William Booth (1829 – 1912)

Wiliam Booth (1829-1912) The Salvation Army

In 1865 richtte William Booth, de van origine Methodisten-predikant, in Oost-Londen The Christian Mission op. Een beweging die enerzijds evangeliserend actief was door christelijke geloofsverkondiging in de openlucht ‘staande op een zeepkist’, enthousiast getuigend over de liefde van God. Maar Booth kwam ook tot het inzicht dat ‘hongerige magen geen oren hebben voor het Evangelie’.

William Booth

William Booth (10 April 1829 – 20 August 1912) werd geboren in de Engelse plaats Nottingham, als zoon van Samuel Booth en Mary Moss. William Booth had drie zussen: Ann, Emma en Mary en een oudere broer Henry, overleden op zijn tweede verjaardag. Over zijn jeugd en vader schreef Booth: ‘Mijn vader was een graaier en een hebberd. Hij was in armoede geboren. Hij besloot rijk te worden; en dat deed hij. Hij werd erg rijk, omdat hij zonder God leefde en gewoon voor geld werkte; maar toen hij alles verloor, brak zijn hart en stierf hij in armoede.’

Pawnbrothers

Toen William Booth 13 jaar was, in 1842, stuurde zijn vader hem naar Francis Eames om als leerling te gaan werken in een pandjeshuis, Pawnbrothers, in het armste deel van Nottingham. Booth had een afkeer van zijn werk, maar het was door dit werk dat hij zich bewust werd van de benarde situatie van de armen. In september van datzelfde jaar werd zijn vader Samuel ziek en overleed. Waarna weduwe Booth en de kinderen het woonhuis moesten verlaten om elders te gaan wonen. Williams moeder begon verkoop van handwerkmaterialen: knopen en katoen, naalden en navigeren, speelgoed (wat we ons er ook bij voor kunnen stellen. Waarschijnlijk handwerkknuffels). Het woonhuis bevond zich in éen van de achterstandswijken van Nottingham.

Frappant detail: de legende van Robin Hood speelt zich af in Nottinghamshire, de omgeving van Nottingham. De legendarische figuur Robin Hood kwam op voor de armen. Het zou iets kunnen zeggen over de leefomstandigheden van William Booth’s afkomst en geboorteplaats.

Wesleyan Chapel Nottingham

In die verdrietige en troosteloze periode begon de dertienjarige William de Broad Street Wesleyan Chapel, een Methodistenkerk in Nottingham te bezoeken. Twee jaar later, als vijftienjarige in 1844 onderging Booth een bekeringservaring. Waarvan hij later vertelde: ‘Het was in de open lucht van Nottingham dat deze grote verandering over mij heen kwam’.

In 1846 raakte Booth onder de indruk van de prediking van de predikers James Caughey uit Amerika en David Greenbury uit Scarborough. Aangemoedigd door Greenbury vond Booth aansluiting bij een groep christenen die op straat predikten. Zelf hield William Booth zijn eerste openlucht toespraak in Kid Street in Nottingham. Maar in die periode verloor Booth ook zijn werk bij de Pawnbrokers. Het is de vraag in hoeverre het één met het ander verband heeft gehouden.

Huwelijk met Catherine Mumford-Booth

In 1849 verhuisde William naar London om ander werk te zoeken. Hij keerde even terug naar het werk waar hij ervaring in had, het werk in een pandjeshuis. Ook in Londen sloot Booth zich aan bij een Methodistenkerk in Clapham, een buitenwijk in het zuiden van de London. Daar maakte hij kennis met zijn toekomstige vrouw, Catherine Mumford. Zij trouwden ze op 16 juli 1855. Ook bleek dat zij beiden de evangelieverkondiging op het hart hadden, en ook die gave hadden ontvangen.

De Methodistenkerk nam hen aan als verkondigers van het Evangelie. Ze werden aangesteld in de omgeving van Halifax nabij Manchester en Gateshead aan de oostkust in het noorden van Engeland. Maar omdat zij deze opzet als beperkend  ervoeren, de bediening van het Woord in een lokale geloofsgemeenschap en beperkte omgeving legden zij deze aanstelling in 1861 naast zich neer. Daarin speelde ook mee dat Catherine Mumford Booth in staat was tot de Woordverkondiging. Een vrouw in het ambt en op de kansel was ook in die tijd niet altijd vanzelfsprekend.

Vier jaar later verhuisden William en Catherine wederom naar Londen. Hier begon William zijn eerste evangelisatiecampagne in de open lucht in Whitechapel, predikend in een tent. Deze bediening leidde tot de vorming van The Christian Mission, met Booth als leider.

Whitechapel

In juni 1865 werd William Booth door het East London Special Services Committee uitgenodigd om drie weken te prediken in hun tentenmissie op een in onbruik geraakte Quaker-begraafplaats bij Mile End Road in Whitechapel.

William Booth

In 1865 richtte Booth The Christian Mission op. Vanaf een zeepkist sprak hij vol enthousiasme over de liefde van God. Maar hoe mooi zijn boodschap ook was, het landde vaak niet bij zijn toehoorders. Booth kwam tot de conclusie dat mensen met een concrete hulpvraag in eerste instantie niet op een goed verhaal zitten te wachten: ‘Hongerige magen hebben geen oor voor het Evangelie.’Daarom begon hij samen met anderen behalve een boodschap, ook brood bij de mensen te brengen.

Pas toen de naam The Christian Mission in 1878 werd veranderd in The Salvation Army (Leger des Heils) begon het werk van Booth duidelijke vruchten af te werpen. Het idee van een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere maatschappelijke wantoestanden, sprak velen aan.

BRON: www.legerdesheils.nl/william-booth

Christian Mission

In 1865 richtte William Booth, de van origine Methodisten-predikant, in Oost-Londen The Christian Mission op. Een beweging die enerzijds evangeliserend actief was door christelijke geloofsverkondiging in de openlucht ‘staande op een zeepkist’, enthousiast getuigend over de liefde van God. Maar Booth kwam ook tot het inzicht dat ‘hongerige magen geen oren hebben voor het Evangelie’. Waarmee de boodschap van het Evangelie en de maatschappelijke dienstverlening samen kwamen te vallen William en Catherine Boots’ beweging: het geestelijk werk doen met hart en hand. Aan de nog altijd gebruikte slogan Soup, Soap and Salvation werd volop gestalte gegeven, geloof in woord en daad, met maaltijdverstrekking, aandacht voor lichamelijke- en huiselijke hygiëne en de verkondiging van Gods liefde voor ieder mens.

Mission Stations

Onder leiding van Booth werden langs Whitechapel Road ‘Mission Stations’ geopend om aan de toenemende vraag en belangstelling tegemoet te komen. Naast evangelisatie kregen Booth’s helpers en bekeerlingen de opdracht om voor de armen en behoeftigen te zorgen. In 1870 werd de eerste permanente Congreshall, een samenkomstzaal opgericht op een overdekte markt in de Whitechapel Road, bekend als de People’s Market. Het werd omgedoopt tot de ‘People’s Mission Hall’ en aangepast om een ​​zaal met 1500 zitplaatsen, een theesalon, winkel en gaarkeuken in onder te brengen. Het geestelijke en het filantropische werk van de Christian Mission breidde zich uit over Londen en naar steden daarbuiten – het begin van wat The Salvation Army zou worden.

The Salvation Army

De naam The Christian Mission is in 1878 gewijzigd in The Salvation Army. Dit zou geweest zijn naar aanleiding van een aanplakbiljet waarop gestaan zou hebben ‘The Christian Mission is a Volunteer Army’. Waarop William Booth het woord ‘volunteer’ (vrijwilliger) doorhaalde en daar het woord ‘Salvation’ (redding) voor in de plaats zette. De naam Salvation Army was geboren!

Wereldwijd

Booths invloed en werk nam een enorme vlucht die zich niet alleen tot London en Engeland beperkte maar uitgroeide tot een wereldwijde christelijke organisatie. Het concept van strijden in een georganiseerde setting met een hiërarchische structuur (zoals een leger) in het licht van ‘geloofsstrijd’ en ‘geestelijke vernieuwing’ sprak velen aan. Het Leger des Heils stond en staat daarmee voor verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, en voor sociale en maatschappelijke behoeften zoals huisvesting, werkgelegenheid, kleding, voedsel en schoon drinkwater en het strijden tegen uitsluiting en uitbuiting.

Leger des Heils

The Salvation Army, in het Nederlands genoemd het Leger des Heils weet zich onderdeel van de universele christelijke kerk. Bijbels gesproken weet The Salvation Army zich deel van het Lichaam van Christus (1 Korintiërs 12).

De Mission statement van het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Internationale organisatie

Het Leger des Heils is uitgegroeid tot een internationale beweging en is georganiseerd werkzaam in meer dan tachtig landen. Met als missie het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus en het in Zijn naam verlichten van menselijk lijden.

Zoals je weet …

‘Zolang er nog vrouwen huilen, zoals je weet, zal ik strijden.
Zolang er nog kinderen honger lijden, zoals je weet, zal ik strijden.
Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan,
erin en eruit, erin en eruit, zoals je weet, zal ik strijden.
Zolang er nog één drankzuchtige / verslaafde is,
zolang er nog één arm meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden.
Zolang er nog één mens in het duister leeft
en het licht van God niet heeft gezien,
zal ik strijden, strijden tot het bittere eind.’

Woorden van William Booth, uitgesproken tijdens zijn laatste toespraak in de Royal Albert Hall in Londen op 9 mei 1912.

Bronnen:

www.brittanica.com

www.christianitytoday.com

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren