Welkom

Fijn dat je ons gevonden hebt, welkom op deze website! Waarop regelmatig overdenkingen zullen worden geplaatst. Mocht je een meditatie van deze website willen gebruiken of delen, helemaal goed. Wel zouden wij dan graag een berichtje ontvangen waar en wanneer je de tekst hebt gebruikt. Of hoe de woorden zijn geland. Zegen en alle goeds, Johan

Evangeliën

Openbaring 7:9-17 • Rein door het bloed

Openbaring 7:9-17 en Johannes 10:22-30 ’Vertrouw op God en geloof in Jezus!’ Dat is het bericht dat spreekt uit de aangegeven Bijbellezingen. Geef God alle eer, stel op Hem alle vertrouwen, weet dat de redding komt van Hem. Van Hem alleen die op de troon is, God staat bovenal, God staat in het midden, God staat centraal. En het Lam is Hem nabij. Het Lam, dat is Jezus Messias naar wie Johannes de Doper had gewezen: ‘Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.’ (Johannes 1:29) Geloof in Jezus de Redder, de Verlosser, de Messias. Dat is

Evangeliën

Geloven voor beginners (13) Jezus’ leerlingen

Geloven voor beginners (en gevorderden) HOREN BIJ HEM Het gebeurde eens dat er een groep mensen bijeen was vanuit verschillende kerken uit de stad. Samen zouden ze die avond ‘vasten’ wat zeggen wilde een maaltijd bestaande uit brood zonder beleg, fruit, water en thee. Iedereen had iets meegenomen voor de vastenmaaltijd om samen te delen. Die avond zouden de mensen zich aan elkaar voorstellen, en dat ging zo: ‘Ik ben Peter van de Grote Kerk. Ik ben Andrea van de Jacobus-kerk. Ik ben Johan van de Kerk van de Nazorener, ik ben Flip en ik kom van hier … en

Evangeliën

Geloven voor beginners (12) Geloof, Hoop & Liefde

Geloven voor beginners (en gevorderden) GELOOF, HOOP & LIEFDE (2) Aan Jezus werd eens de vraag gesteld: ‘Wat is het Grote Gebod’. Met andere woorden, ‘wat is van alle geboden in de Bijbel het allerbelangrijkste gebod voor je geloof en leven?’ Jezus antwoordde daar ‘Schriftgetrouw’ ofwel ‘Bijbelvast’ op: Marcus 12:28-31 Statenvertaling Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit:

Brieven

Geloven voor beginners (11) Geloof, Hoop & Liefde

Geloven voor beginners (en gevorderden) GELOOF, HOOP & LIEFDE (1) Korinthe Geloof, hoop en liefde kunnen in één adem worden genoemd, een ‘drieluik’ genomen uit de eerste brief van Paulus uit de eerste eeuw na Christus aan de christelijke gemeente van Korinthe, een stad in Griekenland. Korinthe was destijds een handelsstad, gelegen op een landengte tussen het vaste land waar ook de Griekse hoofdstad Athene op is gevestigd, en het schiereiland Peloponnesus, het grootste schiereiland van Griekenland. Vandaar dat vele reizigers en belangrijke hoeveelheden handelswaar langs Korinthe kwamen. De christenen van Korinthe waren niet wereldvreemd maar stonden midden in de

Geloven voor beginners

Geloven voor beginners (10) Tien Geboden

Geloven voor beginners (en gevorderden) DE TIEN GEBODEN In een Bijbelquiz zou het een mooie vraag kunnen zijn: ‘Noem de Tien Geboden’. Je ziet dan de deelnemers op hun vingers tellen: niet vloeken, niet liegen, niet hebberig zijn, geen relaties verbreken, je ouders respecteren, niet vals getuigen. En dan ook  het niet werken op sabbat/zondag, geen afgodsbeelden maken, geen vreemde goden vereren. Als ik goed geteld heb in de genoemde opsomming zitten we nu op negen. Waar is het tiende gebod? Tellen van de geboden Hieronder staat een samenvatting van de Tien Geboden, zoals deze in kerken en geloofsgemeenschappen kan

Geloven voor beginners

Geloven voor beginners (9) Schepping

Geloven voor beginners (en gevorderden) DE BIJBEL In zes dagen geschapen … De wereld in zeven dagen geschapen … of beter gezegd, in zes dagen want de zevende dag wordt beschouwd als de rustdag. Blijven over zes scheppingsdagen. Vaak aangedragen om ‘het geloof’ en ‘de Bijbel’ ter discussie te stellen. Of het bestaan van God. Waarop de argumenten komen van ‘de oerknal’ en de vondsten van skeletten van prehistorische beesten. Met verwijzingen naar de bevindingen van Charles Darwin, de evolutietheorie van aanpassen en overleven. Daarbij ook de vraag van als Adam en Eva de eerste mensen waren, waar kwamen dan

Uncategorized

Genesis 41 vers 53-57 • Doen wat Hij zegt

Genesis 41:53-57 en Matteüs 17:14-21 Oorlog in Oekraïne. Oorlog in Europa. Zevenenzeventig jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. In de tussentijd waren er de Koude Oorlog en de Balkanoorlog die raakten aan Europa, maar ‘Europa is wakker geschud’ las ik in verschillende toonaarden in nieuwsberichten. Zevenenzeventig jaar na 1945. Drieëndertig jaar na de val van de Berlijnse Muur in 1989, de beruchte scheidslijn tussen oost en west. De impact van de oorlog in Oekraïne is niet te overzien. Onbekend wanneer en waarmee het zal eindigen. De miljoenen vluchtelingen, berekeningen laten weten dat de helft van alle Oekraïense kinderen

Evangeliën

Geloven voor beginners (8) Zondag

Geloven voor beginners (en gevorderden) ZONDAG Inleiding Er zijn agenda’s waarin de maandag als de eerste dag van de week wordt vermeld. Zoals werk- en schoolagenda’s. Andere agenda’s laten de week op zondag beginnen. Welke agenda heeft nu ‘gelijk’? En hoe telt de ‘agenda’ van een christen? Eerste dag Joodse mensen vieren en houden de sabbat op de zaterdag. Ook voor moslims is de zaterdag de gezegende dag. Evenals voor de Zevende Dag Adventisten. Naar Bijbelse maatstaven is de sabbat de zevende dag, de daaropvolgende dag de eerste dag. De dag die de naam ‘zondag’ heeft meegekregen. Dag van de

Geloven voor beginners

Geloven voor beginners (7) Sabbat

Geloven voor beginners (en gevorderden) SABBAT Inleiding In de perioden van Lock-Downs vanwege de COVID-19 pandemie gebeurde het dat er geen kerkdiensten werden gehouden. Kerkgangers toonden hun solidariteit met de zorg, het onderwijs, de horeca, de theaters, de sportwereld en alle denkbare contactberoepen. Gehoorzaam ook aan de overheid. Gelovigen lieten daarmee ook zien dat christenen niet in een andere werkelijkheid leven, maar deel uitmaken van een gebroken wereld. Spraakmakend waren de kerken die wel erediensten hielden, al dan niet met de nodige voorzorgsmaatregelen, maar wel vasthoudend aan de zondag als gewijde dag (naar Genesis 2:1-3), de dag die de Heer