Handelingen 1 vers 4 – 11 • Geluk

Handelingen 1:4-11 en Psalm 103

Een eigen huis,
een plek onder de zon,
en altijd iemand in de buurt
die van mij houden kon.
Toch wou ik dat ik net iets vaker,
iets vaker simpelweg
gelukkig was, oho …’

Een eigen huis …

Een jaar of wat geleden was dit door René Froger gezongen liedje behoorlijk populair. In het liedje een hele opsomming van alles wat een mens gelukkig kan maken. Het liedje suggereert dat de zanger helemaal niets tekort komt, aan liefde en gezelligheid en aan vrije tijd, een fijne jeugd en ouders nog in leven, eten en drinken in overvloed, buren die voor hem klaar staan, aan spullen geen gebrek. De zanger weet van een zingende merel, de geur van de zee, een vers kopje thee. En dat er zoveel is dat een mens gelukkig kan maken …

Verlangen naar geluk

De leerlingen van Jezus hadden ook een idee, dat hen gelukkig zou maken: Het herstel van het koningschap over Israël. Dan zou hun leven volmaakt zijn! Het herstel van de vrede over Israël. In de dagen van Jezus betekende dat voor Jezus’ volgelingen om te beginnen, dat het Romeins bewind voorbij zou zijn. In wezen was er sprake van een bezetting van het land. En het herstel van het koningschap over Israël, dat zou inhouden dat het koningshuis van koning David in ere zou worden hersteld. Waarmee oude tijden, glorietijden zouden gaan herleven. Een herderlijke koning die het volk zou leiden naar grazige weiden en rustige wateren. Een priesterlijke koning, een gezalfde die zou geloven in de Here God als zijn Herder. Een koning die de mensen zou zalven zoals in Psalm 23, om zo een koninkrijk van priesters te vormen. Over geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg gesproken: zalf!

Een koninkrijk van priesters

Want dat was de roeping van het volk van God, het volk van Israël, een koninkrijk van geheiligde mensen, van ‘priesters’! (Exodus 19:6) Zoals ook de beloften van Jesaja 9, het koningschap over Israël, gevormd door een wonderbare Raadsman, een goddelijke Held, een eeuwige Vader, een Vredevorst. ‘Uit Sion zal de wet voortkomen, en volken zullen naar Sion toestromen om in Gods woorden te worden onderwezen’: Sion, in één adem genoemd de heilige stad Jeruzalem (Jesaja 2:3) Jeruzalem het hart van de wereld. De stad waar het hart van de wereld naar uitgaat. Waar alles om draait. Een glorierijke stad en staat.

Jezus Messias

En zo zien Jezus’ leerlingen het voor zich, het koninkrijk van de hemel is nabij, dat heeft Jezus hun zelf geleerd, je kunt erop wachten en je kunt het al zien, het geluk lacht hen toe, komt hen toe, gelovend in Jezus in wie zij de Messias, de Messiaanse koning, de Gezalfde zijn gaan zien. Maar op hun vraag of Jezus nu binnen overzienbare tijd het koningschap over Israël gaat herstellen: Jezus zegt geen ‘ja’ en geen ‘nee’! En Hij zegt ook niet dat het een kwestie is van dagen, weken of maanden, of dat het een zaak is van jaren of eeuwen. Jezus geeft aan, dat het antwoord niet aan Hem, maar aan God de hemelse Vader is.

Koningschap over Israël?

En stelt verwachtingen bij. Hun verwachtingen over het koningschap van Israël. Ja, Jezus’ leerlingen hebben de kracht en de macht en de heerlijkheid van Jezus gezien. Zij hebben met eigen ogen gezien dat Hij mensen wist te genezen naar lichaam en geest. Wat geen oog heeft gezien hebben zij gezien. Met eigen oren gehoord wat geen oor heeft gehoord. Dat Hij mensen kan veranderen van twijfelaars naar gelovigen. Jezus’ leerlingen hebben gezien dat Hij mensen aan zich kan binden, dat Hij mensen met elkaar kon verbinden, en aan God! Dwars door culturele verschillen en allerlei opvattingen heen.

Verschillende culturen

Zoals toen zij Hem in gesprek zagen met een Samaritaanse vrouw, of toen Hij een dienaar van een Romeinse legeroverste genas, en toen Hij zei ‘laat de kinderen tot Mij komen’, want wie kan zijn als een kind gaat het koninkrijk binnen’. En ‘jullie zijn mijn broers en zussen’, zei Hij tot hen die bij Hem wilde zijn. Jezus oogstte bewondering, ging ook moeilijke gesprekken niet uit de weg, ook niet als het Hem persoonlijk moeilijk werd gemaakt. In Jezus hadden de mensen een krachtige, gelovige en verbindende herder en koning gezien in de lijn van koning David!

Jezus stelt verwachtingen bij

Ja, Jezus’ leerlingen verlangen ernaar en hopen erop, dat het koningschap over Israël wordt hersteld. Maar de Opgestane Heer stelt hun verwachtingen bij! Bij Hem gaat het niet om baas in eigen huis en stad en land zijn en daar je levensgeluk vanaf laten hangen. Bij Jezus gaat het niet om je eigen plek onder de zon waar niemand anders mag zijn. En bij Jezus gaat het niet om machten en krachten naar menselijke maatstaven. Zoals wie het waar en wanneer, en met welk mandaat je het voor het zeggen hebt. Want daar krijg je alleen maar onmin en strijd en oorlog van.

Maar in het koninkrijk van God gaat het erom dat God de hemelse Vader geëerd wordt, liefgehad wordt, erkend wordt als Heer over alle leven. Wetende: waar en wanneer er naar Zijn Geest wordt geleefd, daar leeft onder de mensen liefde, geduld en genade, daar leeft goedheid, trouw, vergeving, waarheid. (zie Psalm 103, Jona 4, Exodus 34)

Geen tijd en uur maar plaats en belofte

Het zijn de behoeften van ‘Jeruzalem’ waarom en in alle kracht gestreden wordt. Het is ook de worsteling van Jezus’ leerlingen. In Jeruzalem is de Here Jezus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Op het tempelplein wilde de Here Jezus niet gezien worden. Buiten de muren van Jeruzalem is de Here Jezus gestorven en begraven. En toch, de Opgestane Heer draagt op naar Jeruzalem te gaan, om daar te wachten op de vervulling van de belofte. Gods belofte wordt heerlijk vervuld!

Want vanuit Sion zal Gods woord geleerd gaan woorden, ook dat geen volk meer ten strijde zal trekken naar een andere volk. (Jesaja 2:4) De belofte van Gods Geest. Dat zonen en dochters zullen profeteren, waar zullen spreken, dat ouderen zullen dromen van het koninkrijk en dat jongeren visioenen zullen zien hoe de Here God werkt in de levens van mensen: (naar Joël 3:1-3) Hoe slaven en slavinnen in alle vrijheid vol zullen zijn van Gods Heilige Geest. Wetende dat wie vanuit Jeruzalem, vanuit Sion de Naam van de Heer aanroepen zal worden gered, bevrijdt, verlost! (naar Joël 3:5)

Gods aanwezigheid in mensen

‘Wat zou ik graag gelukkig zijn …’ wordt er gezongen in een lied! Jezus stelt de verwachtingen bij! En hoe! Ga en blijf in Jeruzalem, en wacht op de doop met de Heilige Geest, de Geest van God die liefde en genade, goedheid, geloof en geduld brengt, die vergeving en vriendelijkheid schenkt, die zachtmoedigheid leert. (naar Galaten 5:22) In het koninkrijk van de hemel worden de zachtmoedigen van aard, de eenvoudigen van geest, de reinen van hart en wie verlangen naar eerlijkheid gelukkig, de hemel in geprezen. Voor hen is het koninkrijk van de hemel!

Om te aanvaarden, dat Bijbelse woorden ook bedoeld om aan ons leven richting te geven. Zoals gedoopt worden met water zoals Johannes de Doper die doopte met water, en zoals gedoopt worden met de Heilige Geest, waar Jezus over sprak.

Ondergedompeld in genade

Gedoopt worden, dat heeft te maken met ‘ondergedompeld’ worden. Zoals je in een verhaal of een thema of muziek kunt duiken, en daar  helemaal in opgaan. Van Johannes de Doper wordt verteld dat hij mensen en ook Jezus onderdompelde in het water van de rivier de Jordaan. Als het ware een geestelijke wasbeurt, in de ogen van God ben jij die gedoopt is heilig en rein. Ondergedompeld in de stroom van genade waar Gods goedheid van afdruipt. En Jezus zei dat Zijn leerlingen gedoopt zouden gaan worden met de Heilige Geest, ondergedompeld worden in de liefde en de kracht van God, om als een spons Gods liefde in te drinken. Gedoopt zijn met de Heilige Geest wil zeggen dat de Here Jezus in jou leeft, dat je vol bent van de hemelse Vader, dat je de Geest van God ademt!

Gods Geest inademen

Je ademt de Geest van God in als heerlijke teugen verse lucht, dat wil zeggen dat Hij u en jou en mij leven laat, je bent je bewust dat Hij het leven geeft, geen ademnood maar vol van liefde, vol van kracht en vol van glorie. Want je bent een ‘Tempel van de Heilige Geest’ zegt Paulus daarvan. Je leeft van Gods adem, zonder Hem kun niet wil leven, je weet het tot in het diepst van je ziel! Weten Zijn kind te zijn, door Hem geliefd te zijn, dat je steeds in Zijn nabijheid wilt zijn, dat Hij op willekeurige momenten in gedachten komt. Dat je door het leven wandelen wilt met Hem.

Gods Geest uitademen

En je ademt de Geest van God ook weer uit, wat zeggen wil dat je in Zijn kracht staat. De dingen die je doet, die doe je door Zijn genade. Wanneer je over Hem spreekt, dan zijn je woorden door Hem bezield. De manier waarmee je naar anderen kijkt en omziet, die zijn door de ogen van de Here Jezus. Je bent Zijn lichaam, Zijn tempel, Zijn heilige Huis waarin Hij woont!

Ja, wij mensen wensen een eigen huis, een plek onder de zon, en altijd iemand in de buurt die van ons houden kon. Maar de Here Jezus wil in ons wonen, wil bij ons thuis zijn, wil ons laten wandelen in Zijn licht, Hij laat weten door Zijn woord en door Zijn Geest dat Hij van ons houdt! En Hij wil ons door de Heilige Geest van God laten houden en van mensen laten houden, om zo getuige te zijn van Gods Woord en van Gods liefde en van Gods genade.

Je bent een tempel!

Wij Zijn eigen Huis! Ja, Gods werk begint in onszelf. Hij roept opdat wij Zijn ‘heilige Huis’ zijn. Zijn koninkrijk wil Hij herstellen in ons. Hij wil ‘huishouden’ in ons! En Jezus moedigt ons aan om een wachtende, een verwachtende houding aan te nemen, wetende dat Zijn koninkrijk gaat komen en herstelt gaat worden, op Zijn tijd, op Zijn wijze, naar Zijn bedoeling!

En dan te weten: Zijn koninkrijk begint waar Zijn kinderen als broers en zussen eensgezind alle verschillen samenvoegen en verlangen naar het herstel van Zijn Koninkrijk. Jezus leerde: het koninkrijk van de hemel is nabij! Waar gebeden wordt om de beloofde Heilige Geest, daar zijn mensen al vol van de Heilige Geest, daar leert de Heilige Geest bidden! Zo werkt het in het koninkrijk van de hemel.

Wanneer wij ernaar verlangen en waar wij ernaar vragen en erom bidden, dan is de liefde de genade al aan het landen en aarden in uw en mijn en jou leven. Zo bouwt God aan Zijn tempel, Zijn heilige huis, Zijn koninkrijk. Ja, alles kan een mens gelukkig maken, maar wij kunnen de Here God, de hemelse Vader niet gelukkiger maken dan door naar Hem en Zijn koninkrijk te verlangen.

Gelukkig ben je

Ja, alles kan een mens gelukkig maken, maar geen groter geluk dan het koninkrijk van de hemel, en wie geloven in de Here Jezus, die dragen dat geluk met zich mee! Om mij heen zie ik gelukkige mensen! En daarom zeg ik: Heer, dank u wel! En om mij heen zie ik mensen in wie de Here Jezus woont. Die gelukkig zijn met Hem. En daarom bid ik om nog meer gelukkige mensen! In Jezus’ naam. Biddende om Zijn Heilige Geest.
Amen

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren