Lucas 1:57 – 66 • God is genadig

Lucas 1:57 – 66 en Titus 2:11 – 3:7

Herman van Veen zong jaren geleden het liedje:

‘Anne, de wereld is niet mooi
maar jij kan haar een beetje mooier kleuren.
Anne, je hebt nog heel wat voor de boeg,
maak je geen zorgen daarvoor is het
nog te vroeg, veel te vroeg …’

Een liedje dat Herman van Veen zong voor één van zijn dochters, vlak na de geboorte, maar zo herkenbaar voor iedere ouder en grootouder. Dat je blij en dankbaar bent met het mooiste en liefste geschenk dat een mens zich kan wensen, maar dat er ook het moment komt dat je denkt aan wat er kan gaan komen. Om het te zeggen met een ander Nederlandstalig liedje:

‘Niemand laat zijn eigen kind alleen,
je bouwt het liefst een muurtje erom heen …’

Zo gezongen Willeke Alberti.

Ouders op leeftijd

Het zijn zulke woorden die herkenbaar zijn in het verhaal bij Zacharias en Elisabet, wanneer de kraamvisite voorbij is. Zacharias en Elisabet zijn vader en moeder geworden. Het zijn ouders die zomaar ‘grootouders’ hadden kunnen zijn, gezien hun leeftijd. Maar bij hen ligt het anders, op latere leeftijd zijn zij vader en moeder geworden. Geen ‘nakomertje’ maar hun eerste kind. Er zijn geen andere kinderen in huis die als grote broer en zus zouden kunnen bijdragen in het huishouden. Of met de kleine zouden kunnen spelen als vader en moeder moe waren. Of op zouden kunnen letten als pa en ma even de deur uit moesten. De volledige zorg ligt bij Elisabet en Zacharias, prille ouders op leeftijd. Een bejaarde vader en moeder.

Vader met een beperking

En dan had Zacharias ook nog een beperking, maandenlang kon hij niet uit zijn woorden komen, ‘hij heeft iets gezien’ dat was wel duidelijk, ‘hij is er stil van geworden, sprakeloos en verstomd’. Arme Elisabet en arme Zacharias. Wat zullen zij zich onbeholpen hebben geweten! Om zo een kind ter wereld te brengen. Moeizaam konden zij het er met elkaar over hebben. Vanwege Zacharias’ spraakgebrek. In een wereld die er bewogen uitziet. Waar sterke machten ingrijpen. Gewone mensen leven met de waan van de dag.

Het liedje van Herman van Veen zou zomaar toepasselijk kunnen zijn: ‘Kleine jongen, je hebt nog heel wat voor de boeg, maar maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg …’ Maar daar eindigde wel de Bijbellezing die hierbij staat aangegeven! De omstanders die op kraamvisite zijn geweest vragen zich af wat er van die kleine jongen terecht gaat komen. Hoe het leven van dat kleine jongetje zal gaan verlopen.

God herinnert zich

En de mensen veronderstellen dat de baby vast en zeker ‘Zacharias’ zal gaan heten. Best een toepasselijke naam, ‘De Heer herinnert Zich, de Heer gedenkt …’

Zoals de Heer dus blijkbaar ook oog had voor dit priesterpaar. Want kinderen zijn de toekomst, en de toekomst is voor de kinderen. Zoals de Here God aan de Israëlieten herinnert werd, toen Hij hoorde en zag dat zij een slavenbestaan moesten lijden. Toen heeft Hij hen uitgeleid, uit Egypte vandaan. Kinderen van God, de toekomst tegemoet. God die hen de toekomst gaf.

En ‘De Heer herinnert Zich, de Heer gedenkt …’: Dat was ook de naam van de profeet Zacharia die tot de Jeruzalemmers sprak bij de herbouw van Jeruzalem, van ‘Keer terug naar de Heer en de Heer zal naar jullie terugkeren’. (Zacharia 1:3)

Met andere woorden: Keer niet alleen terug naar je oude vertrouwde leven, en naar je eigen wensen en idealen, en leef niet alleen van en naar je eigen belangen, of naar de verhalen van het verleden, maar keer terug naar de Heer! Keer je naar de Heer waarbij deze belofte klinkt: de Heer zelf, Hij komt je tegemoet! Hij zal je geven, al wat je nodig hebt, zoek eerst het Koninkrijk van God …!

Ja, de naam ‘Zacharias’ had heel toepasselijk geweest, ‘De Heer gedenkt, de Heer herinnert zich’. Zoals ook de mensen die op kraambezoek waren geweest en erover bleven nadenken, zo blijft ook God gedenken. Maar Gods plannen zijn niet de plannen van mensen, en Gods gedachten overstijgen de gedachten van mensen. ‘Johannes’ zal zijn naam zijn, dat zeggen zowel moeder als vader, Elisabet en Zacharias verkondigen op één lijn, geschreven op een schrijftafel: ‘Johannes is zijn naam’. Wat betekent: ‘De Heer is genadig’. Johannes is een ‘Godsgeschenk’.

Menselijk handelen

Ja, ‘De Heer herinnert zich’ is een mooie naam. Die naam geeft houvast, troost en kracht. Maar wat nu als de Heer blijft herinneren, al die keren dat mensen zich van Hem afkeerden? Of wat als Hij zich blijft herinneren dat de mensen Zijn leefregels schonden hebben? Als Hij zich blijft herinneren dat Zijn naam werd vervloekt en door het slijk werd gehaald? Ja, dan is het een zegen als God zich niet alleen herinnert, maar ook genadig blijkt! God wil geven en vergeven!

Vergeten en vergeven

Ja, mensen zeggen weleens ‘Vergeven wil ik wel proberen, maar vergeten zal ik nooit’. Maar de Here God heeft een andere aard. Hij wil geven en vergeven! In Psalm 103 komt de ware aard van de Here God aan het licht: ‘Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden verwijderd’. (Psalm 103:12) Dat is het getuigenis van een mens die geloofd, van vrome gelovige mensen als Elisabet en Zacharias. ‘Johannes is zijn naam, de Heer is genadig’. Zacharias en Elisabet weten ervan, zelfs wie sprakeloos was heeft het erover, is er helemaal vol van, Zacharias heft een loflied aan!

Wat gaat het worden?

Ja, de mensen in Zacharias en Elisabeths omgeving vragen zich af, wat er van de kleine Johannes gaat worden. Maar de Bijbelverhalen lezende kunnen wij het leven van Johannes gaan volgen. Een prediker die de mensen oproept tot bekering in de lijn van Zacharia: ‘Kom dichter bij God, dan komt Hij u dicht nabij’. En leef het leven dat aan de bekering voldoet. Geen schone schijn echtheid!

Lam dat de zonden wegdraagt

En het was deze Johannes die naar Jezus gaat wijzen, dat Hij het Lam is dat de zonden van de wereld wegdraagt. (Johannes 1:29) ‘Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden verwijderd’. Johannes de Doper die Jezus van Nazareth doopte in het water van de Jordaan. Hij was erbij toen de Heilige Geest over Jezus kwam. En de stem uit de hemel hoorde ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde’. (Lucas 3:21-22) Maar Johannes was het ook die koning Herodes terecht ging wijzen, ‘Neem niet af wat de ander lief en dierbaar is, breek niet in, je hebt de liefdesrelatie van je broer verbroken’. (Matteüs 14:1-12)

Woorden van profeten

En wanneer Johannes twijfelt over Jezus, of hij, Johannes het wel goed begrepen heeft, als Johannes gevangen is gezet, als een politieke gevangene, omdat hij koning Herodes op de vingers heeft getikt, de vinger op de gevoelige plaats en zout in de wond, dan laat Jezus aan Johannes weten: ‘Zie wat er gebeurd, van blinden worden de ogen geopend, doven horen ervan op, verlamden komen in beweging, aangevreten mensen door huidvraat worden gereinigd, armen horen goede berichten! Twijfel niet aan Mij, maar geloof’, zei Jezus! Woorden van profeten worden werkelijk waar! (Jesaja 35:5&6 en Lucas 7:22)

Wat gaat het worden met de kinderen?

Nee, mijn wereld is niet zo groot. Mijn wereld beperkt zich tot mijn eigen werkveld in mijn eigen woonomgeving. Hooguit in een straal van wat kilometers om mij heen.

Maar ik moet denken aan de kinderen van de arbeidsmigranten, die kleinbehuisd leven in een modderige omgeving, waarvan de ouders s’nachts werken bij postorderbedrijven, en daarom overdag te moe zijn om voor hen te zorgen. En daarom doet oma dat voor hen. Ze hebben nog heel wat voor de boeg!

En mijn gedachten gaan naar de tienermoeders in een opvang waarvan ik weet, jonge moeders die niet weten wie en waar de vaders zijn, hun aandacht verdelend tussen hun aandacht vragende kinderen en hun mobieltje, op zoek naar houvast, contact of wederom een relatie. Hoe zal het hen verder vergaan? Niemand laat zijn eigen kind alleen, maar toch …

En ik moet denken aan de jongeren die er wekelijks zijn, omwille van hun praktijkonderwijs, in het gebouw waar ook wij regelmatig zijn. Wat bewonder ik hun leerkrachten, om hun geduld, om hun aandacht, om hun begaan zijn met deze kinderen. Die ook onze zorg en waardering nodig hebben. Hoe zal ook hun verdere leven verlopen? Wie bouwen er opbouwende muurtjes om hen heen?

God is genadig!

Maar God is genadig! Dat betekent de naam van Johannes. Om het met de woorden van Herman van Veen te zeggen: ‘De wereld is niet mooi, je hebt nog heel wat voor de boeg, maar jij kunt haar een beetje mooier kleuren!’. Ja, hoe heeft de mensheid die genade nodig. Daar waar goddeloos, van God los wordt geleefd. Terwijl de Here God als een liefhebbende Vader op de uitkijk staat, uitziende naar de thuiskomst van al zijn kinderen. Hoe heeft de mensheid die genade nodig. In een wereld die God, de Schepper van hemel en aarde de rug heeft toegekeerd. waar liefdeloos en genadeloos de Gods schepselen uitbuiten en uitgebuit worden, misbruiken en misbruikt worden, de wereld heeft Gods liefde en genade nodig!

Gods vergevende genade is nodig, ook in onszelf! Maar God is genadig! Zie het Lam van God dat de zonde wegdraagt! Van wie lijden onder de zonden, en van wie de zonden belijden. Kom dichter bij God, dan komt Hij u dicht nabij! God is getrouw, Zijn plannen falen niet! God herinnert zich en is Genadig! Ja, Hij heeft de wereld gekleurd met Zijn goedheid, Zijn liefde en Zijn genade voor al Zijn mensenkinderen! Gekleurd met het kostbare bloed van Zijn Zoon Jezus. Opdat wij zouden Leven, het Leven zoals bedoeld. Wat gaat er van ons worden? Gelovend in Hem komt het goed! In Jezus’ naam, Amen

Gebeden

Laten we bidden voor allen die kampen
met het coronavirus en de gevolgen.

Laten we bidden dat de meest kwetsbare mensen
gesterkt zullen worden om alles te doorstaan.

Laten we bidden voor allen die er zijn
om anderen hoe dan ook bij te staan.

Laten we bidden voor moed en wijsheid
voor alle leiders en bestuurders.

Laten we bidden en hopen op een tijd van bezinning,
waarin het licht van de Here Jezus doorbreekt.

Zegenbede (van St. Patrick)

De Heer zij vóór u,
om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij áchter u,
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen voor gevaar.

De Heer zij ónder u,
om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u,
om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer zij óm u héén,
als een beschermende muur,
als anderen over u heen vallen.

De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God,-
vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren