Solveig’s Song • Peer Gynt Suite

Solveig’s Song

Solveig’s Song uit de Peer Gynt Suite van Edvard Grieg, vertaald vanuit het Noors naar het Engels en het Nederlands.

Noorse houten huizen
Noorse houten huizen

Noors

Kanske vil der gå både Vinter og Vår,
og næste Sommer med, og det hele År;
men engang vil du komme, det véd jeg visst;
og jeg skal nok vente, for det lovte jeg sidst.

Gud styrke dig, hvor du i Verden går!
Gud glæde dig, hvis du for hans Fodskammel står!
Her skal jeg vente til du kommer igen;
og venter du histoppe, vi træffes der, min Ven!

Engels

Maybe there will be both Winter and Spring,
and next Summer with, and the whole Year;
but one day you will come, I knew that;
and I will probably wait, because I promised that last time.

God strengthen you, wherever you go in the world!
God bless you, if you stand before his footstool!
Here I will wait until you come again;
and are you waiting at the top, we will meet there, my Friend!

Nederlands

Misschien zal er zowel winter als lente zijn,
en volgende zomer mee, en het hele jaar;
maar op een dag zul je komen, dat weet ik;
en ik zal waarschijnlijk wachten, want dat heb ik de vorige keer beloofd.

God sterkt je, waar je ook gaat in de wereld!
God zegent je, als je voor Zijn voetenbank staat!
Hier zal ik wachten tot je weer komt;
en wacht je boven, wij zullen elkaar ontmoeten, mijn Vriend!