Over ons

Deze website is een initiatief van Johan de Vries, officier van het Leger des Heils. De website is in het leven geroepen tijdens de COVID-19 pandemie, in de periode dat het samenkomen van groepen mensen beperkingen kende. We plaatsten hier overdenkingen tot bemoediging en inspiratie. In de huidige vorm bevat de website informatie over het Methodisme en pastoraat.

Zegen en alle goeds, Johan