Marcus 16 vers 1-8 • Paasmorgen

Marcus 16:1-8 en Genesis 1:1-3

Laten we het nu met Pasen eens niet hebben over narcissen die uit de grond opduiken, over kuikentjes die uit hun ei kruipen en over lammetjes die dartelen in de wei. Natuurlijke tafereeltjes die vertellen dat het lente is. Allemaal leuk en aardig, groen en geel de kleuren die de Paasdagen opfleuren.

Ja, het is waar! Het Bijbelse Pasen gaat over een Lam. Maar van een andere orde dan een dartelend lammetje in de wei. Pasen vertelt van een geofferd Lam. En Paasfeest gaat in eerste instantie niet over kuikentjes uit een ei. Maar wel over een alarmerende kraaiende haan. En ja, de kelken van narcissen lijken wel trompetten die triomfantelijk willen schallen. Maar voordat Jezus’ leerlingen rond gingen bazuinen moest het eerst tot hen zelf doordringen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

Opschudding

Want het bericht van Pasen is aanleiding voor een wereld in opschudding! Ooggetuigen verklaren, dat het lichaam van de gestorvene in het graf is gelegd. Nee, niet van horen zeggen, maar met eigen ogen gezien! Weliswaar vanaf een afstand. Zeker weten! Vrouwen stonden erbij en zij keken ernaar! Getuigen die spreken over een jongeman in het wit. Het verhaal doet de ronde van de grafsteen, van de plaats gerold.

Actueel

Een dergelijk bericht zou vandaag de dag het nieuws halen. Artsen en lijkschouwers worden erbij gehaald. Kan het bestaan dat een overledene weer tot leven komt? Geologen komen aan het woord. Hoe groot de kans dat zich op het uitgelezen moment een aardbeving voordoet?

Advocaten en juristen in praatprogramma’s: hoe kijkt u naar de bewijsvoering en de tenlastelegging? Politici zouden aan de tand worden gevoeld, in het parlement en daarbuiten: als rechtspraak zo kan verlopen, vrijspraak voor een moordenaar, de doodstraf voor een onschuldige: Kunt u nog wel aanblijven?

Complotdenkers zouden van zich laten horen, verzinsels hier en samenzwering daar. Protestmarsen en stille tochten. Theologen spreken zich uit rondom de geloofsmotieven. Tal van dingen zullen wij hier nooit verstaan. De wonderen zijn de wereld niet uit. Vragen over leven na dit leven. Kroongetuigen zouden worden belaagd door journalisten. Misschien wel onderduiken …

Kroongetuigen

In een paar zinnen vertelt de evangelist Marcus van een groep vrouwen. Van de weggerolde grafsteen, over het lege rotsgraf, en dat er een jongeman in het wit was. Die zware steen die onderweg naar het graf ter sprake was geweest. De vrouwen die op weg waren gegaan om Jezus’ lichaam te balsemen. Hoe krijgen wij die zware steen in beweging? Dat was de vraag. Mogen wij die sluitsteen wel verplaatsen? Hebben wij het recht om de grafrust te verstoren? Kunnen wij daarop aangesproken worden? Hebben wij grafrecht, recht van spreken?

Maar gelovend in Jezus Christus mag geweten worden: naast die weggenomen deksteen is het fundament gelegd van de Kerk van de Here Jezus! Nee, niet de grafsteen is het fundament, de grafsteen is zelfs geen monument; maar Jezus Christus zelf is de Hoeksteen geworden, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd is de rots en het fundament geworden. ‘Jezus alleen, in Hem alleen, Hij is de grond waarop ik sta’.

Want geloven in Jezus is niet alleen bij Hem stilstaan, als het kan op een historische plek waar ‘het’ is gebeurd of waar ‘Hij’ is geweest. Maar geloven in Jezus van Nazareth, de Levende Heer daagt uit om in beweging komen, op Hem te gaan bouwen, in Zijn voetspoor te gaan.

Stilstaan bij beweging

Tal van Bijbelverhalen vertellen daarvan. Zo gaat de Here God met het leven op weg: God, Schepper van hemel en aarde begon het leven met de schepping van het licht. De weg langs Adam en Eva en Noach en Abraham en Isaak en Jakob. De Here God die door middel van Mozes en Aäron en Mirjam de Israëlieten bij de hand heeft genomen. Het volk dat de Here God leidde door middel van koningen en toesprak door middel van profeten.

Het volk van Israël is Gods lieveling, is Gods oogappel, God heeft Israël lief als Zijn kind! Maar de liefde van de Here God is door Zijn Zoon Jezus verbreed en verdiept. Zoals de apostel Paulus heeft verwoord: de hoogte en de breedte en de diepte en de lengte van de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. In Jezus blijkt Gods onuitsprekelijke liefde voor de mens.

Nee, geen kuikentje uit een ei. Geen lammetje dartelende in de wei. Dat is het ‘Vrolijke Pasen’ van de wereld!  Pasen gaat verder, dieper, wijder, duurt langer en reikt hoger! Pasen vertelt van de kracht van God!  Van de Opgestane Heer! Ga op weg en vertel, getuig van de Levende Heer tot aan de uiteinden van de aarde.

Mijnwerkers

Een paar maanden geleden hield de wereld de adem in. Vanwege tientallen mijnwerkers die diep onder de grond ingesloten waren geraakt door een ingestorte mijnschacht. Van tal van mijnwerkers werden geen tekenen van leven meer ontvangen, maar er waren zeker wel overlevenden, diep onder de grond. Een reddingsactie kwam op gang.

Luchtschachten werden er gemaakt, zodat de overlevenden konden ademen. Water en voedsel werd er neergelaten, om tijd te winnen, om diep onder de grond te kunnen overleven. Lantaarns zodat de mijnwerkers licht in het duister hadden. Tijdklokken werden geïnstalleerd om een dag en nachtritme te creëren. Telefoonverbindingen werden gerealiseerd zodat de ingesloten mensen contact konden hebben met hun redders en met hun geliefden.

Hou vol, we werken aan jullie bevrijding! Houd moed, de wereld bidt voor jullie! Wereldwijd werd er meegeleefd, met de mijnwerkers diep onder de grond. En hun families boven de grond. De wereld keek mee in de journaals hoe één voor één werden de kompels naar boven werden gehaald, met gejuich werden ontvangen en omarmd, tranen liepen over de gezichten, vaders, broers, ooms, neven, vrienden verenigd met hun gezinnen en geliefden! Wat een goed en gelukkig nieuws!

Opstanding tot leven

Geloven in Jezus, de Mensenzoon en de Zoon van God genoemd wil zeggen geloven dat Hijzelf de diepste diepten in is gegaan om wie in de diepe duisternis zijn beland aan het licht te brengen. Angst kan adembenemend zijn. Jezus, de Zoon van God blies zijn adem uit, gaf de geest aan het kruis op Golgotha. Angst en pijn en verlatenheid heeft Hij doorstaan. Gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Maar dat is niet het laatste woord, Jezus Christus leeft! Wie in Hem geloven zijn daarvan de getuigen!

Zij weten dat Jezus wie op Hem vertrouwen op adem laat komen. Aan het licht wil brengen. Tot het eeuwige leven wil leiden. Er is zoveel duisternis in de wereld en in mensen. Gelovend in Jezus leert Hij je wie je werkelijk bent: je bent een geliefd kind van God. Door Hem uit de diepste diepten vandaan getrokken! Door Hem steeds weer bij de duisternis vandaan gehaald! En als alles donker is en daar niet aan te ontsnappen is, dan is en brengt Hij het licht. Ook voor mijzelf vul ik in wat mijn dieptepunten, duisternissen en donkerheden zijn. Maar de Here Jezus haalt mij daaruit, trekt mij daarvandaan, is mij daarin nabij.

En mocht je daar weinig of niets van merken,
Besef je steeds weer te moeten kampen met je zwakte,
Geef je jezelf steeds weer een onvoldoende om ik weet niet wat:

Met Jezus leven

Je leven lang mag je leerling zijn van Hem! Petrus is daarbij een prachtig voorbeeld: een kraaiende haan deed hem beseffen dat de moed hem ontbrak om te zeggen dat hij bij Jezus hoorde. Maar Jezus zag naar hem om. Heb je mij lief? ‘U weet alle dingen’, zei Petrus. ‘U weet dat ik U lief heb.’ Jezus die Petrus Zijn vertrouwen gaf. Zoals Hij geduld heeft met u en jou en mij. Omdat Hij weet dat wij mensen zijn. Maar Hij wil niets liever dat wij zullen slagen! In Zijn kracht! Tot eer van Hem!

Ja, er is zoveel meer om het met Pasen over te hebben dan over narcissen die uit de grond opduiken, over kuikentjes die uit hun ei kruipen en over lammetjes die dartelen in de wei! Waar mensen achter gesloten deuren zitten, daar laat de Here Jezus het niet bij zitten! En waar mensen zich levend begraven weten, daar reikt de Here Jezus de helpende hand. Waar mensen in het duister tasten, daar werpt de Here Jezus Zijn licht. En waar mensen het contact met elkaar en met de hemelse Vader zijn verloren, daar legt Hij verbinding.

Zoals bij die kompels in die mijnschacht, snakkende naar lucht en licht en liefde. Jezus laat weten: Kom bij Mij en Ik zal jullie bij de hand nemen, in Mijn armen sluiten, halen uit het duister, brengen in het licht! Als je een geloofsgemeenschap zoekt waar Jezus Christus werkelijk leeft: zie hoe mensen met elkaar omgaan! Als het goed is zie je liefde, goedheid, trouw! Zie je vriendelijke mensen die zachtmoedig zijn. Mensen die zichzelf in de hand hebben. En die weten veilig te zijn in Gods hand.

Herleven door Jezus

Ja, soms dan vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Dan gaan er harten en deuren open, komen lippen en tongen los, treden wie in Jezus geloven naar buiten, als bevrijde mijnwerkers die de Heer danken voor de bevrijding en daar uiting aan geven. Mensen aan het licht gekomen door de redding die Hij heeft gebracht. In relatie gebracht met God de hemelse Vader die Zijn liefdevolle hand naar verloren dochters en zonen uitstrekt. De adem van Gods Geest die in de naam van Zijn Zoon Jezus nieuw leven inblaast, Jezus leeft en al wie geloven leven in Hem!
Amen

Heer, U bent mijn leven

1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga.
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2 Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd.
Eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons,
en met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Godsrijk.

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren