Marcus 5 vers 24b – 34 • Open en eerlijk

Marcus 5:24b-34 bij Zacharia 8:2-8 en 23

Bij Jezus komen mensen tot genezing. Dat vertellen de evangelisten in de Bijbelse verhalen, en soms dan maken we het ook mee in het hier en nu. Er zijn mensen die dankbaar zijn dat ze er nog zijn. Zo vertelde eens iemand dat hij de Heer dankbaar was dat hij nieuwe hartkleppen had gekregen. Hij benoemde het als een geschenk uit de hemel en genade van de Heer, als het ware een nieuw hart: het leven hem geschonken was hij met andere ogen en in een ander licht gaan zien.

Een ander iemand vertelde van zijn incontinentie. Geen gemakkelijk onderwerp om het over te hebben. Langer dan een paar uur van huis zijn liep steevast uit op ongemak, wanneer de samenkomst van de geloofsgemeenschap wat uitliep verliet hij de zaal voor de zegen en zonder de koffie. Maar op een zeker moment liet hij weten genezen te zijn door de Heer. Een wonder! En zo zijn er meer verhalen waarin artsen versteld hebben gestaan.

Vrouw

De evangelist Marcus vertelt van een vrouw met bloedverlies. Meer dan gezond is. Een twaalf jaar durende menstruatie. Dokters zijn er afgelopen, en daarop was de geldbuidel van deze vrouw leeggelopen, van het één kwam het ander, het werd van kwaad tot erger. Ja, de schappen van onze supermarkten liggen vol van hygiënische producten, voor de gewoonste zaak van de wereld. En ongetwijfeld zullen er in de dagen van Jezus ook de hulpmiddelen hebben bestaan. Maar deze vrouw komt niet meer toe aan het gewone leven.

Bloedverlies leidt tot verlies aan vitaliteit en vermoeidheid. ‘Zij ziet er niet goed’ zal de omgeving hebben gedacht. Alle inspanningen kosten energie, leiden tot overmatige transpireren. ‘Zie haar eens zweten, ze ruikt niet fris’ kan er onder elkaar, in haar omgeving zijn gezegd. En hoeveel keer zal het tegen haar gezegd zijn: ‘Begrijp me niet verkeerd, het is goed bedoeld, maar je geurt, ruikt, het stinkt, daar zul je echt iets aan moeten doen’. Maar wat kon zij eraan doen? Haar hele huishoudgeld was er al aan besteed.

Samenleving

Ja, dan zou je denken dat haar geloofsgemeenschap wellicht de plaats was waar ze nog komen kon. Want dat mag je toch verwachten? Dat je in gelovige kringen mag komen zoals je bent, mag zijn wie je bent. Dat je daar in liefde ontvangen en omarmt wordt en welkom wordt geheten, dat je er mag zijn met je blijdschap en je verdriet, met je plussen en je minnen. Samen in de naam van Hem zingen en bidden en getuigen en zoeken naar het plan van onze Heer.

Maar voor deze vrouw in de dagen van Jezus lag dat wel anders. Of je nu een man of een vrouw was, wie aan vochtverlies leed, was in die dagen naar Bijbelse maatstaven ‘onrein’. En moest daarom volgens Bijbelse woorden zorgdragen voor hygiëne voor zichzelf en voor anderen, want wat er ook maar aangeraakt werd, een kledingstuk of een bankstel of een zadel of huidcontact, wie of wat je maar aanraakte, alles werd besmettelijk, alles werd doou rouw toedoen ‘onrein’. (Leviticus 15)

De vrouw in het Bijbelverhaal, een ongewenst iemand in de gemeenschap, ook in de geloofsgemeenschap. Al jarenlang. Wat ruik je, wat zie je eruit, kom niet bij mij in de buurt. Je zult het maar jarenlang aan moeten horen, daarmee moeten leven totdat je niet beter weet.

Geloof

Maar deze vrouw weet beter. Ze zegt het niet hardop maar ze denkt het wel en het leeft ook in haar hart: ‘Wanneer ik een kledingstuk van Jezus van Nazareth weet aan te raken, dan zal ik verlost en bevrijdt en genezen zijn’. Verlost van mijn isolement. Bevrijdt van mijn lichamelijke ongemak. Genezen van mijn uitputtende kwaal. Alleen al door het aanraken van Zijn kleding. Ja, de aanraking van kleding wat naar de Bijbelse woorden al een overtreding van een voorschrift zou betekenen. Zoals ook het begeven in een menigte waar elkaar aanraken al ‘uit de boze’ is ook een ‘zonde’ zou zijn.

Maar deze vrouw begrijpt dat de letter van de wet doodt, maar dat de geest van de letter levend maakt. Zoals de profetische woorden van Zacharia gaan leven in haar, dat er mensen van allerlei talen bij een Joodse man naar de zoom van zijn mantel zullen reiken met de woorden ‘wij willen ons bij U aansluiten …’ Want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar en Gods almacht en heiligheid, trouw en waarheid verstaan. (naar Zacharia 8:3& 23)

Deze vrouw hoopt, geloofd, vertrouwd Jezus’ woorden: de letter van de wet dood, zoals dat nare ziek zijn al haar relaties, al haar levensvreugde, heel haar menszijn heeft gedood. Maar de Geest die in Jezus is maakt levend, herstelt mijn omgang met mensen, laat mij leven zoals bedoeld. Dat ik mag geven, delen en genieten. Dat ik er zijn mag in het licht van God.

Gods Almacht

En Jezus voelt dat aan. Feilloos en haarfijn. Dat er kracht van Hem is uitgegaan. Dat er een opwekking heeft plaatsgevonden. En dat er leven is gegeven aan iemand in Zijn nabijheid. Ja, Jezus is sprekend God de hemelse Vader! Bij wie niets en niemand ontgaat. Er valt geen mus uit de hemel zonder dat Hij ervan weet. Er gaat niets langs Hem heen. En alles gaat van Hem uit. Jezus voelt het aan en weet het dat er kracht van Hem uitgaat en ook nu van Hem is uitgegaan. Een stroom van zegen die de leerlingen van Jezus ontkennen. Die dat moment zeggen: Heer, U vergist U. Er zijn zoveel mensen die zich opdringen. U heeft het nu even mis.

Leerlingen

Zoals mensen het ook over God kunnen zeggen, dat het wel een vergissing moet zijn over wat er in de wereld speelt. Maar God vergist zich niet, de plannen van God staan vast, Hij heeft het geluk van Zijn volk en van Zijn kinderen voor ogen en Zijn plannen falen niet want God is getrouw. En zo vergist ook Jezus zich niet, dat er kracht van Hem is uitgegaan. En dat kan ook niet anders, want alles gaat uit van Hem en alles en iedereen loopt op Hem uit. Zoals ook de menigte is uitgelopen en zoals die ene bijzondere vrouw op Hem is uitgelopen. Dier vrouw die wist: ‘De aanraking van de zoom van zijn mantel zal mij redden. Want Hij is zo groot als het visioen van Jesaja, die zag dat alleen al de zomen van de Almachtige de tempel volledig vulden.’ (Jesaja 6:1)

Jezus

Ja, naar de letter van de wet zou Jezus nu ‘onrein’ zijn. Naar de woorden van de letter van de wet zou Jezus zich nu terug moeten trekken naar een afgelegen plaats. En met Hem vele anderen die zich op dat moment in zijn nabijheid bevonden. Naar de letter van de wet zouden Jezus en de mensen in Zijn nabijheid nu hun kleding moeten gaan wassen en zich in afzondering moeten begeven. Geen wonder dat die vrouw zich verantwoordelijk weet voor een ‘wetsovertreding’ en de ‘verontreiniging’ met alle gevolgen van dien. Naar de letter van de wet kon de hele gemeenschap nu aan de was en de strijk, niet naar het dagelijks werk of op bezoek, in quarantaine met alle religieuze verplichtingen van dien …

Waarheid

Maar kijk dan naar Jezus, zie op naar zijn heiligheid, zie dan hoe Hij zijn reinheid bewaard, de reinheid die het leven geeft, de geestelijke reinheid die het leven bewaard, de reinheid ten voeten uit die het leven geeft! Zo is de Almachtige Heer die de mens er niet laat zijn voor de wet, maar de wet er laat zijn voor het welzijn van de mens. Wie in alle eerlijkheid en menselijkheid Gods aanraking zoekt wordt niet afgewezen, maar komt in het reine, dat is Gods wil en dat is Gods wet! Zodat de mens leven zal in waardevolle relaties met andere mensen. Zodat de mens leven zal in waardevolle relatie met de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde aan wie alle eer toekomt.

Zie naar Jezus, sprekend God de hemelse Vader die zich Zich niet vergist, en die Zijn reinheid bewaard zodat er kracht van Hem uitgaat die leven naar Gods bedoeling geeft. De waarheid die Hij mij en ons openbaart, wanneer wij ons vertrouwen stellen op Hem. Ja, soms dan lukt het ons om onze gezondheid te ‘kopen’. Door wat we eten, door hoe we bewegen, en hoe we ons verzekeren. En ja, soms lukt het ons om onze ‘relaties’ te verdienen. Door te geven en te nemen, tijd en aandacht in mensen te steken, door ‘relatiegeschenken’ en welwillende gebaren. En soms lukt het ons om de vuile was niet buiten te hangen, straatjes schoon te vegen, de schone schijn op te houden.

Maar bij Jezus werkt dat allemaal niet. Bij Jezus gaat het om de waarheid. Zoals die vrouw in het verhaal bij Marcus aan Jezus ‘haar waarheid’ liet weten. Heer, hier ben ik. En Heer, ik was het. Heer, door mijn handtastelijkheid jegens U ben ik genezen. U hebt mij, en ik heb U aangeraakt. Dat is het ware verhaal. Het hele en het heel makende verhaal. Uw liefde heeft mij aangeraakt en heeft het wonder in mij volbracht. Heeft mij een ander, een mooier, een beter mens gemaakt. Door U ben ik een kind van God en van de eeuwigheid. Behouden door Uw bloed. Amen

Om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen:

Voor het evangelie van Christus schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor de Griek, voor andere volken. (naar Romeinen 1:16 NBV/HSV)

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren