Pastoraat

Pastoraat • Op verhaal komen

Op verhaal komen In het pastoraat lopen er meerdere verhaallijnen door elkaar heen. Er is het verhaal van de persoon aan wie pastorale zorg en

Pastoraat • Gesprek in de Kerk

Bediening van de kerk Theoloog Hendrikus Berkhof betoogt in zijn boekwerk Christelijk Geloof (Inleiding op de geloofsleer) dat ‘het gesprek’ een geleidend element en onderdeel