Pastoraat • Nabijheid in distantie

Intensief betrokken Hulp- en dienstverleners in allerlei disciplines worden opgeleid met de term ‘nabijheid in distantie’. Wat zeggen wil dat je als betrokkene bij mensen zorg en aandacht biedt aan de ander, maar dat je de zorgen niet de jouwe maakt. Je bent vriendelijk maar niet het vriendje. Je leeft mee maar lijdt er niet aan. Neem je werk niet mee naar huis. Gunfactor Pastoraal werk impliceert een bijzonder gegeven. Wanneer het de pastoraal werker gegund is, dan raakt deze betrokken bij bijzondere momenten en fasen van het leven. Met de nadruk op ‘gunst’. In afhankelijkheid van de gun-factor van…

Lees verderPastoraat • Nabijheid in distantie
Licht • Johannes 8:12-14
Vuurtoren op Texel

Licht • Johannes 8:12-14

Licht voor de wereld Licht spreekt tot de verbeelding. Sfeerlicht geeft gezelligheid, werklicht geeft veiligheid, daglicht geeft helderheid. Wanneer straatverlichting ontbreekt is verlichting aan je vervoermiddel een uitkomst. Verkeerslichten duiden of de weg vrij is, vuurtorens wijzen de weg naar de kust of markeren gevaar. Er zijn mensen die bang zijn in het donker. Of daar somber van worden. In het duister gebeuren de dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Wanneer aan iemand in het bijzonder wordt gedacht, wordt er een kaars aangestoken. Of in het zonnetje of de schijnwerpers gezet. Niets nieuws onder de zon. Want licht spreekt…

Lees verderLicht • Johannes 8:12-14

Pastoraat • Aansluiten en aanlopen

Contextueel Onontkoombaar heeft ieder mens een eigen referentiekader. Beïnvloed en aangelegd door elementen zoals opvoeding, familieverband, levensbeschouwing en geloofsopvatting. In ruimere context zou daar de cultuur waarin men leeft aan toegevoegd kunnen worden. De cultuur van geloof, normen, waarden, taal en omgangsvormen. De context waarin wordt geleefd en waarnaar wordt gehandeld. In het algemene gaat bij het begrip cultuur om algemeen aanvaarde normen en waarden, gewoonten en gebruiken, tradities die van generatie op generatie is doorgegeven en een samenleving en een gemeenschap heeft gevormd, zekerheden en houvast geven, die de gemeenschap in stand heeft gehouden. Sociale controle Sociale controle kan…

Lees verderPastoraat • Aansluiten en aanlopen

Johannes 2 vers 1-12 • De bruiloft van het Lam

Bruiloft te Kana Heeft u weleens gekeken  in de keuken van een restaurant? Of van een snackbar? Of van een zalencentrum? Soms kun je daar een glimp van opvangen, bijvoorbeeld door het doorgeefluik voor de maaltijden of voor de afwas. Terwijl de gasten in het restaurant aan hun tafels zitten zie je in de keuken koks en afwassers druk in de weer. Met vis en vlees, olie en boter, zout en kruiden. Met brood en soep en ijs en slagroom. En dan de bedienden die heen en weer lopen tussen de keuken en de gasten. Zodat het de gasten aan niets…

Lees verderJohannes 2 vers 1-12 • De bruiloft van het Lam

Pastoraat • Op verhaal komen

Op verhaal komen In het pastoraat lopen er meerdere verhaallijnen door elkaar heen. Er is het verhaal van de persoon aan wie pastorale zorg en aandacht wordt verleend. Maar ook het verhaal van de pastor die zijn of haar eigen ervaringen en levensverhaal mee neemt, ook al heeft hij of zij zich voorgenomen dit onbenoemd te laten. Mogelijk is er een boodschap waarvan de pastor voorgenomen heeft om over te brengen. En er is het verhaal van God van op weg zijn met de mens. Pastorale benadering Een pastoraal gesprek kan plaats vinden vanuit verschillende invalshoeken. Dat kan zijn de…

Lees verderPastoraat • Op verhaal komen
Zoutkorrels • Lucas 14:31-34
Zout is iets goeds. Zout geeft smaak aan voedsel en heeft een conserverende werking. Zout is  ook een effectief schuur en schoonmaakmiddel.

Zoutkorrels • Lucas 14:31-34

Zout Zout is iets goeds. Zout geeft smaak aan voedsel en heeft een conserverende werking. Zout is  ook een effectief schuur en schoonmaakmiddel. De toevoeging van zout geeft smaak aan voedsel. Datzelfde zout heeft een conserverende werking. Door vis, vlees en groenten te pekelen kunnen levensmiddelen langer goed gehouden worden. Omdat het zout de bacteriën doodt en vocht onttrekt wordt bederf tegen gegaan. Zout is ook een effectief schuur- en schoonmaakmiddel. Bijvoorbeeld om de bodem van bakpannen en braadsleden mee te schuren en te ontvetten. Zout is iets goeds. Lucas 14:31-34 En welke koning die eropuit trekt om met een…

Lees verderZoutkorrels • Lucas 14:31-34

Pastoraat • Gesprek in de Kerk

Bediening van de kerk Theoloog Hendrikus Berkhof betoogt in zijn boekwerk Christelijk Geloof (Inleiding op de geloofsleer) dat ‘het gesprek’ een geleidend element en onderdeel van de kerk als instituut. Berkhof noemt in §40 ‘het gesprek’ in de opsomming van het onderricht, de doop, de preek, het gesprek, het avondmaal, de diaconie, de eredienst, het ambt en de kerkorde. Geleidend element Berkhof noemt dit elementen van het geleidingsproces en geleidende elementen in de geloofsoverdracht en de heilsbemiddeling. Het zijn van de kerk als instituut in de wereld. Monoloog of dialoog? Wanneer wij ‘het gesprek’ zoals Berkhof dat element benoemt opvatten als…

Lees verderPastoraat • Gesprek in de Kerk

Psalm 23 • De Heer is mijn Herder

Herders Tot het geboorteverhaal van Jezus behoren de herders die in de nacht de wacht hielden bij de kudde. Waarbij het voor de hand ligt om te denken aan een kudde schapen en geiten, gewilde prooien voor roofdieren als de jakhals, de wolf en de hyena. Maar ook tot een gemeenschap horende mensen, ook die worden in de Bijbel opgenomen in de bewoordingen van een kudde. En hun leiders zijn de herders. Hun leiders waartoe koningen en priesters behoren, leiders van het volk, mensen die daartoe ritueel waren gezalfd voordat zij het ambt van ‘koning’ of ‘priester’ gingen vervullen. Geboorte van…

Lees verderPsalm 23 • De Heer is mijn Herder

Psalm 8 • Sterren van de hemel

Psalm 8 gelezen naast Exodus 2:1-10 Lichtvervuiling Op plaatsen waar veel bebouwing is met huizenbouw, of waar veel industrie en bedrijven zijn, of waar aan kassenbouwer wordt gedaan, of langs verlichte snelwegen, daar kan zich ‘lichtvervuiling’ voordoen. Dan is er zoveel kunstmatig licht dat er minder of nauwelijks nog sterren aan de hemel zijn te zien. Waarmee de mens op aarde veel moet missen. Zoals de schoonheid van de sterren. Of de mogelijkheid tot navigeren op de sterren. Psalm 8 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door…

Lees verderPsalm 8 • Sterren van de hemel

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden