Jezus Messias Christus Nazareth

In Jezus Geloven (3)

JEZUS

Het Nieuwe Testament van de Bijbel staat geheel in het teken van Jezus van Nazareth. Zonder het leven van Jezus zou dit deel van de Bijbel niet zijn geschreven. De Evangeliën beschrijven het leven en werken van Jezus: Lucas en Matteüs beginnen vanaf zijn geboorte, Marcus en Johannes bij zijn ‘werken’. Maar bij alle vier de Evangeliën loopt het uit op Jezus sterven aan een kruis en … op de opstanding uit de dood. De evangelist Marcus zoekt nog naar woorden (begrijpelijk toch?) maar Matteüs, Lucas en Johannes zijn er van overtuigd: Jezus leeft!

In de ‘Bijbelse Brieven’ wordt verteld wat Jezus’ lijden en sterven voor betekenis heeft. Maar ook wat ‘geloven in Jezus’ brengt en vraagt. Paulus, Petrus, Jakobus en Johannes en ook anderen schrijven wat dit geloof betekent voor het dagelijks leven, voor het ‘geloofsleven’ en over het ‘leven na dit leven’. Dit alles in het teken geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, de Opgestane Heer.

Het Bijbelboek Openbaring loopt daarbij uit op ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ waar God onder de mensen zal wonen en waar alle tranen zullen worden gewist en waar alle dingen nieuw zullen zijn.

WIE IS JEZUS?

Jezus de Geneesheer

De Evangeliën vertellen dat Jezus van Nazareth (de woonplaats in Israël waar hij opgroeide) mensen heeft genezen. Doofheid, blindheid, stomheid, verlamming, huidvraat (mogelijk dat ‘lepra’ werd bedoeld),  vallende ziekte (epilepsie) en geestesziekten, de Evangeliën vertellen van ‘kwade geesten die uit zijn gedreven’, ongetwijfeld dat Jezus’ werken bewondering oogsten!

Jezus de Leraar

Maar de Evangeliën vertellen ook dat Jezus van Nazareth de mensen onderwees in geloof en leven, aan de hand van de Schriften, de Joodse Bijbel, de Wet, de Psalmen en de Profeten. Hij werd daarom ook een rabbi, een ‘goede meester’ genoemd. Zijn onderwijs wekte belangstelling en bewondering, riep de vraag op of Hij een profeet was, of de ‘Messias’. Tegelijk wees Hij ook terecht: wees hij aan waar onrecht werd gedaan, juist door mensen vertrouwd met en geschoold in de Schrift. Daardoor kreeg ‘de gevestigde orde’ moeite met Jezus.

Jezus de Gelovige

De Evangeliën vertellen ook van het geloofsleven van Jezus. Wanneer er zieken werden genezen, wordt er een verband gelegd naar ‘geloof’ en ‘levensbeschouwing’. En wanneer er een ‘leefregel’ ter sprake komt legt Jezus uit hoe zo’n ‘voorschrift’ toe te passen in het dagelijks leven. En wat de ‘geest’ is van de wet. Daarbij vertellen de Evangeliën van Jezus’ gewoonten (op de sabbat ging Hij naar de synagoge), hoe Hij zich in eenzaamheid terugtrok om te bidden (in gesprek te zijn met God die Hij de hemelse Vader noemde).

Jezus puur Mens

De Evangeliën vertellen ook van Jezus’ menselijkheid. Hij kende honger, kende verdriet, kon zich verwonderen, kon verontwaardigd zijn, kende verlangen en angst. Maar tegelijk is er een opmerkelijke mensenkennis zichtbaar in Jezus, doorzag wat er in mensen leefde, wat hen bezighield, hun drijfveren. Zijn diepgaande belangstelling voor mensen liet Hem in gesprek zijn over de wezenlijke dingen van het menselijk leven. Zo sprak Hij als Joodse man met een Samaritaanse vrouw. In Jezus’ cultuur ondenkbaar. Wees Hij zijn leerlingen op de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van kinderen. Bij een perfectionistische jongeman raakte Hij zijn diepste ‘ik’ aan. En leerde ‘schriftgeleerden’ dat zij niet zo hard moesten oordelen.

Vierde Leerstelling Leger des Heils

Wij geloven, dat in de Persoon van Jezus Christus, de goddelijke en menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.

Veelzeggende woorden van Jezus

Vanuit het Evangelie naar Matteüs kennen we de ‘Bergrede’. Waarin Hij menselijke mensen gelukgewenst. Gelukkig wanneer je uitziet naar een rechtvaardige samenleving. Vanuit datzelfde evangelie (dit woord betekent ‘goede boodschap’) het apél om je medemens te zien, de mens die honger en dorst heeft en kwetsbaar (naakt) is, de mensen die ziek zijn of gevangen zitten. Bezoek deze mensen, omkleed deze mensen, geef hen te eten en drinken. Wanneer je dit doet, doe je dat voor Mij, zei Jezus.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren