Lucas 14 vers 25 – 33 • Jezus volgen

Lucas 14:25 – 33 en Psalm 48

Jezus neemt geloven serieus. Niet iets dat je er even bij doet. En Jezus laat de mensen weten, dat zij van Hem volgen geen lachwekkende vertoning moeten maken. Door maar wat mee te lopen. Nee, zegt Jezus tot allerlei mensen: wanneer je Mij wilt volgen, weet waar je aan begint! Want Mij volgen is niet even bij Mij je licht opsteken, maar is als het bouwen van een toren.

In de tijd van Jezus waren het landarbeiders die torens bouwden bij hun akkers en wijngaarden. Zodat dieren en dieven tijdig konden worden verjaagd. Dus alle tijd en energie die gestoken werd in de bouw van een toren, die ging af van het zaaien, snoeien en oogsten.

Zien en gezien worden

‘Zorg dat je begroting, je kostenraming op orde is’ zegt Jezus. Een toren bouw je niet voor niets, een toren bouw je er niet zomaar even bij. Want een toren bouw je om te zien, en om gezien te worden. Zoals een stad op een berg die ook niet verborgen en ongezien blijft. (Matteüs 5:14) Zoals een uitkijktoren aan de stadsmuur. Vanaf een toren krijg je een indruk van de omgeving. En als een toren het sluitstuk van je huis of de stadsmuur is dan maak je indruk, helemaal als je toren rijkelijk versierd is, als een kroon op je bouwwerk.

Maar geloof maar, laat Jezus zijn leerlingen weten, een onafgebouwde toren, ook wordt die gezien, zij het laag bij de grond. Een deels afgebouwde toren is letterlijk en figuurlijk een onafgemaakte zaak. Een toren waarvan de bouw is gestaakt schiet tekort. Dat is een vertoning, daar wordt wat van gevonden, daar wordt minachtend om gelachen.

Daar kan zomaar van gezegd worden: ‘Eerst zien en dan geloven’. Grootse plannen, maar wat is ervan terecht gekomen? Een woonplek in verval. En zo zegt Jezus tot zijn leerlingen: ‘Maak van Mij volgen geen aanstootgevende vertoning! Maar maak er een weloverwogen zaak van. Maak de balans op, zoals bij de begroting van een bouwwerk. Want het zal je op gaan leveren, maar het gaat je ook het nodige kosten!

Jezus laat de mensen in zijn tijd dus weten dat je ‘Hem volgen’ er niet even bij doet. Dat ‘Jezus volgen’ geen vrijetijdsbesteding is, maar een levenswerk, voor je leven lang. Jezus waarschuwt zelfs, het kan je zelfs je leven gaan kosten.

Kosten en winst

Goed om te weten: Jezus volgen zijn geen verloren uren, integendeel zelfs! Jezus volgen brengt winst, overvloedige winst, winst met eeuwigheidswaarde! Onaantastbaar voor mot en roest! Maar door Jezus te gaan volgen zul je wel gaan zwoegen en ploegen, en zaaien met tranen, voor het oogsten uit! Want het komt je niet aanwaaien, en het vraagt wel keuzes maken, met de blik op de horizon gericht.

Zoals ook die toren bij die landbouwgrond, bij die wijngaard waar je  dieren en dieven hebt te  verjagen. Maar  juist daardoor zul je vruchten kunnen gaan plukken! En Jezus volgen wil zeggen ‘leven met de hemel in het vooruitzicht’. Dat er meer is tussen hemel en aarde en dat de hemel wacht na dit leven. Geen lachwekkende vertoning dus, maar een toonbeeld van vooruitzien, een toekomst voor ogen hebben. Zoals een gelovig lied dat weet te bezingen: ‘Geef ons ons visie, hoop en uitzicht, op de weg van eeuwig licht’.

Torens als bakens

Maar over torens gesproken: Je hebt verschillende torens. Je hebt de uitkijktorens zoals in Bijbelse tijden wijngaardeniers een toren bij hun wijngaard bouwden, om dieren en dieven te bespeuren. (Hooglied 2:15) Zoals ook de wachttorens van de stad, om de wijde omgeving te verkennen. (Jesaja 21:8)

Maar torens zijn door de tijden heen ook gebouwd als wegwijzers. Denk aan uitvinder Anthony Fokker, die zijn wonder van techniek, zijn vliegtuig aan de mensen wilden laten zien. Op 31 augustus 1911 vloog Anthony Fokker met zijn vliegtuig (genaamd de Spin) een rondje ronde rond de Bavo van Haarlem. Het publiek op de markt had hem zien vliegen, voorpaginanieuws! Maar de kerktoren van de Haarlemse Bavo was Fokkers baken. Zoals de kerktorens en vuurtorens langs de kust nog altijd bakens zijn voor wie zijn op zee. En aan land is dat niet anders.

Te zijn als Jezus

En als we dan terugkomen bij de vergelijking die Jezus maakt, met torenbouw, dan wil dat zeggen dat Jezus volgen betekent ‘op gaan vallen’. Want wanneer kenbaar wordt gemaakt dat je bij Jezus hoort, dan zal dat worden gezien. Juist omdat Jezus volgen je andere dingen laat zeggen, andere dingen laat doen. Je houdt er andere principes op na. En dat valt op. Jezus volgen is niet alleen maar ‘lief en aardig zijn’. Daar kan ook aanstoot aan worden genomen.

En Jezus volgen wil zeggen: ‘een wegwijzer worden’. Vergelijkbaar met een baken aan zee, een lichtend licht. En dan zal daar wat van worden gevonden! Sterker nog, als je laat weten dat je Jezus volgt, dan wordt er extra op je gelet. Kun je om Jezus’ naam komen in het nauw en in de verdrukking. En daar kun je het knap moeilijk mee hebben.

Dat valt niet mee

Maar lieve mensen, er is ook nog een moeite op een ander vlak. En dat is de moeite van het ‘Jezus volgen’ dat al in onszelf begint. Want wanneer je Jezus wilt volgen, dan roept Hij ons op om vrij te komen van wat je van huis uit hebt meegekregen. (naar Lucas 14:26) Nee, Jezus’ bedoelingen zullen niet zijn dat je per direct met je familie moet breken, vader en moeder de rug moet toekeren. Integendeel! Eert uw vader en uw moeder! En ook je broer en zus en je neef en nicht en aangetrouwde tante zijn door God gewild, zijn ook Gods mensenkinderen!

Wat kregen wij mee?

Maar bij het volgen van Jezus dient zich de vraag aan: welk voorbeeld heb ik in mijn opvoeding over geloof en leven meegekregen? Zijn de woorden van Jezus daarin herkenbaar? De normen en waarden van huis uit en van jongs af aan geleerd, passen die ook bij het volgen Jezus? De woorden en de taal, zouden dat ook de woorden van Jezus kunnen zijn? En de verwachtingen die aan mij kleven, kan ik daar in de navolging van Jezus mee leven?

Want zo kan het zijn: Als je omgeving je leert en voorhoudt dat God niet bestaat of er niet toe doet. Jezus volgen wil zeggen dat de hemelse Vader er wel toe doet! Als er ingewreven is en wordt dat je eigenlijk ongewenst bent: Jezus volgen wil zeggen aanvaarden dat je er mag zijn en van waarde bent! Jezus volgen kan betekenen daarmee af te rekenen. Want Hij heeft ons geluk voor ogen!

Waar leven we mee?

En Jezus volgen kan betekenen dat je voortdurend aanloopt tegen onmacht en tekort. Natuurlijk, je bent van goede wil, je wilt vriendelijk, hulpvaardig, goedaardig zijn, juist omdat je Jezus wilt volgen. Een goed mens, een voorbeeldig christen, een betrouwbaar iemand. Maar wat nu als je je geduld en jezelf hebt verloren, je weer eens stevig hebt geïrriteerd, in een opwelling hebt verwenst, vervloekt?

Of wat als je dacht dat bescheidenheid een deugd was, dat je met vriendelijkheid en zachtmoedigheid altijd ten goede uit komt, dat het wel goed komt met een eerlijke levenshouding; maar als dan de grote monden en de brede schouders je opzij zetten, en je geloof en vertrouwen, je levensvreugde eronder gaan lijden. Maar wat blijft: Hij heeft ons geluk voor ogen!

Waar begint het mee?

Jezus volgen wil zeggen: Besef van wat er omgaat in onszelf, en daarmee beginnen. Want onze gedachten zijn verre van Zijn gedachten. Hij heeft ons geluk voor ogen. In Jezus’ naam daarmee de strijd aangaan, in die innerlijke strijd, die worsteling met wie en hoe we zijn. Wetende: ‘Hij kent de diepste schuilhoek van ons hart’. Of zoals in dat lied van Trijntje Oosterhuis: ‘Ken je mij, wie ken je dan, weet jij mij beter dan ik?’

Jezus volgen

Zo vertaald, dat is waar Jezus het over heeft, bij het breken met onze afkomst en het breken met onze eigen ik. Ons eigen ego. Ons eigen heilige huisje van de schone schijn. Onze eigen opvoeding en opvatting. Ons het de ander willen zeggen maar er zelf niet uitkomen. Wat een wrijving kan daar zijn! Dat verlangen om te willen breken met onze oude ik, maar wat is er allemaal nodig, wil dat werkelijk lukken?

Mij volgen gaat je wat kosten, geeft Jezus mee. Want Mij volgen betekent los komen, vrij raken van wat jou opgelegd is en wordt. Daarin je eigen kruis opnemen, en afleggen tegelijk. Loslaten wat jou in de greep heeft, en je hand uitstrekken naar Mij.

Maar dan te weten, de Here Jezus laat ons niet alleen zwoegen en ploeteren, ons eigen kruis dragen zoals ieder huis het eigen kruis heeft; maar Jezus de Almachtige Kruisdrager komt ons tegemoet, volledig zoals Hij is. Zijn striemen zijn onze genezing (Jesaja 53), Hij heeft in onze plaats Zijn kruis gedragen, om ons aan het licht te brengen. Wanneer wij Hem willen volgen, Hij gaat ons voor en komt ons tegemoet. Zeggende met woorden zoals deze: (uit Matteüs 11 vers 28)

’Kom naar Mij, want Ik heb jullie geluk voor ogen. Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, en Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’. 
Amen

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren