Johannes 21 vers 1-8 • Over de andere boeg

Vissersboten

In Noorwegen zagen we een haven met zij aan zij karakteristieke houten vissersboten. Allemaal met de voorkant naar de kade afgemeerd. Daar zit ook wel een logica in. Wanneer je aan komt varen stuur je vooruit naar je ligplaats. Vanaf het voordek stap je gemakkelijk op de kade. En het kwetsbare roer blijft vrij, je hebt minder kans om te stoten. Bovendien kunnen er zo veel meer boten in de haven, wordt er per boot minder kade ingenomen. Maar wat ook opviel was dat vrijwel alle vissersboten de brandstoftank aan de linkerzijde, aan bakboord hadden hangen. Oké, er was er één bij met een extra kleine tank aan stuurboord, deze schipper nam blijkbaar het zekere voor het onzekere, wat extra diesel aan boord kan nooit kwaad. Maar alle andere vissersbootjes hadden één tank aan bakboord. De logica die bij mij is opgekomen, is dat het gebruikelijk is de visnetten over stuurboord uit te werpen. Dan zit de tank niet in de weg, en de kans om de brandstofleiding te beschadigen is geringer. Wanneer je dat maar vaak genoeg doet kun je als visserman blindelings je werk doen. Je weet hoe je schrap te zetten, waar de bediening van de motor, het deksel van de visbeun en de helmstok van het roer zit. Stap je op een andere vissersboot, dan grijp je daar ook niet mis, voelt het als vertrouwd.

Noorse vissersboten

Over een andere boeg

Stel nu eens dat er een vreemdeling langskomt die zegt: ‘Werp je netten uit over het andere boord, geloof mij, dan zul je veel meer vis vangen!’ Ik hoor het de Noorse vissersmannen al zeggen: ‘Dat werkt niet! Daar zit de brandstoftank. Bij het binnenhalen hebben we de ruimte nodig om buitenboord te hangen, om aan de netten te sjorren! Dan komen we thuis met rugklachten. Dat werkt niet! De netten blijven dan haken achter de vuldop van de brandstoftank. De netten zullen scheuren en dan heb je meer werk. Dat werkt niet! Dan trekken we de vis over de brandstoftank heen en dan ruikt de vis naar diesel, geen mens die zulke vis wil kopen of eten! En bovendien, we doen het al generatie op generatie zo, zo heb ik het van mijn vader geleerd en die weer van mijn grootvader. De anderen zullen zeggen:”Wat zijn die nu aan het doen?”’.

Niet in de wind geslagen

Maar dat is wat vissers op het Meer van Tiberias overkwam. Jezus de Opgestane Heer die langs het water liep en zei: ‘Werp je netten uit over de andere boeg. Moet je eens zien hoeveel vis je dan zult vangen!’ Zoals je Noorse vissers als vakantieganger zijnde niet de les moet lezen, zo zullen Simon Petrus en de zonen van Zebedeüs ook van wanten hebben geweten. En de anderen in hetzelfde schuitje waren ook niet voor het eerst op het water. Hadden bovendien ruwe stormen doorstaan. Maar toch geven zij gehoor aan wat een Vreemdeling in het voorbijgaan zei: ‘Werp je net uit over de rechterzijde!’ In visserslatijn is dat tegendraads, maar het resultaat resultaat was er niet minder om, integendeel zelfs! Een wonderbaarlijke visvangst, de netten boordevol met vis. Menskracht schiet tekort, de handen vol eraan, niet te bevatten.

Johannes 21:1-8

Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. Ze waren met zijn zevenen, Bijbels gesproken is de maat vol, het volmaakte getal. En Simon Petrus die zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep: ‘Hebben jullie iets te eten, jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. ‘Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan – want hij was nauwelijks gekleed – en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan.

Over een andere boeg …

‘Het over een andere boeg gooien’ is een Nederlands gezegde, gegrond en geworteld in een Bijbels verhaal. Het wil zeggen ‘het anders gaan doen’ en kan van toepassing zijn op zo goed als alle terreinen van het leven: je kunt anders gaan leven en werken, de opvoeding en opleiding anders aanpakken, in relatie en communicatie kan er een andere toon worden gezet, zoals er ook in de politiek een andere koers gevaren kan worden, of een andere wind die gaat waaien door het bedrijf of de vereniging, of qua gezondheid, voeding en lichaamsbeweging kan het spreekwoordelijk ‘over een andere boeg worden geworpen’.

Wanneer je altijd …

Wanneer je altijd hetzelfde blijft denken,
kun je dan komen op andere gedachten?

Wanneer je altijd hetzelfde blijft doen,
zul je dan nieuwe dingen leren?

Wanneer je altijd op dezelfde plaats blijft,
zul je dan andere werelden ontdekken?

Wanneer je altijd op hetzelfde let,
zul je dan leren anders te kijken?

Wanneer je altijd hetzelfde blijft zoeken,
zul je ooit iets anders vinden?

Wanneer je vindt dat alles altijd zo moet blijven,
zul je dan leren met veranderingen om te gaan?

Wanneer je altijd bij je eigen gelijk blijft,
hoe dan ooit andere opvattingen waarderen?

Wanneer je altijd overtuigd blijft van je eigen waarheid,
zul je dan ooit in eeuwigheid leren geloven …? 
(JJ de V)

Het Evangelie

Kijk dan nog eens naar het Bijbelse verhaal: leerde Simon Petrus en de zes anderen hoe je effectiever kunt vissen? Nee! Of hoe je beter je kerkenwerk kunt organiseren? Nee! Werd Petrus een lesje gehoorzaamheid geleerd? Nee! Petrus leerde iets anders: Petrus gaat beseffen: ‘Het is de Heer! Het is de Heer die naar ons omziet! Het is de Heer die zich laat zien. Het is de Heer ons aanspreekt. Het is de Heer die het goed met ons voorheeft! Het is de Heer! Dat is voor Simon Petrus de andere boeg, in zijn nemen van initiatief, in zijn staan met lege handen, in zijn onwetendheid, in het onverwachte. Het geloof dat in hem is aangewakkerd: Het is de Heer!

Goed om te weten, wanneer je er in Jezus’ naam op uit wilt gaan. Wanneer er veranderingen plaats vinden in de geloofsgemeenschap waartoe je behoort. Of wanneer je zoekt naar wegen om de ander te bereiken, de Heer wilt dienen. Langs duizend wegen de wereld wilt laten weten dat God niet verandert is, of zoekt naar het plan van onze Heer. Het is de Heer! Dan vallen haken en ogen weg, dan vallen tegenargumenten in het water, dan staat er niets meer in de weg, dan vinden we altijd houvast. Want het is de Heer die roept en bijstaat en die het doet! Hij geeft en Hij geeft en Hij geeft telkens weer! Al staan er lachers en betweters als de beste stuurlui aan de wal, je bent geborgd in Jezus’ naam. Want het is de Heer die de werelden dacht en zij waren. En de druppels geteld heeft van de golvende baren. Het is de Heer die roept en aanspreekt. Het is de Heer die ons het leven geeft.
Amen

 

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren