Introvert en extravert

Eigenaardigheden

Je hebt mensen met een introvert karakter, en je hebt mensen met een extravert karakter. Dat wil niet zeggen dat iemand alleen maar introvert of extravert kan zijn. De omgeving, de omstandigheid, de aanwezigheid van anderen kan de aanleiding zijn dat een introvert ofwel verlegen iemand honderduit gaat praten, zijn of haar hart lucht, het hoge woord dat eruit komt. Maar extraverte persoonlijkheden kunnen ook dichtslaan, geen woorden meer hebben, uitgepraat raken.

Introvert

Normaliter stellen introverte karakters zich vaak van nature teruggetrokken en in zichzelf gekeerd op. Je zou het verlegen kunnen noemen of bedachtzaam. Mensen met een introvert karakter vinden voldoening in het op zichzelf zijn, of in de kleine vertrouwde kring. Maar introverte mensen kunnen ook gemakkelijk vergeten of over het hoofd worden gezien. Zij staan immers vanuit zichzelf niet in het middelpunt van de belangstelling. Eveneens kunnen zij hun eigen verhalen, en die van anderen voor zich houden. Lopen er niet mee te koop, weten de aandacht ook niet op zich te vestigen. Naar hen wordt dan ook niet als vanzelfsprekend geluisterd. Maar tekenend is wel dat stille wateren diepe gronden kunnen hebben.

Extravert

Een extravert karakter tekent zich door spontaniteit en levendigheid. Juist omgang met anderen en hun functioneren in groepen geeft hen energie. Zij kunnen de gangmakers zijn op een feest, uitbundige gezelligheid brengen in de kantine, werkzaamheden stimuleren. Naar hun verhalen en ervaringen wordt geluisterd, zij kunnen het mooi brengen. Er wordt aan hun lippen gehangen, zittende op de praatstoel. ‘Tell me more, tell me more …’ Iemand met een extravert karakter staat bekend als open en spontaan, het hart op de tong, gedachtengangen die openhartig gedeeld. Tegelijk kan het zo zijn dat een extravert, zeg maar een uitbundig iemand in een bepaalde situatie geen woorden meer heeft en het zwijgen ertoe doet.

Goed zoals je bent

Een introverte of extraverte persoonlijkheid, of een karakter ertussenin, het één is niet beter of minder dan het andere, ieder mens is van nature introvert of extravert of ergens in het midden. Ieder mens mag er zijn en doet ertoe, is een schepsel van Hogerhand. Een mens is goed bedoeld en mag er zijn. Bedoeld om mens te zijn en te worden naar Gods beeld. Een evenbeeld, een weerspiegeling van de Schepper. Van betekenis en van waarde in het verhaal van God. Zichzelf weerspiegelen en herkennen in het verhaal van God.