‘Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw’.

Eensgezind en vurig wijden Jezus’ leerlingen zich aan het gebed. Waarin zich de grote opdracht van Gods woord aftekent: God liefhebben bovenal en de naaste als jezelf. De lijn van de aarde naar de hemel, de beweging die hemel en aarde met elkaar verbindt, en het kruisverband van mensen onderling, wiens hart en handen uitgaan naar elkaar. God en de naaste liefhebben.

Dienen in de kracht God van God

Kunnen wij in eigen kracht God dienen? Nee, zei ook een Nehemia, ‘het is de God van de hemel die ons doet slagen’. Zonder Hem redden wij het niet. Maar met Hem aan onze zijde zijn wij aan het werk. Door onze handen heen is God aan het werk. Wij werken uit liefde voor God en de naaste. Wachtende op de bezieling om van Hem te getuigen tot aan de uiteinden van de aarde.

Zonder Hem is er geen beginnen aan! Maar waar Hij aan het werk is, daar wordt Hij zichtbaar. Worden de ogen geopend voor de liefde van God. Wordt Zijn reddende werk zichtbaar. Daar is Jezus de Levende Heer van wie wordt gehouden. En gaan hart en handen naar de naasten uit. Gaan mensen zingen en leert de Heilige Geest de woorden. Worden mensen bezield, gered. Daar aanbidden mensen God. En bidden mensen voor elkaar. Daar bidden mensen voor elkaar. Redden mensen het met elkaar. In die ene Naam. Jezus, wiens naam betekent ‘De Heer Redt’ . In wiens Naam wij bidden.
Amen

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren