Methodisme

Manifest van John Wesley • Methodisme

METHODISME Dat John Wesley’s werk en preken vruchten heeft gegeven blijkt uit het feit dat zich in Bristol ‘s werelds oudste Methodistenkerk bevindt, gedateerd 1739,

Wesleyaanse Vierhoek • Methodisme

Wesleyaanse Vierhoek De Amerikaanse theoloog Albert Cook Outler (1908-1989) heeft zich verdiept in de benadering van met name John Wesley en vatte diens theologisch denken

William Booth (1829 – 1912)

Wiliam Booth (1829-1912) The Salvation Army In 1865 richtte William Booth, de van origine Methodisten-predikant, in Oost-Londen The Christian Mission op. Een beweging die enerzijds

Peter Böhler (1712-1775) • Herrnhutters

Von Zinzendorf, Whitfield, Wesley In de ontstaansgeschiedenis van het Methodisme, de protestant christelijke stroming voortgekomen uit de Anglicaanse kerk en het gedachtengoed van de Herrnhutters