Welkom bij Zoutkorrels

Welkom op deze website, fijn dat je ons gevonden hebt. De inhoud ervan is bedoeld tot motivatie en inspiratie voor geloof en leven. De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld, maar mochten er onvolkomenheden zijn vernemen we dat graag. Ook aanvullingen en handreikingen zijn altijd welkom.

Zegen en alle goeds,

Johan

Recente overdenkingen

Pastoraat • Op verhaal komen

Op verhaal komen In het pastoraat lopen er meerdere verhaallijnen door elkaar heen. Er is het verhaal van de persoon aan wie pastorale zorg en

Zout is iets goeds. Zout geeft smaak aan voedsel en heeft een conserverende werking. Zout is  ook een effectief schuur en schoonmaakmiddel.

Zoutkorrels • Lucas 14:31-34

Zout Zout is iets goeds. Zout geeft smaak aan voedsel en heeft een conserverende werking. Zout is  ook een effectief schuur en schoonmaakmiddel. De toevoeging

Pastoraat • Gesprek in de Kerk

Bediening van de kerk Theoloog Hendrikus Berkhof betoogt in zijn boekwerk Christelijk Geloof (Inleiding op de geloofsleer) dat ‘het gesprek’ een geleidend element en onderdeel

Psalm 101 vers 1 – 6 • Zuiver op weg

Verkiezingen Periodiek worden er in ons land verkiezingen gehouden. Verkiezingen die ertoe moeten leiden dat ons land zal worden geregeerd door ministers en staatssecretarissen naar

Psalm 121 • Boven op de berg

Als een berg tegenop zien Er wordt wel gezegd dat ergens als een berg tegenop wordt zien. Waar wel een voorstelling van is te maken.

Psalm 150 • Loof Hem!

Symfonieorkest Het instrumentarium van een Symfonieorkest bestaat uit strijkers, blazers en slagwerk. Waarbij de strijkers als zijnde snaarinstrumenten bestaan uit violen, altviolen, cello’s en bassen.

Psalm 1 • Blijvende bladeren

Altijd blad, vrucht op zijn tijd Wanneer het herfst is, dan is dat te zien aan de bomen. De bladeren van bomen en struiken kleuren

Manifest van John Wesley • Methodisme

METHODISME Dat John Wesley’s werk en preken vruchten heeft gegeven blijkt uit het feit dat zich in Bristol ‘s werelds oudste Methodistenkerk bevindt, gedateerd 1739,

Wesleyaanse Vierhoek • Methodisme

Wesleyaanse Vierhoek De Amerikaanse theoloog Albert Cook Outler (1908-1989) heeft zich verdiept in de benadering van met name John Wesley en vatte diens theologisch denken