Lucas 2 vers 1-20 • De geboorte van Jezus

Lucas 2:1-20 ‘De geboorte van Jezus’

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volksteling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zij tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd.

Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Over kerststallen gesproken

In een tuincentrum stonden ze uitgestald. Tientallen kerststallen van hout en stro en en allerlei figuren zoals Jozef en Maria, de herders en hun schapen, de Wijzen uit het oosten met kamelen, een os en een ezel in de stal, een engeltje op het dak met een lint waarop staat ‘Soli Deo Gloria’. Een bonte uitstalling van de evangeliën van Lucas (de herders) en Matteüs (de wijzen) en van de profeet Jesaja (de os en de ezel). En temidden van dat al een lege kribbe, een lege voederbak. Met een kaartje waarop stond:

‘Pas op, breekbaar!’

En vermoedelijk omdat het al een aantal maal mis was gegaan
met de kribbe en het kindje op een ander bordje bij de etalage:

‘Voor kindje Jezus vragen bij de kassa’

Deze teksten in het tuincentrum hebben gelijk! De boodschap van de geboorte van Jezus is kwetsbaar en breekbaar. Kan zomaar stuk gaan onder de opeenstapeling van tal van andere ‘kerst’boodschappen. Al dan niet verpakt in glitter en tierelantijnen. En de teksten bij die bonte verzameling zijn een waarheid als een koe: Jezus is niet los verkrijgbaar! Hij is niet los te nemen van diepgewortelde en eeuwenoude woorden van hemelhoog. Of van die schijnbaar eeuwige diepe nood van de wereld. Of van God op weg met Zijn volk in het bijzonder of de mens in het algemeen, of andersom. Het Kind is er onlosmakelijk mee verbonden. En nee, het Kind is ook niet te koop. Zelfs niet met alle geld en goed van de wereld of met de beste wil of goede bedoeling. Jezus is ons gegeven, gratis en voor niets, als een geschenk uit de hemel. ‘Uit genade’ met een mooi Bijbels woord. Toevertrouwd aan die ene aangewezen plek op aarde waar God zichtbaar kon worden bij hele gewone mensen, bij mensen die er gehoor aan gaven, zoals de herders, die er oog voor hadden, zoals de wijzen, zoals Maria die alle woorden bewaarde in haar hart, en zoals Jozef die haar trouw is gebleven.

Voorbeelden voor ons in ons dagelijks leven en de wereld die zo verwarrend, ongastvrij en afwijzend is. Jezus als een geschenk uit de hemel ontvangen en ook weer doorgeven, aan wie er komen op je weg. Bewaar Hem in je hart. Wees een herder en een engel. En biedt ruimte aan God en mensen.

Kerstwens

Dat je mag gaan lijken
op de figuren uit de kerststal;

Gaan lijken op Maria
die de woorden van Hogerhand
bewaarde in haar hart, in alle bereidheid …

Gaan lijken op Jozef
die in alle bescheidenheid en trouw
zijn verantwoordelijkheden is gaan dragen …

Gaan lijken op de engelen,
de boodschappers van goed nieuws,
brengende woorden van vrede, vreugde en blijdschap …

Gaan lijken op de ezel,
één en al oor en veel verdragend,
om met een koppige trouw te zijn op de goede weg …

Gaan lijken op de os,
het dier dat ploegend trekt op het land,
als een voortrekker en een spoortrekker op harde grond …

Gaan lijken op de herders,
wakende over hun kudde, aan hen toevertrouwd,
die door zijn gaan geven wat zij uit de hemel hebben gehoord …

Gaan lijken op de wijzen,
het licht aan de hemel hebben gezien,
zich door beloften en dromen laten leiden,
ervoor gaande om God alleen te willen vereren …

Moge jij gaan lijken op het Kind in de voederbak,
dat alles dat van God is ademt en is,
opdat ook jij bewaard zult zijn
voor eeuwig in Zijn hart.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren