Lucas 6 vers 27 – 28 • Kanaal van vrede

Lucas 6:12-19 & 27,28

Mensen die bij Jezus willen horen. Dat lezen we in het Bijbelgedeelte hierboven. Er gaat aantrekkingskracht van Jezus uit, bij Hem willen de mensen zijn, ze willen Hem zien en horen, ze willen Hem aanraken. Ze willen door Hem aangeraakt worden. Geweldig wanneer Hij je een hand geeft of een schouderklop, wanneer Hij je ziet, begroet, bemoedigd. Persoonlijke aandacht van Jezus! Een weldaad wanneer Hij je de handen oplegt om je te genezen, te zegenen want er gaat een kracht van Hem uit. Een kracht die geneest naar lichaam en geest. Mensen willen bij Jezus zijn, bij Jezus kom je anders vandaan.

Heer wat een voorrecht

En wat een voorrecht wanneer deze Jezus jou uitkiest om een apostel genoemd te worden. Een woord dat oorspronkelijk ‘bode’ of ‘gezondene’ betekent, een apostel wordt erop uitgezonden om een ‘voorbode’, een ‘afgezant’ van Jezus te zijn. Wanneer mensen graag bij Jezus willen zijn, dan zullen ze ons ook wel met open armen willen ontvangen, hebben de twaalf leerlingen van Jezus die Hij apostelen noemde misschien wel gedacht. Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Matteüs en Tomas, Jakobus en Simon en de naamgenoten Judas. Ze zullen gezien zijn als bevoorrechte mensen. Behorende tot de meest nabije kring van Jezus. Die reden hebben om te zingen ‘Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan’.

Groeikracht

En dat is ook één van de krachten die geloofsgemeenschappen doet groeien. Dat mensen ervaren dat ze erbij horen, dat je er mag zijn, dat je erbij hoort. Een groeikracht waardoor kerken kunnen groeien, die kerken ‘groeikernen’ laat zijn, je komt binnen en denkt ‘hier mag ik zijn’. En er zijn mensen die daarvan vertellen, dat het is begonnen bij ‘gewenst zijn’ in een kring van in Jezus gelovende mensen. En dat ze in die kring van gelovigen zelf tot ‘geloof’ in de Here Jezus zijn gekomen. En dat daardoor hun ‘gedragingen’ en ‘gedachten’ zijn veranderd. Dat zij zijn gaan inzien dat de Heer zegent en dat de Heer beschermt en dat de Heer het licht van zijn gelaat over je laat schijnen. Levensverandering door geloof: jij ziet de Heer en de Heer ziet jouw aan en laat jou met andere ogen naar de ander zien, de Heer die jou hart vol van liefde laat gloeien … (zo las ik bij Jos Bouma)

Mooi als het zo gaat! Goed om ons bewust te zijn dat zo een geloofsgemeenschap groeien kan. Dat zo mensen tot geloof in de Here Jezus geleid kunnen worden. En dat zo mensen ten goede kunnen veranderen. De wonderen zijn de wereld niet uit.

Zijn vertegenwoordigers

Ja, in het gelezen Bijbelgedeelte, daar willen mensen bij Jezus zijn. En gelukkig staat hier niet dat de apostelen de mensen in de weg staan. Gelukkig staat er niet dat de apostelen zich betere mensen vonden dan de rest van de wereld. En gelukkig staat er ook niet dat zij zich op gingen stellen als Jezus’ lijfwachten, die wie maar bij Hem in de buurt wilde komen op afstand hielden. Maar er staat dat Jezus hen apostelen noemt, zij zijn boden die Jezus vertegenwoordigen, in Jezus’ naam vooruitgaan. En we zouden het als een prachtige leidraad kunnen hanteren, van ‘gewenst zijn’ dat uitloopt op ‘gelovig worden’ tot ‘gedragsverandering’ omdat mensen bij Jezus zijn geweest.

Maar Jezus zet de zaak op scherp! En dat staat dan in Lucas 6 ver 27. Hij houdt de mensen voor dat zij hebben te bidden voor wie hen tegenstaat. Dat zij hun vijanden lief moeten hebben. Dat zij goed moeten zijn voor wie een hekel aan hen hebben. En dat zij zegenen moeten wie hen vervloeken. Jezus’ boodschap aan mensen die graag bij Hem willen horen! Dat is wel even iets meer dan blij zijn met de blijden en bedroefd zijn met de bedroefden. En dat is wel even wat anders dan leuke mensen met belangstelling voor de samenkomst vriendelijk welkom heten in de hoop dat ze gelovig zijn of zullen blijven komen.

Zegen wie jou vervloeken

Jezus leert de mensen: ‘Wil je een werker zijn in de wijngaard, wil je dat het koninkrijk van God gestalte krijgt, wil je het ware geluk vinden en mensen tot zegen zijn, wees dan een zegen voor wie jou vervloeken! Jezus benoemt wat wij zo moeilijk kunnen vinden! Hij zegt: ‘Als je ervaart dat iemand voor jou een sta in de weg is, jou tegenstaat, jou het leven niet gunt, jou van alles en nog wat toewenst; laat jij het andere gezicht zien, wees jij tot zegen voor die ander, heb lief wie het jou moeilijk maakt. Want dan doet het koninkrijk van de hemel er pas werkelijk toe!’

Heb je vijand lief

Ik las een indrukwekkend verhaal. Het speelt zich af in Amerika tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog, in de achttiende eeuw. Ene Michael Wittman heeft een herberg waar gasten kunnen logeren maar in diezelfde stad is predikant Peter Miller pastor van een geloofsgemeenschap waar ook onderdak kan worden gevonden. En dat is een doorn in het oog van hoteleigenaar Wittman. Het klooster is zijn concurrent. Maar dieper zit zijn afkeer tegen prediker Miller en zijn opvattingen. De oorlog zet mensen tegen elkaar op.

Op een kwade dag wordt hoteleigenaar Wittman gevangengezet op beschuldiging van verraad. Het is de doodstraf die dreigt en de rechters doen uitspraak. Wittman wordt schuldig bevonden. Wanneer dominee Peter Miller hiervan hoort verlaat hij zijn woongemeenschap en gaat lopende op weg naar George Washington om een pleidooi voor Wittman te houden. Hij houdt Washington voor hoeveel Wittman voor de stad betekent. Dat hij een harde werker is en dat hij niemand in de kou laat staan. Dat hij dag en uur bereid is om gasten in zijn hotel te ontvangen. En dat hij de doodstraf niet heeft verdiend. Dat de doodstraf onrecht is.

Waarop Washington tegen Miller zegt: ‘Peter, goede vriend, ik begrijp dat je het opneemt voor je vriend, en ik bewonder je dat je helemaal lopend, zeventig mijl naar hier bent gekomen, maar ik kan je goede vriend geen gratie verlenen.’ Waarop Peter Miller uitroept: ‘Mijn Vriend!?’ Michael Wittman is mijn grootste vijand! Waar het maar kan zet hij mij en mijn geloofsgenoten in een kwaad daglicht! Hij heeft me geslagen en gespuugd en beledigd! Hij heeft mijn broeders en zusters dwarsgezeten! Waarop Washington vroeg ‘Peter, waarom doe jij dit!?’ Maar voor deze ene keer, zal ik Whitman gratie verlenen.

Maar daarmee is verhaal niet af! Wetende dat er geen tijd te verliezen was ging Peter Miller met de gratiepapieren naar Michael Wittman toe in zijn dodencel. En juist toen Wittman naar het schavot werd geleid zag hij Miller aankomen. En schamper riep Wittman Miller toe: ‘Ben jij zeventig mijl komen lopen om mij te zien hangen?’ Maar christen Peter Miller overhandigde de beul de gratiepapieren en keek zijn medemens Michael Wittman aan met de woorden ‘Dit heb ik voor jou gedaan …’

Zegen wie jou vervloeken

‘Zegen wie jouw vervloeken’ leerde Jezus zijn leerlingen. Hoeveel moeite je dat ook kost, hoe moeilijk je het ook kunt vinden. ‘Wie één mens redt weet een hele wereld te redden’ leert een gezegde.

Want stel nu eens dat dominee Miller had gedacht ‘van die Wittman, daar ben ik mooi vanaf’. Hij zou een haatdragende christen zijn geweest! En stel nu een dat hij met het idee gespeeld zou hebben om een pleidooi te houden maar het toch niet hebben gedaan. Hij zou met een beladen geweten rond hebben gelopen! En stel nu eens dat hij alles wat in zijn vermogen lag had gedaan maar toch het vonnis van Wittman niet hebben kunnen voorkomen: dan had het hem pijn gedaan maar dan was wel de weg geplaveid om in het reine te komen met zijn geweten en met God!

Maar dat is hoe het uitwerkt  wanneer Jezus’ woorden in praktijk worden gebracht, van zegenen wie jou vervloeken! Jezus’ woorden maken vrij, Jezus naleven laten u en jou en mij in vrijheid laten leven! ‘Wie heeft ontvangt in veelvoud terug’ bad Franciscus van Assisi. Wie naastenliefde op kan brengen hoeft zichzelf niet vrij te pleiten. Dat doet Gods woord voor jou. Dat doet Gods liefde en genade voor jou. Door jou heen kan Gods genade anderen redden.

En dat maakt Jezus’ woorden zo waardevol wanneer u en ik erin slagen niet alleen aardig te zijn voor de mensen die wij mogen of nodig hebben. Want de Here God roept u en mij om cirkels van haatdragendheid in hemels naam te doorbreken. Om in de naam van Jezus neerwaartse spiralen om te buigen naar verdraagzaamheid.

Instrumenten van vrede

Leven wij in een land in oorlog, een burgeroorlog zoals Michael Wittman en Peter Miller en George Washington destijds? Gelukkig niet! Maar we leven wel in een land waar mensen elkaar gewelddadig het leven ontnemen. Zoals deze week Peter R de Vries, een man bekend om zijn strijd om rechtvaardigheid. Een opkomen voor het recht die hem zijn leven kostte. Maar vergeet niet: Gods Woord spreekt zich uit om over het leven te eerbiedigen, ook al kan er worden gevonden dat het leven klaar, genoeg, teveel, ondraagbaar  of voltooid  kan zijn. En Jezus’ woorden dragen op om als zijn apostelen vredeboden te zijn, uitdragers van zijn woorden, van ‘Bidt voor hen met wie je moeite hebt’ zei Jezus, ‘Zegen wie in jou het goede niet zien’ zijn de woorden Jezus. Mensen die zomaar heel dichtbij kunnen zijn, in je eigen land, in je eigen kerk, in je eigen werk, in je eigen huis. Bidt voor hen, zegen hen, heb hen lief in Mijn naam. Misschien win je hen voor het leven. Mogelijk win je hen voor Jezus. Wordt gezien hoe Jezus leeft in u en jou en mij. Heb je naaste lief als jezelf. Bidt daarom ook voor jezelf, om kracht en moed om rechtvaardigheid lief te hebben, en om je naaste lief te hebben, en bovenal om God lief te hebben. En weet dat de Here God Zijn aangezicht over jou laat schijnen en dat Hij zijn vrede geeft in het hart van wie in Hem geloofd.
Amen

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren