John Wesley • Regels voor leiders • Methodisme

TWAALF REGELS VOOR LEIDERS

Leiderschapsvaardigheden
voor missionaire leiders
door Mark Williamson

John Wesley

John Benjamin Wesley (1703-1791) was de geestelijk leider van een in Engeland ontstane vernieuwingsbeweging binnen het protestantisme vanuit de Anglicaanse kerk, en grondlegger van het Methodisme waaruit de Methodistenkerk is ontstaan. Tot het Methodisme behoren ook geloofsgemeenschappen als de Kerk van de Nazarener en het Leger des Heils. Wesley geloofde in het versterken van lekenleiderschap en zette mensen waarin hij de competenties van leiderschap en prediking zag in om medewerkers en -verkondigers te worden: lekenpredikers van die tijd die de ruggengraat van de beweging zijn gaan vormen.

Leiderschap

Wesley die bekend staat als een autocraat stelde 12 regels samen voor missionaire werkers waarin hijzelf als leider het voorbeeld gaf. En waarvan Wesley verwachtte dat zijn helpers in de geloofsverkondiging deze principieel na zouden leven. De richtlijnen van Wesley zijn samengesteld in de jaren 1744 en 1745 bij een leidersconferentie. Bij deze beschreven in eigentijdse taal. Van waarde voor geestelijk leiders en missionaire werkers.

REGEL 1, over tijd

Wees ijverig, wees geen moment werkloos, wees nooit onbeduidend, nietszeggend of niets betekenend. Verdoe, verspil en verlies geen tijd, wees zuinig op je tijd en bewaak je tijd, plan en verdeel je tijd, besteed beschikbare tijd effectief. Breng je tijd niet langer door op een plek of in een situatie dan strikt noodzakelijk.

REGEL 2, over houding

Wees serieus. Laat je motto zijn: ‘Heiligheid voor de Heer’. Vermijd oppervlakkigheid en lichtzinnigheid. Neem het serieus als ‘hellevuur’ maar wees ook blijmoedig, lach uit de grond van je hart.

REGEL 3, over integriteit

Wees niet handtastelijk, waak over de toelaatbaarheid, blijf bedachtzaam in alle benadering jegens anderen. Wees zo liefdevol en zorgzaam als je bent, maar bewaar en bewaak je integriteit. Mensen zijn geen gebruiksvoorwerpen. Misbruik past ons niet.

REGEL 4, over roddel

Wanneer praatjes, roddel, kwaadsprekerij de ronde doet, geloof het niet en ga er niet in mee. Maak je het mee en doet het zich voor, vorm je eigen mening en schat de geruchten op waarde. Ben je er getuige van, geef dan de best mogelijke raadgevingen. Wetende dat de rechter altijd aan de kant van de gevangene hoort te staan.

REGEL 5, over woorden

Spreek van niemand kwaad, want anderen genieten daarvan terwijl het om zich heen grijpt als een kwaadaardige iets. Houd je gedachten bij jezelf totdat je bij de persoon in kwestie komt.

REGEL 6, over eerlijkheid

Vertel zonder aanziens des persoons wat je dwars zit of stoort, wees daarin helder en duidelijk, schuif het niet voor je uit of van je weg en laat er geen lange tijd overheen gaan. Om te voorkomen dat wat je geraakt heeft je eigen hart zal verteren. Wees open en eerlijk.

REGEL 7, over autoriteit

Stel je niet op als een hooggeplaatste, als een autoriteit of dictator. Wie zo leiding geeft maakt van anderen marionetten. Wees jij een dienaar van allen.

REGEL 8, over bezigheden

Schaam je voor niets, behalve voor schade en schande en over zonde. Schaam je niet om hout te halen, om water te putten, om te doen wat je hand vindt om te doen. Schaam je niet om je eigen schoenen schoon te maken, of die van je naaste.

REGEL 9, over geschenken

Neem van niemand geld of goederen aan. Als mensen je eten geven als levensbehoefte, of kleding of onderdak als je dat nodig hebt, dan is het goed. Maar neem geen zilver of goud aan. Laat er geen aanleiding ontstaan waardoor gezegd kan worden dat wij ons verrijken door middel van het Evangelie.

REGEL 10, over schulden

Ga geen schulden en leningen aan zonder medeweten van je leider.

REGEL 11, over principes

Wees stipt en nauwkeurig: doe de dingen op het goede, geschikte en passende moment en naar behoren. Zet de leefregels niet naar je eigen hand maar leef ze van harte na. Leef ze niet na uit angst maar uit principe en zonder bezwaar.

REGEL 12, over prioriteiten

Handel in alles niet naar eigen wil, maar als een zoon of dochter van het evangelie. Aanvaard het als je verantwoordelijkheid om je tijd en mogelijkheden te besteden op je missie en zending: gedeeltelijk door het bezoeken van de kudde, van huis tot huis (met name de zieken); gedeeltelijk in de tijd van lezen, mediteren en bidden, zoals we daar bij herhaling op zullen blijven wijzen.

Aanvaard de aanwijzingen van je leidinggevenden in de wijngaard van onze Heer, vertrouw op de aanwijzingen van je leiders. Opdat je het werk zult doen op die tijden en plaatsen die zij beoordelen als rijp voor groei en bloei en tot Zijn glorie.

Je hebt niets anders te doen dan zielen te redden. Gebruik en laat je gebruiken voor dit werk, het redden van zielen. Ga eropuit. Ga, niet alleen naar wie jij wilt gaan, maar juist naar hen die jou het meest nodig hebben.

(Notulen van een leidersconferentie, 29 juni 1744, herzien 1745)

Leger des Heils Liedboek 385

Muziek: G. Claeijs
Tekst: N. Claeijs-v. Lith / LBC

1 Zie ons tezamen verenigd in uw gemeenschap, o Heer,
zittend als uwe discip’len aan uwe voeten terneer!
U hebt de woorden des levens, doe ze ons beter verstaan,
opdat wij reiner en heil’ger straks aan de arbeid weer gaan!

2 U kent, o Heer, onze noden, weet wat een ieder behoeft;
wil ons genadig vergeven wat U in ons heeft bedroefd.
Schenk ons een heerlijke zegen, fris als de dauw op het land,
doe ons de aanraking voelen van uw genezende hand!

3 Straks als wij weer aan het werk gaan, wacht een veelvoudige taak:
zielen te winnen voor Jezus, vurig te staan voor uw zaak.
Doe ons op U, Heer, gelijken, schenk ons de hulp van uw Geest,
want als uw kracht in ons doorwerkt, wordt heel ons leven een feest.

Lees meer: John Wesley: A Methodist Foundation for the Restoration S.J. Flemming

Lees hier meer over: John Benjamin Wesley door Dr. P. de Vries

Lees hier meer over John Benjamin Wesley (1703-1791)

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren