Markus 6 vers 6-13 Met Hem uit de voeten

Marcus 6:6-13 en Jesaja 52:1-6

Op Svalbard en Spitsbergen, de noordelijke eilandengroep dicht bij de Noordpool bestaat er een bijzondere gewoonte. Binnenshuis doet iedereen zijn schoenen uit. Zo ligt op Spitsbergen de nederzetting Ny-Ålesund, het meest noordelijke dorp ter wereld. In de huidige tijd wonen er wetenschappers vanuit de gehele wereld, die vooral onderzoek doen naar flora en fauna en het klimaat in de poolstreken. Ook deze wetenschappers doen in hun onderzoekscentra hun werk op sokken. Overeenkomstig de gewoonte en de traditie. Of het nu in een museum, een hotel of een restaurant, de bibliotheek, de school, bij mensen thuis of in de kerk is: schoenen uit!

Er is een tijd geweest dat er kolen gedolven werd op Spitsbergen. Nederzettingen als Ny-Ålesund en Longyearbyen werden bewoond door mijnwerkers en hun gezinnen. Zie het zwarte kolengruis maar eens van je schoenen af te krijgen, of van het vloerkleed in de woning. Ondoenlijk. Maar nog altijd leeft de traditie voort binnenshuis geen schoenen te dragen. Is het op Svalbard een vorm van beleefdheid daaraan gehoor te geven. Ook in de kerk doe je je schoenen van de voeten.

Exodus 3:4&5

Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond.

Voetwassing

Draagt u schoenen binnenshuis? Mogelijk dat de mensen in Jezus’ tijd binnenskamers ook geen schoenen droegen. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de ‘voetwassing’. Je komt van buiten waar het stoffig is, logisch dat er voeten geveegd worden bij binnenkomst. Het zou ook een goede gewoonte geweest kunnen zijn dat bij de maaltijd, zeker bij een feestmaal om niet alleen de handen, maar ook de voeten te wassen. Men ‘lag’ dan immers aan. Dicht tegen elkaar aan. In elkaars schoot. (Johannes 13:4-5 en 23-25) En denk ook aan het verhaal van de bruiloft te Kana. Daar stonden flinke waterkruiken voor het reiningingsritueel (Johannes 2 :6). Klaar voor een feestelijk waterballet! Welgestelde mensen hadden dienaren in huis. Dat zouden zelfs slaven geweest kunnen zijn. In het Bijbelse verhaal van de voetwassing is het Jezus die de voeten van zijn leerlingen gaat wassen. Omgekeerde rolpatronen, een Heer die dient.

Marcus 6:6-13
Jezus / Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.
Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei Hij, ‘trek geen extra kleren aan.’  En ook zei Hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je weer verdergaat. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen hen.’ Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Het stof van de voeten

Jezus zegt in het Bijbelgedeelte uit Marcus 6 iets opmerkelijks. Dat je zelf en zelfs het stof van de voeten af hebt te vegen, wanneer je ergens niet welkom bent, wanneer er ergens niet naar je geluisterd wordt. ‘Als een getuigenis tegen hen’ staat er dan. (In sommige Bijbelvertalingen staat het nog scherper, zoek maar eens op). Ik weet niet hoe het bij u overkomt, maar ergens druist het in tegen mijn gevoel van beleefdheid.

Kent u dat? Als kind moest ik weleens met mijn ouders mee op visite. En dat kon weleens lang duren, die visite. ‘Wanneer gaan we weer naar huis?’ vroeg ik dan op den duur. ‘Nog even wachten, we gaan straks’ kreeg je dan te horen’. Kent u dat? Je bent op een feestje maar eigenlijk heb je het niet echt naar je zin. Je kent de mensen niet, ze lachen om grappen die je niet leuk vindt, de muziek staat te hard dus je kunt elkaar niet verstaan en er wordt ook teveel gedronken. Maar uit beleefdheid ‘zit je het feestje uit’. Het liefst zou je opstaan en weggaan.

Ook met Jezus’ woorden in gedachten zou je dus gaan. Je uit de voeten maken en je hielen lichten. Het stof van de voeten, de geur van drank uit je kleding, het gedreun van de muziek uit je oren, de foute grappen vergeten. Maar ja … het fatsoen en de beleefdheid en ergens tegen kunnen … zegt Jezus nu dat zijn leerlingen onbeleefd moeten zijn en weg gaan, als het hen niet aanstaat?

Jesaja 52:2&3
Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de troon. De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangene, vrouwe Sion. Want dit zegt de HEERVoor niets zijn jullie verkocht, zonder geld koop Ik jullie weer vrij.

In het licht van oude woorden

Jezus’ uitspraak van ‘het stof van de voeten schudden’ heeft oude papieren. In Jesaja 52 staan die woorden ook geschreven. Maar deze woorden hebben niets met ‘ongemakkelijkheid’ te maken. Integendeel zelfs, alles staat in het teken van blijde en vrije mensen, bevrijde en verloste mensen, een stad die herleeft en opleeft, ongewenste lieden die de stad bezoedelen worden niet meer gezien in de stad! Jeruzalem viert feestelijk haar bevrijding, verlossing van het kwaad. De inwoners van Jeruzalem, ze hebben ‘deportatie’ overleefd, hebben een ‘slavernij verleden’, hebben te maken gehad met ‘uitbuiting’. Maar nu is dat allemaal voorbij! Jeruzalem in feeststemming, feestelijk getooid.

En in dat licht staat er de zin ‘klop het stof van je af’. Want ‘stof’ getuigt van dood en rouw en vergankelijkheid, ‘stof’ getuigt van de stofwolken die aanrukkende legers doen opwaaien, ‘stof’ getuigt van geruïneerd zijn, van puinhopen zoals van een stad die onder geweld heeft geleden. Jesaja 52 vers 9: Breek uit in gejubel, breek uit in gejuich, ruïnes, puinhopen van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij’. Voorbij het slaafse bestaan!

Licht op Jezus’ woorden

Waarmee Jezus’ woorden in een ander licht komen te staan, anders dan je zou kunnen denken. Mogelijk dat Jezus’ leerlingen de woorden van Jesaja 52 ook kenden. En werden zij eraan herinnerd dat zij vrije mensen zijn. Zoals de Israëlieten bevrijd werden uit Egypte, zoals de Jeruzalemmers vrijelijk de uitbuiting van Assyrië achter zich konden laten, zo zijn jullie ‘vrije blije mensen’, die het stof van de donkerheid en de verlorenheid af hebben gedaan.

Jezus’ woorden in een ander licht! Weet dat je hebt te wandelen in het licht van God, dat licht draag je in je, laat het zien! Laat je niet opnieuw bekleden met een rouwgewaad, maar leef als in feestkleding. Laat je niet ketenen door waar je tegenaan loopt, als ware je behept met een slavenketting, maar draag liefde en trouw uit. En blijf niet zitten in zak en as, klagend steen en been, maar denk aan Jeruzalem, gekroond  en getooid als een bruid voor haar man versierd, (Openbaring 21:2) de troon wacht! Veeg het stof van je voeten. Doe het op heilige grond.

Jesaja 52 vers 7

‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem
die het goede boodschapt, die vrede laat horen,
die een goede boodschap brengt van het goede,
die heil laat horen, die tegen Sion zegt:
Uw God is Koning.’

Dus wanneer jullie bij wijze van spreken de voeten afvegen, het voor gezien houden en verder gaan, keer dan niet de rug toe, licht dan niet de hielen en trek geen deur achter je dicht, maar breng Jesaja 52 in herinnering! Je staat met Hem op goede voet! Als Mozes op heilige grond. Met in gedachten de woorden van Spreuken 3 vers 3 en 4 ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.’

Laat weten dat God het huis wil vullen met liefde en trouw, het leven bekleden wil in jubelstemming, zoals Jeruzalem in een pronkgewaad. Dat Gods woord niet knecht maar vrijheid brengt, ketenen verbreekt. Draag bij aan de goede ‘Naamsbekendheid’ van God! Naar Jezus’ woorden: Hij laat weten dat er boze gedachten uit te drijven zijn, dat het lijden van zieken dient te worden verzacht, dat er te genezen valt. Veeg het kwade als stof van de voeten. Laat de vrede landen, ook in je eigen leven. Ga in alle blijheid en vrijheid op weg. Roep de mensen op om tot inkeer te komen. Vertel het hen in woord en daad. In hemelsnaam. In Zijn naam. Op heilige grond.
Amen

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren