Openbaring 7:9-17 • Rein door het bloed

Openbaring 7:9-17 en Johannes 10:22-30

’Vertrouw op God en geloof in Jezus!’ Dat is het bericht dat spreekt uit de aangegeven Bijbellezingen. Geef God alle eer, stel op Hem alle vertrouwen, weet dat de redding komt van Hem. Van Hem alleen die op de troon is, God staat bovenal, God staat in het midden, God staat centraal. En het Lam is Hem nabij. Het Lam, dat is Jezus Messias naar wie Johannes de Doper had gewezen: ‘Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.’ (Johannes 1:29) Geloof in Jezus de Redder, de Verlosser, de Messias. Dat is de boodschap die klinkt. Glashelder en eensluidend.

Wie zijn het?

In Openbaring 7 klinkt de vraag wie het zijn, al die mensen rondom de troon van God en rondom het Lam. Wie zijn het die met palmtakken wuiven, en in het wit gekleed? En wie zijn al die mensen uit al die verschillende landen en volken, uit al die verschillende stammen en families en met al hun verschillende talen? Die een buigende, een eerbiedige houding aannemen voor God. Johannes die het visioen ziet wil weten wie zij zijn, die ontelbare menigte mensen die roepen dat de redding van God komt en van het Lam!

En het antwoord klinkt: het zijn zij die uit de grote verdrukking zijn gekomen. Het zijn de mensen die het ongelofelijk zwaar en moeilijk hebben gehad. Voor wie leven op aarde onmogelijk werd gemaakt. Die verschrikkingen hebben meegemaakt. Onmenselijkheid, wreedheid, gemeenheid. Zoals Herman van Veen bezong in het lied ‘Signalen’ en over het licht aan het einde van de tunnel:

‘Vervolgden om geloof of ras,
vervolgden om wat vader was,
vervolgden met een schietgebed
van Jezus, Marx of Mohammed … ‘
 

Het Bijbelse antwoord dat wordt gegeven: ‘Dit zijn de mensen die hun kleren witgewassen hebben in het bloed van het Lam’.

Johannes 10:22-30

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem: ‘Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik in naam van mijn Vader doe getuigt over Mij, maar u wilt Me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.’

Schoongewassen

Dat kleren wassen door het bloed van het Lam, dat vertelt van het veelzeggende dat plaats vindt wanneer het vertrouwen op Jezus, het Lam van God wordt gesteld. Dwars door de verdrukking heen, en tegen de verschrikkingen in.

Heeft u wel eens een slager uit een slachthuis zien komen? Of een soldaat van een slagveld? Een slachtoffer van een aanslag of een mishandeling?  Dat zijn beelden die je bijblijven. Op het netvlies staan gegrift. Zelf kan ik niet goed tegen bloed. Wel als het moet. Een pleister plakken, een verband aanleggen. Maar het beeld van bebloede mensen grijpt mij aan. Zoals ook chirurgen en hun assistenten in de operatiekamer met bloed in aanraking komen. Steriele kleding met bloed besmeurd. Dat er nauwelijks uit is te krijgen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Maar uit Openbaring klinkt de witte klederen die gewassen zijn door het bloed van het Lam. Rein door het bloed. Het onmogelijke heeft plaats gevonden. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Te mooi om waar te zijn, maar het tegendeel is waar, de kleren van wie weten van het bloed van het Lam, hun kleren zijn wit, stralend wit, door en door schoon. Dat is de boodschap die de Bijbel reclameert.

‘Niet duur’ herhaalt zich de reclameboodschap van een wasmiddel. Maar de Bijbel getuigt van het kostbare bloed van het Lam. ‘Rein door het bloed’.

Uiterlijk en innerlijk

Voor het goede gelovige verstaan: het gaat hier niet om uiterlijk vertoon, of om een feestelijk of liturgisch omhulsel van katoen, linnen of wol. Geen ‘gelegenheidskleding’! Dit is de ‘aankleding’ van mensen die ervan doordrongen zijn dat de redding komt van God, en dat de verlossing komt door het Lam, door Jezus die de zonden van de wereld wegneemt. Zoals in de brief van Paulus aan de Kolossenzen 3:12-14 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

In Psalm 118 gaat het net als in Openbaring 7 over groene twijgen. En in Marcus 11. Daar wuifden de mensen mee en daarmee bedekten ze de rijweg, toen Jezus als een vredelievende koning, rijdende op een ezel Jeruzalem binnenreed. De mensen wuifden met groen, bejubelden Hem, Hosanna, plaveiden de weg en bekleden Jezus’ rijdier: ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer!’ En ‘Vier feest, ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar’.

Velen dachten in die tijd dat Israëls redding nabij was. De verlossing van de Romeinen die het Joodse land hadden ingenomen. Jezus zou hen bevrijden, de Joodse mensen in het Joodse land, er zou een ander beleid gevoerd gaan worden, een frisse wind door geloof en leven. Dat had Jezus van Nazareth in hen losgemaakt en aangewakkerd.

Witte kleding. dat was ook de uitstraling die Jezus genoot in de nabijheid van Mozes en Elia. Jezus het stralende middelpunt als geen ander. Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van, Jezus’ discipelen van het eerste uur, bij de verheerlijking op de berg, een Koninklijk schouwspel, ze hoorden het van de hemel uit klinken: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem’. Als je het dan nog niet weet dat Jezus de Messias is …

Marcus 9,2b-3
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen.

Geloof jij het?

Om ons heen is te zien dat de wereld van vandaag zoekt naar redding. Om de klimaatverandering tegen te gaan is redding nodig, om de spanningen met nucleaire mogendheden te stoppen is redding nodig, om de voedsel- en energieleveranties niet in gevaar te laten komen is redding nodig, om de vluchtelingen op te vangen is redding nodig. Als diplomatie niet werkt volgen boycot en sancties, en uiteindelijk wapens. Waarbij de ogen hoopvol gericht zijn op regeringsleiders, legereenheden en verzet in alle ontzetting. Dat is de wereld waarin wij leven, waarin de verdrukkingen en de verschrikkingen zich afspelen. Op het wereldtoneel, en soms ineens heel dicht bij huis. Niemand die het kan ontkennen.

Waar komt onze hulp vandaan?

Maar daarin komt Gods Woord de mensheid tegemoet. Al zullen er velen zijn die Gods Woord ontkennen, afwijzen en trachten te ontkrachten: de menigte in het wit met de palmtakken getuigt eensluidend: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit, en van het Lam’. De redding komt van Hem! De uiteindelijke redding komt van God!

Welke tiran er ook op welke troon is gaan zitten, te vriend gehouden moet worden, welke tronie ook gezichtsbepalend is voor de wereld waarin wij leven. En vanuit welke hoek of kant zich ook redders aandienen om te bemiddelen, kracht bijzetten of manen tot kalmte, met alle goede bedoelingen, omwille van de wereldvrede, omwille van de menselijkheid, omwille van … laat hen in de naam van de menselijkheid, in hemels naam alles doen wat in hun vermogen ligt!

Maar dan te weten van wie de redding werkelijk komt!  Laten wie geloven voor hen bidden om wijsheid, inzicht, kracht. Laten wij voor hen bidden, in hemels naam, dat zij wegen naar de vrede zullen bewandelen. Bidden in Jezus’ naam, ook voor wie kwaad doen. Voor wie niet weten wat zij doen. Dat is wat wie geloven hebben te doen. Bidden voor hen. Zoals Jezus uitriep toen Hij aan het kruis geslagen werd: ‘Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat zij doen!’

Rein door het bloed

Want de redding, de uiteindelijke redding zal komen van God die op de troon zit! En van het Lam, van Jezus de Verlosser, die de zonden van de wereld weg neemt! God heeft het eerste en het laatste woord. En Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin.

God heeft het laatste woord.
wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

Het Lam. Jezus Christus doet Zijn naam eer aan, De Heer is Redder, Hij is de Verlosser, Hij is de Bevrijder, de Messias, de door God beloofde Verlosser. Begrijpelijk dat je twijfelt, hoe kan een lammetje je redden. Wanneer Jezus leert de goede Herder te zijn (Johannes 10) zegt Hij ook hoe een wolf de kudde aan kan vallen en uiteen kan drijven. Hoe zou een Lam wie geloven kunnen redden, in een wereld vol beren op de weg, sluwe vossen, wolven in schaapskleren en adders met hun gif, slangen met hun verdraaiingen, listen en wurggrepen. Hoe kan een Lam de redding zijn?

Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Stel je hart open voor Jezus die als offerlam zijn leven heeft gegeven voor velen. En je zult het zien! Die zijn leven heeft gegeven om de zonden van de wereld weg te nemen. Die door de diepste verlatenheid van de kruisdood zijn ziel en zaligheid beveelde in de handen van de almachtige God, de eeuwige Vader. Zal ik jou daar zien, in die menigte die niemand tellen kan? Zul jij mij daar zien, in die menigte? God weet het. Het Lam van God weet het. Mijn hoop is gericht op Hem die op de troon is. Mijn blik is gericht op het Lam van God. Amen

Denkende aan de oorlog op het Europees continent. Nog wel in de week van de Nationale Dodenherdenking (4 mei) en Bevrijdingsdag (5 mei). En de week dat twintig jaar geleden Pim Fortuyn om het leven werd gebracht (6 mei). De zesde mei van 2022 welke een zwarte dag is geworden voor Alblasserdam. Een aanslag op een zorgboerderij, jonge mensen die het leven verloren. 

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren